คอร์ดเพลง สิได้เจ็บเทือเดียว จินตหรา พูนลาภ feat. กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   


INTRO | Dm C | Bb | ( 2 Times )

Dm 
เห็นกันอยู่ตำตา 
 
ว่าเธอกับเ
C 
ขาเกินคนทั่วไป
 
พา
Bb 
กันไปฮอดขั้นไหน 
 
ฉันควรต้อง
C 
รับรู้มันหรือยัง
Dm 
ไม่ใช่ธรรมดาที่เ
C 
ธอเคยบอก 
 
ว่า
Bb 
ยังคงมีแค่ฉัน
 
คำว่า
Gm 
รักที่พูดทุกวัน 
 
เชื่อได้แ
C 
ค่ไหน

 
ทำไ
Dm 
มต้องออกอาการ
 
ดูเธอลนล
C 
าน 
 
เหมือนโดนจับได้
 
สิไปก
Bb 
ลัวอีหยัง 
 
ถ้าว่าหัวใจ
 
ของเ
C 
ธอยังมั่นคงพอ

Dm 
บอกกันได้หรือยัง
C 
ว่าวันนี้สองเฮาพอสิไ
Bb 
ปต่อกันได้บ่
 
หรือว่า
Gm 
ฉันต้องถาม 
 
อีกคนที่รอ
 
คนที่
Bb 
ยืนอยู่ข้า
C 
งๆเธอ

 
นี่ใช่ไ
Bb 
หมเหตุผล 
 
ที่เธอห่างเหินตลอ
C 
ดมา
 
ถ้าห
Bb 
ากบ่ฮักกันแล้ว 
 
ก็ควรปล่อยมือ
C 
เว้าความจริงโลดสา

 
สิได้เจ็บเทือเ
F 
ดียว 
 
แค่เทื
Am 
อนี้
 
บ่ต้อง
Bb 
มีเทือหลังเทื
Am 
อใหม่
 
บ่ต้อง
Bb 
มานั่งเดา 
 
อา
Am 
การเบิ่ดใจ
 
คิดว่า
Gm 
เธอแค่อารมณ์บ่
C 
ดี

 
ให้มันเจ็บเทือเ
F 
ดียว 
 
แค่เทื
Am 
อนี้
 
อาจต้อง
Bb 
มีน้ำตาบ่เ
F 
ป็นหยัง
 
อย่างน้
Bb 
อยๆ ก็คุ้ม ได้
Am 
เห็นทุกอย่าง
 
ที่ผ่าน
Gm 
มาว่าหยังเป็นห
C 
ยัง 
 
มันจั่งเจ็บอยู่บ่เซา

INSTRU | F Dm | Bb C | C |

Dm 
เขาคงได้ใจเธอ 
 
ดูไปยังเผ
C 
ลออดยินดีบ่ได้
 
หมดสิ้นค
Bb 
วามสับสน ว่าไผเป็นไผ  
C 
บ่ต้องหาคนแพ้
Dm 
แค่เธอเองชัดเจน 
 
 
C 
บ่ต้องเกรงใจเลย
 
ที่ผ่าน
Bb 
มาก็คงไม่แคร์ 
 
ฮู้แล้ว
Gm 
ว่ามื้อนี้ 
 
สิ่งที่ควรดูแล
Bb 
บ่แม่นคำว่าเ
C 
ฮา 
 
มันบ่มีแล้วตั้งดน

INSTRU | Dm C | Bb C |
INSTRU | Dm C | Bb | C |

 
นี่ใช่ไ
Bb 
หมเหตุผล 
 
ที่เธอห่างเหินตลอ
C 
ดมา
 
ถ้าห
Bb 
ากบ่ฮักกันแล้ว 
 
ก็ควรปล่อยมือ
C 
เว้าความจริงโลดสา

 
สิได้เจ็บเทือเ
F 
ดียว 
 
แค่เทื
Am 
อนี้
 
บ่ต้อง
Bb 
มีเทือหลังเทื
Am 
อใหม่
 
บ่ต้อง
Bb 
มานั่งเดา 
 
อา
Am 
การเบิ่ดใจ
 
คิดว่า
Gm 
เธอแค่อารมณ์บ่
C 
ดี

 
สิได้เจ็บเทือเ
F 
ดียว 
 
แค่เทื
Am 
อนี้
 
อาจต้อง
Bb 
มีน้ำตาบ่เป็นห
F 
ยัง
 
อย่างน้
Bb 
อยๆ ก็คุ้ม ได้
Am 
เห็นทุกอย่าง
 
ที่ผ่าน
Gm 
มาว่าหยังเป็นห
C 
ยัง

 
สิได้เจ็บเทือเ
F 
ดียว 
 
แค่เทื
Am 
อนี้
 
บ่ต้อง
Bb 
มีเทือหลังเทื
Am 
อใหม่
 
บ่ต้อง
Bb 
มานั่งเดา 
 
อา
Am 
การเบิ่ดใจ
 
คิดว่า
Gm 
เธอแค่อารมณ์บ่
C 
ดี

 
ให้มันเจ็บเทือเ
F 
ดียว 
 
แค่เทื
Am 
อนี้
 
อาจต้อง
Bb 
มีน้ำตาบ่เ
F 
ป็นหยัง
 
อย่างน้
Bb 
อยๆ ก็คุ้ม ได้
Am 
เห็นทุกอย่าง
 
ที่ผ่าน
Gm 
มาว่าหยังเป็นห
C 
ยัง
 
มันจั่งเจ็
F 
บอยู่บ่เซา
Dm 
Bb 
C 
 
มันจั่งเจ็
F 
บอยู่บ่เซา
Dm 
Bb 
C 
 
เฮ็ดให้เจ็บอยู่บ่เซา..
 

OUTRO | Dm C | Bb | ( 2 Times )


เห็นกันอยู่ตำตา ว่าเธอกับเขาเกินคนทั่วไป
พากันไปฮอดขั้นไหน ฉันควรต้องรับรู้มันหรือยัง
ไม่ใช่ธรรมดา ที่เธอเคยบอก ว่ายังคงมีแค่ฉัน
คำว่ารักที่พูดทุกวัน เชื่อได้แค่ไหน

ทำไมต้องออกอาการ ดูเธอลนลาน เหมือนโดนจับได้
สิไปกลัวอีหยัง ถ้าว่าหัวใจของเธอยังมั่นคงพอ

บอกกันได้หรือยัง ว่าวันนี้สองเฮาพอสิไปต่อกันได้บ่
หรือว่าฉันต้องถาม อีกคนที่รอ คนที่ยืนอยู่ข้างๆ เธอ

นี่ใช่ไหมเหตุผล ที่เธอห่างเหินตลอดมา
ถ้าหากบ่ฮักกันแล้วก็ควรปล่อยมือ เว้าความจริงโลดสา

สิได้เจ็บเทือเดียว แค่เทือนี้ บ่ต้องมีเทือหลังเทือใหม่
บ่ต้องมานั่งเดา อาการเบิ่ดใจ คิดว่าเธอแค่อารมณ์บ่ดี

ให้มันเจ็บเทือเดียว แค่เทือนี้ อาจต้องมีน้ำตาบ่เป็นหยัง
อย่างน้อยๆ ก็คุ้ม ได้เห็นทุกอย่าง ที่ผ่านมาว่าหยังเป็นหยัง
มันจั่งเจ็บอยู่บ่เซา

เขาคงได้ใจเธอ ดูไปยังเผลออดยินดีบ่ได้
หมดสิ้นความสับสน ว่าไผเป็นไผ บ่ต้องหาคนแพ้
แค่เธอเองชัดเจน บ่ต้องเกรงใจเลย ที่ผ่านมาก็คงไม่แคร์
ฮู้แล้วว่ามื้อนี้ สิ่งที่ควรดูแล
บ่แม่นคำว่าเฮา มันบ่มีแล้วตั้งดน

( ดนตรี )

นี่ใช่ไหมเหตุผล ที่เธอห่างเหินตลอดมา
ถ้าหากบ่ฮักกันแล้วก็ควรปล่อยมือ เว้าความจริงโลดสา

สิได้เจ็บเทือเดียว แค่เทือนี้ บ่ต้องมีเทือหลังเทือใหม่
บ่ต้องมานั่งเดา อาการเบิ่ดใจ คิดว่าเธอแค่อารมณ์บ่ดี

สิได้เจ็บเทือเดียว แค่เทือนี้ อาจต้องมีน้ำตาบ่เป็นหยัง
อย่างน้อยๆ ก็คุ้ม ได้เห็นทุกอย่าง ที่ผ่านมาว่าหยังเป็นหยัง

สิได้เจ็บเทือเดียว แค่เทือนี้ บ่ต้องมีเทือหลังเทือใหม่
บ่ต้องมานั่งเดา อาการเบิ่ดใจ คิดว่าเธอแค่อารมณ์บ่ดี

ให้มันเจ็บเทือเดียว แค่เทือนี้ อาจต้องมีน้ำตาบ่เป็นหยัง
อย่างน้อยๆ ก็คุ้ม ได้เห็นทุกอย่าง ที่ผ่านมาว่าหยังเป็นหยัง
มันจั่งเจ็บอยู่บ่เซา.. มันจั่งเจ็บอยู่บ่เซา..
เฮ็ดให้เจ็บอยู่บ่เซา

มิวสิควิดีโอ สิได้เจ็บเทือเดียว จินตหรา พูนลาภ

เพลง : สิได้เจ็บเทือเดียว (คอร์ด)
ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ, กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานศิลปิน : 081-252-9344

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend