คอร์ดเพลง จากใจทศกัณฐ์ มด ปรเมษฐ์

  
Text   


INTRO | A | G#m | F#m | B |

 
เหตุไ
E 
ฉนใยต้องลงทัณฑ์แกล้งกัน
G#m 
อย่างนี้
 
ฟ้าไม่ปร
A 
าณี 
 
ให้เธอต้องคู่กับ
E 
ฉัน
 
ดัง
F#m 
ทศกัณฐ์ตัวร้
B 
าย 
 
ยอมพลี
G#m 
กายมอบใจ
C#m 
ของมัน
 
แม้
F#m 
รู้ว่าสัก
B 
วันจะต้องเสี
E 
ยใจ

 
เกิดชาติไ
F#m 
หนก็ได้เป็นเพียงแค่คนที่
G#m 
แอบรัก
 
มันจุกใจ
A 
นักเมื่ออ้ายต้องเป็นคนที่จาก
B 
ไป

 
เห็นเขารัก
A 
กันหัวใจฉันคงต้องแหลก
G#m 
สลาย
 
โอ้ดวงชี
F#m 
วายฉันคงต้องต
B 
ายสิ้นใ
E 
จตรงนี้
 
ถึงร่างก
A 
ายจะดูน่ากลัว 
 
แต่
G#m 
หัวใจของฉัน
C#m 
ยอมพลี
 
จะตัด
F#m 
สินฉันเป็นยัก
B 
ษีแค่นี้เ
E 
องหรือ

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |
INSTRU | A | G#m | F#m B | E |

 
เหตุไ
E 
ฉนใยต้องลงทัณฑ์แกล้งกัน
G#m 
อย่างนี้
 
ฟ้าไม่ปร
A 
าณี 
 
ให้เธอต้องคู่กับ
E 
ฉัน
 
ดัง
F#m 
ทศกัณฐ์ตัวร้
B 
าย 
 
ยอมพลี
G#m 
กายมอบใจ
C#m 
ของมัน
 
แม้
F#m 
รู้ว่าสัก
B 
วันจะต้องเสี
E 
ยใจ

 
เกิดชาติไ
F#m 
หนก็ได้เป็นเพียงแค่คนที่
G#m 
แอบรัก
 
มันจุกใจ
A 
นักเมื่ออ้ายต้องเป็นคนที่จาก
B 
ไป

 
เห็นเขารัก
A 
กันหัวใจฉันคงต้องแหลก
G#m 
สลาย
 
โอ้ดวงชี
F#m 
วายฉันคงต้องต
B 
ายสิ้นใ
E 
จตรงนี้
 
ถึงร่างก
A 
ายจะดูน่ากลัว 
 
แต่
G#m 
หัวใจของฉัน
C#m 
ยอมพลี
 
จะตัด
F#m 
สินฉันเป็นยัก
B 
ษีแค่นี้เ
E 
องหรือ

 
เห็นเขารัก
A 
กันหัวใจฉันคงต้องแหลก
G#m 
สลาย
 
โอ้ดวงชี
F#m 
วายฉันคงต้องต
B 
ายสิ้นใ
E 
จตรงนี้
 
ถึงร่างก
A 
ายจะดูน่ากลัว 
 
แต่
G#m 
หัวใจของฉัน
C#m 
ยอมพลี
 
จะตัด
F#m 
สินฉันเป็นยัก
B 
ษีแค่นี้เ
E 
องหรือ

INSTRU | A | G#m C#m |

 
จะตัด
F#m 
สินฉันเป็นยัก
B 
ษี.. 
 
แค่นี้เ
E 
องหรือ

OUTRO | A | G#m | F#m B | E |


เหตุไฉนใยต้องลงทัณฑ์แกล้งกันอย่างนี้
ฟ้าไม่ปราณี ให้เธอต้องคู่กับฉัน
ดังทศกัณฐ์ตัวร้าย ยอมพลีกายมอบใจของมัน
แม้รู้ว่าสักวันจะต้องเสียใจ

เกิดชาติไหนก็ได้เป็นเพียงแค่คนที่แอบรัก
มันจุกใจนักเมื่ออ้ายต้องเป็นคนที่จากไป

เห็นเขารักกันหัวใจฉันคงต้องแหลกสลาย
โอ้ดวงชีวายฉันคงต้องตายสิ้นใจตรงนี้
ถึงร่างกายจะดูน่ากลัว แต่หัวใจของฉันยอมพลี
จะตัดสินฉันเป็นยักษีแค่นี้เองหรือ

ดนตรี

เหตุไฉนใยต้องลงทัณฑ์แกล้งกันอย่างนี้
ฟ้าไม่ปราณี ให้เธอต้องคู่กับฉัน
ดังทศกัณฐ์ตัวร้าย ยอมพลีกายมอบใจของมัน
แม้รู้ว่าสักวันจะต้องเสียใจ

เกิดชาติไหนก็ได้เป็นเพียงแค่คนที่แอบรัก
มันจุกใจนักเมื่ออ้ายต้องเป็นคนที่จากไป

เห็นเขารักกันหัวใจฉันคงต้องแหลกสลาย
โอ้ดวงชีวายฉันคงต้องตายสิ้นใจตรงนี้
ถึงร่างกายจะดูน่ากลัว แต่หัวใจของฉันยอมพลี
จะตัดสินฉันเป็นยักษีแค่นี้เองหรือ

เห็นเขารักกันหัวใจฉันคงต้องแหลกสลาย
โอ้ดวงชีวายฉันคงต้องตายสิ้นใจตรงนี้
ถึงร่างกายจะดูน่ากลัว แต่หัวใจของฉันยอมพลี
จะตัดสินฉันเป็นยักษีแค่นี้เองหรือ

จะตัดสินฉันเป็นยักษี.. แค่นี้เองหรือ

มิวสิควิดีโอ จากใจทศกัณฐ์ มด ปรเมษฐ์

เพลง : จากใจทศกัณฐ์ (คอร์ด)
ศิลปิน : มด ปรเมษฐ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : มด ปรเมษฐ์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน : 092-5645254

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend