คอร์ดเพลง เสี่ยวดีกรี ซุมซอยตัน

  
Text   


INTRO | D | Bm | Em | A |
INTRO | D | Bm | Em | A |
INTRO | D | Bm | Em | A |

D 
เสี่ยว.. 
 
กูมีเรื่องปรึ
Bm 
กษา
 
กูถึก
Em 
ถิ่มมา 
 
กินเหล้าเป็นหมู่กูแ
A 
น่

 
อย่าว่าแต่
D 
มึง 
 
ชีวิตของกูกะ
Bm 
แย่
 
เขาเหยียบใจคักแ
Em 
น่ 
 
มันบ่เคยสมห
A 
วัง

 
อย่าว่าแต่
D 
สู 
 
ชีวิตของกูคือ
Bm 
กัน
 
มันไปนำบัก
Em 
นั่น 
 
เว้ามาแล้วกูละ
A 
สูน

 
ชีวิตของ
G 
กูกะบ่ต่างจาก
A 
สู
 
สูกะ
F#m 
ฮู้ว่ามันเป็นจั่
Bm 
งใด๋
 
ถ้าจั่ง
G 
ซั่นเฮามาเปิดใจ 
 
เปิดใจในวงเห
A 
ล้า

 
มากินเห
G 
ล้าให้มันเ
A 
มาๆ
 
สะแตกเ
F#m 
หล้าให้เมาคือ
Bm 
หมา
 
เอาดีก
G 
รีผสมน้ำ
A 
ตา 
 
ลืมสาอย่าฝัง
D 
ใจ..
 
ไผบ่
G 
ฮักกะซางมันแ
A 
ล้ว
 
เอ้าชนแ
D 
ก้วแล้วลืม
F#m 
เขาให้
Bm 
ได้
 
มีหมู่กับเห
G 
ล้า 
 
เฮาบ่ต้องสนใจผู้
A 
ใด๋..
 
แมนบ่
D 
สู..

INSTRU | G | A | F#m | Bm |
INSTRU | G | A | D | D |

 
ชีวิตของ
G 
กูกะบ่ต่างจาก
A 
สู
 
สูกะ
F#m 
ฮู้ว่ามันเป็นจั่
Bm 
งใด๋
 
ถ้าจั่ง
G 
ซั่นเฮามาเปิดใจ 
 
เปิดใจในวงเห
A 
ล้า

 
มากินเห
G 
ล้าให้มันเ
A 
มาๆ
 
สะแตกเ
F#m 
หล้าให้เมาคือ
Bm 
หมา
 
เอาดีก
G 
รีผสมน้ำ
A 
ตา 
 
ลืมสาอย่าฝัง
D 
ใจ..
 
ไผบ่
G 
ฮักกะซางมันแ
A 
ล้ว
 
เอ้าชนแ
D 
ก้วแล้วลืม
F#m 
เขาให้
Bm 
ได้
 
มีหมู่กับเห
G 
ล้า 
 
เฮาบ่ต้องสนใจผู้
A 
ใด๋..

 
มากินเห
G 
ล้าให้มันเ
A 
มาๆ
 
สะแตกเ
F#m 
หล้าให้เมาคือ
Bm 
หมา
 
เอาดีก
G 
รีผสมน้ำ
A 
ตา 
 
ลืมสาอย่าฝัง
D 
ใจ..
 
ไผบ่
G 
ฮักกะซางมันแ
A 
ล้ว
 
เอ้าชนแ
D 
ก้วแล้วลืม
F#m 
เขาให้
Bm 
ได้
 
มีหมู่กับเห
G 
ล้า 
 
เฮาบ่ต้องสนใจผู้
A 
ใด๋..
 
แมนบ่
D 
สู..

 
มีหมู่กับเห
G 
ล้า 
 
เฮาบ่ต้องสนใจผู้
A 
ใด๋..
 
แมนบ่
D 
สู..

OUTRO | G | A | F#m | Bm |
OUTRO | G | A | D | Bm |
OUTRO | G | A | D | D |


เสี่ยว.. กูมีเรื่องปรึกษา
กูถึกถิ่มมา กินเหล้าเป็นหมู่กูแหน่

อย่าว่าแต่มึง ชีวิตของกูกะแย่
เขาเหยียบใจคักแหน่ มันบ่เคยสมหวัง

อย่าว่าแต่สู ชีวิตของกูคือกัน
มันไปนำบักนั่น เว้ามาแล้วกูละสูน

ชีวิตของกูกะบ่ต่างจากสู
สูกะฮู้ว่ามันเป็นจั่งใด๋
ถ้าจั่งซั่นเฮามาเปิดใจ เปิดใจในวงเหล้า

มากินเหล้าให้มันเมา ๆ
สะแตกเหล้าให้มันเมาคือหมา
เอาดีกรีผสมน้ำตา ลืมสาอย่าฝังใจ..
ไผบ่ฮักกะซางมันแล้ว
เอ้าชนแก้วแล้วลืมเขาให้ได้
มีหมู่กับเหล้า เฮาบ่ต้องสนใจผู้ใด๋..
แมนบ่สู..

( ดนตรี )

ชีวิตของกูกะบ่ต่างจากสู
สูกะฮู้ว่ามันเป็นจั่งใด๋
ถ้าจั่งซั่นเฮามาเปิดใจ เปิดใจในวงเหล้า

มากินเหล้าให้มันเมา ๆ
สะแตกเหล้าให้มันเมาคือหมา
เอาดีกรีผสมน้ำตา ลืมสาอย่าฝังใจ..
ไผบ่ฮักกะซางมันแล้ว
เอ้าชนแก้วแล้วลืมเขาให้ได้
มีหมู่กับเหล้า เฮาบ่ต้องสนใจผู้ใด๋..

มากินเหล้าให้มันเมา ๆ
สะแตกเหล้าให้มันเมาคือหมา
เอาดีกรีผสมน้ำตา ลืมสาอย่าฝังใจ..
ไผบ่ฮักกะซางมันแล้ว
เอ้าชนแก้วแล้วลืมเขาให้ได้
มีหมู่กับเหล้า เฮาบ่ต้องสนใจผู้ใด๋..
แมนบ่สู..

มีหมู่กับเหล้า เฮาบ่ต้องสนใจผู้ใด๋..
แมนบ่สู..

มิวสิควิดีโอ เสี่ยวดีกรี ซุมซอยตัน

เพลง : เสี่ยวดีกรี (คอร์ด)
ศิลปิน : ซุมซอยตัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ซุมซอยตัน
เรียบเรียง : อ.ไก่ กีต้าร์
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend