คอร์ดเพลง ยิ่งเจ็บยิ่งจำ – ฟลุ๊ค ฐิติกร

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยิ่งเจ็บยิ่งจำ ฟลุ๊ค ฐิติกร

คอร์ดเพลง ยิ่งเจ็บยิ่งจำ - ฟลุ๊ค ฐิติกร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : A,B,C#m,D,E,F#m


INTRO | E | C#m | A | B |
INTRO | E | F#m | G#m | A | B |

 
เคยเป็น
E 
คนสำคัญ
 
G#m 
นนั้นที่เธอต้อ
C#m 
งการ
 
คนที่เ
E 
ดินร่วมทาง 
 
เคียงข้างดูแลเส
B 
มอมา
 
แต่วัน
A 
นี้เธอปล่อยมือฉัน
 
เพียงเธอ
G#m 
คิดว่าเขา
C#m 
นั้นดีกว่า
F#m 
ทิ้งคนที่คอยรัก
B 
ษาให้เขาทำร้า
E 
ยใจ

 
ได้แต่
F#m 
หวงห่างๆ 
 
อย่างนี้
 
รอเศษ
G#m 
ทานจากความรักเธอ
A 
ใจฉันมันเจ็บ
F#m 
เสมอแต่มันไม่เค
B 
ยจำ

 
ไม่ได้เ
E 
จ็บที่เธอทิ้งไป
 
แต่เจ็
G#m 
บใจที่ยังรักเธออยู่
A 
แม้เวลาจะ
G#m 
หมุนไปนาน
 
แต่
F#m 
ฉันยังจำไม่เค
B 
ยลืม

E 
รักของเราวันนั้นยังคง
G#m 
ติดตามเป็นเงาอยู่
C#m 
เสมอ
 
สงส
A 
ารหัวใจของฉันที่ยังต้องพ
B 
บเจอ
 
ภาพเธอที่คอยหลอกหล
E 
อนใจ

INSTRU | E | G#m | A G#m | F#m B |
INSTRU | E | G#m C#m | A | B |

 
ได้แต่
F#m 
หวงห่างๆ 
 
อย่างนี้
 
รอเศษ
G#m 
ทานจากความรักเธอ
A 
ใจฉันมันเจ็บ
F#m 
เสมอแต่มันไม่เค
B 
ยจำ

 
ไม่ได้เ
E 
จ็บที่เธอทิ้งไป
 
แต่เจ็บ
G#m 
ใจที่ยังรักเธออยู่
A 
แม้เวลาจะหมุนไปนาน
 
แต่
F#m 
ฉันยังจำไม่เค
B 
ยลืม

E 
รักของเราวันนั้นยังคง
 
ติด
G#m 
ตามเป็นเงาอยู่
C#m 
เสมอ
 
สงส
A 
ารหัวใจของฉัน..โฮ
B 
วว..

 
ไม่ได้เ
E 
จ็บที่เธอทิ้งไป
 
แต่เจ็
G#m 
บใจที่ยังรักเธออยู่
A 
แม้เวลาจะ
G#m 
หมุนไปนาน
 
แต่
F#m 
ฉันยังจำไม่เค
B 
ยลืม

E 
รักของเราวันนั้นยังคง
G#m 
ติดตามเป็นเงาอยู่
C#m 
เสมอ
 
สงส
A 
ารหัวใจของฉันที่ยังต้องพ
B 
บเจอ
 
ภาพเธอที่คอยหลอกหล
E 
อนใจ

OUTRO | E | C#m | A B | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยิ่งเจ็บยิ่งจำ


เคยเป็นคนสำคัญ
คนนั้นที่เธอต้องการ
คนที่เดินร่วมทาง เคียงข้างดูแลเสมอมา
แต่วันนี้เธอปล่อยมือฉัน
เพียงเธอคิดว่าเขานั้นดีกว่า
ทิ้งคนที่คอยรักษาให้เขาทำร้ายใจ

ได้แต่หวงห่างๆ อย่างนี้
รอเศษทานจากความรักเธอ
ใจฉันมันเจ็บเสมอแต่มันไม่เคยจำ

ไม่ได้เจ็บที่เธอทิ้งไป
แต่เจ็บใจที่ยังรักเธออยู่
แม้เวลาจะหมุนไปนาน
แต่ฉันยังจำไม่เคยลืม

รักของเราวันนั้นยังคง
ติดตามเป็นเงาอยู่เสมอ
สงสารหัวใจของฉันที่ยังต้องพบเจอ
ภาพเธอที่คอยหลอกหลอนใจ

( ดนตรี )

ได้แต่หวงห่างๆ อย่างนี้
รอเศษทานจากความรักเธอ
ใจฉันมันเจ็บเสมอแต่มันไม่เคยจำ

ไม่ได้เจ็บที่เธอทิ้งไป
แต่เจ็บใจที่ยังรักเธออยู่
แม้เวลาจะหมุนไปนาน
แต่ฉันยังจำไม่เคยลืม

รักของเราวันนั้นยังคง
ติดตามเป็นเงาอยู่เสมอ
สงสารหัวใจของฉัน..โฮวว..

ไม่ได้เจ็บที่เธอทิ้งไป
แต่เจ็บใจที่ยังรักเธออยู่
แม้เวลาจะหมุนไปนาน
แต่ฉันยังจำไม่เคยลืม

รักของเราวันนั้นยังคง
ติดตามเป็นเงาอยู่เสมอ
สงสารหัวใจของฉันที่ยังต้องพบเจอ
ภาพเธอที่คอยหลอกหลอนใจ..

มิวสิควิดีโอ ยิ่งเจ็บยิ่งจำ ฟลุ๊ค ฐิติกร

เพลง ยิ่งเจ็บยิ่งจำ
ศิลปิน : ฟลุ๊ค ฐิติกร
ผู้แต่ง/ทำนอง : Dew Apiwat
เรียบเรียง/ดนตรี : พ็อก บิ๊กอายส์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend