คอร์ดเพลง Feel แฟน Joke So Cool (โจ๊ก โซคูล)

  
Text   


INTRO | C | Em | Am | G |
INTRO | F | Em | Dm Em | F |

C 
เศษใจดวงนั้นที่เธอเหลือ
G 
อย่าโยนให้เสือที่มันหิว
Am 
ได้โปรดอย่าบิ้วอะไรอะไ
G 
 
ที่ทำให้ใครคนหนึ่งเกิ
F 
ดความหวัง
Em 
ทั้งที่เธอไม่คิดอะไ
Dm 
รกับฉัน..

C 
  อย่าทำเป็นเหมือนเอ็นดูฉัน
G 
  เพื่อบริหารเสน่ห์เธอ
Am 
  หยุดส่งรอยยิ้มที่ชวนละเมอ
G 
  หากใจของเธอไม่เคยต้
F 
องการฉัน
 
  
Em 
ทำไมเธอมี Lifestyle อย่า
Dm 
งนั้น 
 
 
G 

Dm 
  ในเมื่อเธอไม่
Em 
คิดให้เด็ดดอม
F 
  ใยถึงโชยกลิ่นห
C 
อมเกินห้ามใจ
Dm 
  ท่องมะโมและ
Em 
พุทโธไม่ไหว
F 
  จะขาดใจอยู่แ
G 
ล้ว

 
อย่าทำให้ไ
C 
ด้ฟีลขนาดนั้น
Em 
มันไม่ใช่เรื่องขำ
 
ที่เธอมา
Am 
ชอบทำ 
 
เป็นควงแขน
G 
ฟีลเหมือนแฟนทั้งๆ 
 
ที่ไม่
F 
มีใจ
Em 
ฉันจะไม่คิดเกินเลยไ
Dm 
ด้อย่างไร 
 
 
G 

 
อย่าทำให้ไ
C 
ด้ฟีลขนาดนั้น
Em 
ใจฉันมันถลำที่เธอมา
Am 
ชอบทำ 
 
เป็นดูแล
G 
ฟีลเหมือนแคร์ที่แ
C 
ท้ก็ไม่
F 
มีอะไร
Em 
เธออย่าเอาน้ำมันมาเล่
Dm 
นกับไฟ
G 
เตือนไม่ฟังระวังเดี๋ยวจะได้แฟน

INSTRU | C | Em | Am | G |
INSTRU | F | Em | Dm | G |

Dm 
  ในเมื่อเธอไม่
Em 
คิดให้เด็ดดอม
F 
  ใยถึงโชยกลิ่นห
C 
อมเกินห้ามใจ
Dm 
  ท่องมะโมและ
Em 
พุทโธไม่ไหว
F 
  จะขาดใจอยู่แ
G 
ล้ว

 
อย่าทำให้ไ
D 
ด้ฟีลขนาดนั้น
F#m 
มันไม่ใช่เรื่องขำที่เธอมา
Bm 
ชอบทำ 
 
เป็นควงแขน
A 
ฟีลเหมือนแฟ
D 
นทั้งๆ 
 
ที่ไม่
G 
มีใจ
F#m 
ฉันจะไม่คิดเกินเลยได้อย่า
Em 
งไร 
 
 
A 

 
อย่าทำให้ไ
D 
ด้ฟีลขนาดนั้น
F#m 
ใจฉันมันถลำที่เธอมา
Bm 
ชอบทำ 
 
เป็นดูแล
A 
ฟีลเหมือนแคร์ที่แ
D 
ท้ก็ไม่
G 
มีอะไร
F#m 
เธออย่าเอาน้ำมันมาเล่
Em 
นกับไฟ
A 
เตือนไม่ฟังระวังเดี๋ยวจะได้แฟน

INSTRU | D | F#m | Bm | A D | G |
(Feel Like I Love You)

F#m 
ฉันจะไม่คิดเกินเลยไ
Em 
ด้อย่างไร
A 
เตือนไม่ฟังระวังเดี๋ยวจะได้.. 
 
แฟน


เศษใจดวงนั้นที่เธอเหลือ
อย่าโยนให้เสือที่มันหิว
ได้โปรดอย่าบิ้วอะไรอะไร
ที่ทำให้ใครคนหนึ่งเกิดความหวัง
ทั้งที่เธอไม่คิดอะไรกับฉัน

อย่าทำเป็นเหมือนเอ็นดูฉัน
เพื่อบริหารเสน่ห์เธอ
หยุดส่งรอยยิ้มที่ชวนละเมอ
หากใจของเธอไม่เคยต้องการฉัน
ทำไมเธอมี Lifestyle อย่างนั้น

ในเมื่อเธอไม่คิดให้เด็ดดอม
ใยถึงโชยกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
ท่องนะโมและพุทโธไม่ไหว
จะขาดใจอยู่แล้ว

อย่าทำให้ได้ฟีลขนาดนั้น
มันไม่ใช่เรื่องขำที่เธอมาชอบทำเป็นควงแขน
ฟีลเหมือนแฟนทั้งๆ ที่ไม่มีใจ
ฉันจะไม่คิดเกินเลยได้อย่างไร

อย่าทำให้ได้ฟีลขนาดนั้น
ใจฉันมันถลำที่เธอมาชอบทำเป็นดูแล
ฟีลเหมือนแคร์ที่แท้ก็ไม่มีอะไร
เธออย่าเอาน้ำมันมาเล่นกับไฟ
เตือนไม่ฟังระวังเดี๋ยวจะได้แฟน

( ดนตรี )

ในเมื่อเธอไม่คิดให้เด็ดดอม
ใยถึงโชยกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
ท่องนะโมและพุทโธไม่ไหว
จะขาดใจอยู่แล้ว

อย่าทำให้ได้ฟีลขนาดนั้น
มันไม่ใช่เรื่องขำที่เธอมาชอบทำเป็นควงแขน
ฟีลเหมือนแฟนทั้งๆ ที่ไม่มีใจ
ฉันจะไม่คิดเกินเลยได้อย่างไร

อย่าทำให้ได้ฟีลขนาดนั้น
ใจฉันมันถลำที่เธอมาชอบทำเป็นดูแล
ฟีลเหมือนแคร์ที่แท้ก็ไม่มีอะไร
เธออย่าเอาน้ำมันมาเล่นกับไฟ
เตือนไม่ฟังระวังเดี๋ยวจะได้แฟน

( ดนตรี )

ฉันจะไม่คิดเกินเลยได้อย่างไร
เตือนไม่ฟังระวังเดี๋ยวจะได้แฟน

มิวสิควิดีโอ Feel แฟน Joke So Cool

เพลง : Feel แฟน (คอร์ด)
ศิลปิน : Joke So Cool
เนื้อร้อง/ทำนอง : กรภพ จันทร์เจริญ
ติดต่องานศิลปิน : 081-8452444

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend