คอร์ดเพลง จั่งใด๋กะบ่ม้มแม่ กัสจัง ธนา

  
Text   


INTRO | Dm | Bb | Dm | C |

 
ตั้งแต่ใ
Dm 
หญ่ขึ้นมาเป็นบ่าว
 
บ่มีไผฮักเ
C 
ฮาส่ำพ่อกับแม่
 
ใน
Bb 
วันที่ใจลูกแย่ 
 
ยังมี
C 
แม่คอยปลอบใจ

 
ถืกเขา
Dm 
ป๋า 
 
ถืกเขาหักหลัง
 
แต่แม่ก็
C 
ยังคอยอยู่ข้างกาย 
 
บ่ถิ่มไ
Gm 
ปใส
 
สิเป็นสิต
C 
าย.. 
 
 
Am 
แม่กะบ่เค
Dm 
ยว่า

 
มือปาดน้ำ
Gm 
ตา 
 
กลับมาหาแม่
 
พาใจอ่อน
Am 
แอ 
 
กลับคืนมาหา
 
คำปลอบโ
Bb 
ยนที่แม่บอกมา 
 
ว่าบ่เป็นห
C 
ยัง
 
ล้มแล้วกะลุกขึ้
Dm 
นใหม่

 
หากวันไ
Bb 
หนที่ลู
C 
กเจ็บ 
 
 
Am 
แม่กะเจ็บนำคือ
Dm 
กัน
 
หากมื้อใ
Bb 
ด๋ที่ลูกทรม
C 
าน 
 
 
F 
แม่ก็ยิ่งปว
Am 
ดใจ
 
ถืกเขาย่ำ
Bb 
ยีถืกเขาถิ่ม
C 
ป๋า 
 
แต่
Am 
แม่บ่เคยไ
Dm 
ปไส
 
น้ำตาของ
Gm 
ลูกผู้ชาย 
 
ขอล้
C 
างใจ 
 
ที่มั
F 
นเน่าๆ

INSTRU | Dm | C | Dm | Am |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |

 
ตั้งแต่ใ
Dm 
หญ่ขึ้นมาเป็นบ่าว
 
บ่มีไผฮักเ
C 
ฮา 
 
ส่ำแม่กับพ่อ
 
เขาบ่
Bb 
ฮักกะส่างเขาเถาะ
 
ใหญ่ขึ้น
C 
มาจั่งพ้อดอกผู้สาว

 
ขี้ร้าย
Dm 
คักแนวฮักเขาเบิดใจ
 
แจ๋บแป๋ต
C 
าย 
 
ย้อนคิดนำแต่เขา
 
หอบ
Gm 
หัวใจกลับมาบ้านเฮา 
 
หนีบ่ม่มเ
C 
จ้า
Am 
 
ดอกเ
Dm 
ด้ออีแม่

 
มือปาดน้ำ
Gm 
ตา 
 
กลับมาหาแม่
 
พาใจอ่อน
Am 
แอ 
 
กลับคืนมาหา
 
คำปลอบโ
Bb 
ยนที่แม่บอกมา 
 
ว่าบ่เป็นห
C 
ยัง
 
ล้มแล้วกะลุกขึ้
Dm 
นใหม่

 
หากวันไ
Bb 
หนที่ลู
C 
กเจ็บ 
 
 
Am 
แม่กะเจ็บนำคือ
Dm 
กัน
 
หากมื้อใ
Bb 
ด๋ที่ลูกทรม
C 
าน 
 
 
F 
แม่ก็ยิ่งปว
Am 
ดใจ
 
ถืกเขาย่ำ
Bb 
ยีถืกเขาถิ่ม
C 
ป๋า 
 
แต่
Am 
แม่บ่เคยไ
Dm 
ปไส
 
น้ำตาของ
Gm 
ลูกผู้ชาย 
 
ขอล้
C 
างใจ

 
หากวันไ
Bb 
หนที่ลู
C 
กเจ็บ 
 
 
Am 
แม่กะเจ็บนำคือ
Dm 
กัน
 
หากมื้อใ
Bb 
ด๋ที่ลูกทรม
C 
าน 
 
 
F 
แม่ก็ยิ่งปว
Am 
ดใจ
 
ถืกเขาย่ำ
Bb 
ยีถืกเขาถิ่ม
C 
ป๋า 
 
แต่
Am 
แม่บ่เคยไ
Dm 
ปไส
 
น้ำตาของ
Gm 
ลูกผู้ชาย 
 
ขอล้
C 
างใจ 
 
ที่มั
F 
นเน่าๆ

 
น้ำตาของ
Gm 
ลูกผู้ชาย 
 
ฮือ
C 
ฮือ..
 
ขอคืนใจ กลับมาซบไออุ่นฮัก
 

OUTRO | Dm | Bb | Dm | C |


ตั้งแต่ใหญ่ขึ้นมาเป็นบ่าว บ่มีไผฮักเฮาส่ำพ่อกับแม่
ในวันที่ใจลูกแย่ ยังมีแม่คอยปลอบใจ
ถืกเขาป๋า ถืกเขาหักหลัง
แต่แม่ก็ยังคอยอยุ่ข้างกาย บ่ถิ่มไปใส
สิเป็นสิตาย แม่กะบ่เคยว่า

มือปาดน้ำตา กลับมา หาแม่
พาใจอ่อนแอ กลับคืนมาหา
คำปลอบโยน ที่แม่บอกมา ว่าบ่เป็นหยัง
ล้มแล้ว กะลุกขึ้นใหม่..

หากวันไหนที่ลูกเจ็บ แม่กะเจ็บ นำคือกัน
หากมื้อได๋ที่ลูกทรมาน แม่ก็ยิ่ง ปวดใจ
ถืกเขาย่ำยี ถืกเขาถิ่มป๋า แต่แม่บ่เคยไปไส
น้ำตาของลูกผู้ชาย ขอล้างใจ ทีมันเน่าๆ

( ดนตรี )

ตั้งแต่ใหญ่ขึ้นมาเป็นบ่าว บ่มีไผฮักเฮาส่ำแม่กับพ่อ
เขาบ่ฮักกะส่างเถาะ ใหญ่ขึ้นมาจั่งพ้อดอกผู้สาว
ขี้ร้ายคักแนวฮักเขาเบิดใจ
แจ๋บแป๋ตาย ย้อนคิดนำแต่เขา
หอบหัวใจ กลับมาบ้านเฮา หนีบ่ม่มเจ้า
ดอกเด้ออีแม่

มือปาดน้ำตา กลับมา หาแม่
พาใจอ่อนแอ กลับคืนมาหา
คำปลอบโยน ที่แม่บอกมา ว่าบ่เป็นหยัง
ล้มแล้ว กะลุกขึ้นใหม่..

หากวันไหนที่ลูกเจ็บ แม่กะเจ็บ นำคือกัน
หากมื้อได๋ที่ลูกทรมาน แม่ก็ยิ่ง ปวดใจ
ถืกเขาย่ำยี ถืกเขาถิ่มป๋า แต่แม่บ่เคยไปไส
น้ำตาของลูกผู้ชาย ขอล้างใจ ทีมันเน่าๆ

หากวันไหนที่ลูกเจ็บ แม่กะเจ็บ นำคือกัน
หากมื้อได๋ที่ลูกทรมาน แม่ก็ยิ่ง ปวดใจ
ถืกเขาย่ำยี ถืกเขาถิ่มป๋า แต่แม่บ่เคยไปไส
น้ำตาของลูกผู้ชาย ขอล้างใจ ทีมันเน่าๆ

น้ำตาของลูกผู้ชาย.. ฮือ ฮือ
ขอคืนใจ กลับมาซบ ไออุ่นฮัก..

มิวสิควิดีโอ จั่งใด๋กะบ่ม้มแม่ กัสจัง ธนา

เพลง : จั่งใด๋กะบ่ม้มแม่ (คอร์ด)
ศิลปิน : กัสจัง ธนา
เนื้อร้อง/ทำนอง : กานต์ การเวก
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานศิลปิน : 082-853230

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend