คอร์ดเพลง ทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้ว Bean Napason (บีน นภสร)

  
Text   


INTRO | A | B | G#m | C#m |

A 
รู้แล้วเธอนั้นหม
B 
ดรัก
 
จากที่เคยสน
G#m 
ใจ 
 
กลับไม่เคยเห็น
C#m 
ค่ากัน
A 
เหมือนคบๆ 
 
ไปอย่า
B 
งนั้น
 
แก้เหงาไป
G#m 
วันๆ 
 
ไม่รักกันยัง
C#m 
ดีกว่า

 
แต่พอ
A 
ฉันไม่เอาแล้ว 
 
เธอก็
B 
รั้งฉันเอาไว้
 
จะมา
A 
ยื้อทำไมในตอนที่สายไ
B 
ป..

 
มาทำดีตอน
E 
นี้ไม่ทันแล้วเ
B 
ธอ
 
หยุดหลอกกัน
C#m 
ว่ารัก 
 
ไม่ต้องมาพูดเ
C#7 
ลย
 
หยุดแกล้งเป็นลืมอ
A 
ดีต 
 
หยุดพูดว่ารักกั
G#m 
นอีก
 
สุดท้ายถ้าเธอไม่
F#m 
รัก.. 
 
ก็
G#m 
ปล่อย..
A 
กัน..
A# 
สัก..
B 
ที..
 
ทำดีตอนนี้มันไม่ทัน..
 

INSTRU | A | B | G#m | C#m |

A 
เธอคิดว่ามันคื
B 
อรัก
 
แต่ที่ฉันได้
G#m 
เจอ 
 
มีแค่ความท
C#m 
รมาน
 
วันนี้
A 
ฉันไม่เอาแล้ว 
 
เธอก็
B 
รั้งฉันเอาไว้
 
จะมา
A 
ยื้อทำไมในตอนที่สายไ
B 
ป..

 
มาทำดีตอน
E 
นี้ไม่ทันแล้วเ
B 
ธอ
 
หยุดหลอกกัน
C#m 
ว่ารัก 
 
ไม่ต้องมาพูดเ
C#7 
ลย
 
หยุดแกล้งเป็นลืมอ
A 
ดีต 
 
หยุดพูดว่ารักกั
G#m 
นอีก
 
สุดท้ายถ้าเธอไม่
F#m 
รัก.. 
 
ก็
G#m 
ปล่อย..
A 
กัน..
A# 
สัก..
B 
ที..
 
ทำดีตอนนี้มันไม่ทัน..
 

INSTRU | C#m | B/D# | A | B |

A 
ถ้าทำดีตั้งแต่วันนั้น 
 
 
G#m 
คงไม่ต้องจากกันวันนี้
A 
ขอโทษทีที่จะไม่ทนอีกแ
B 
ล้ว..

 
มาทำดีตอน
E 
นี้ไม่ทันแล้วเ
B 
ธอ
 
หยุดหลอกกัน
C#m 
ว่ารัก 
 
ไม่ต้องมาพูดเ
C#7 
ลย
 
หยุดแกล้งเป็นลืมอ
A 
ดีต 
 
หยุดพูดว่ารักกั
G#m 
นอีก
 
สุดท้ายถ้าเธอไม่
F#m 
รัก.. 
 
ก็
G#m 
ปล่อย..
A 
กัน..
A# 
สัก..
B 
ที..
 
ทำดีตอนนี้มันไม่ทัน..
 

 
มาทำดีตอน
E 
นี้ไม่ทันแล้วเ
B 
ธอ
 
หยุดหลอกกัน
C#m 
ว่ารัก 
 
ไม่ต้องมาพูดเ
C#7 
ลย
 
หยุดแกล้งเป็นลืมอ
A 
ดีต 
 
หยุดพูดว่ารักกั
G#m 
นอีก
 
สุดท้ายถ้าเธอไม่
F#m 
รัก.. 
 
ก็
G#m 
ปล่อย..
A 
กัน..
A# 
สัก..
B 
ที..
 
ทำดีตอนนี้มันไม่ทัน..
 

OUTRO | A | B | G#m | C#m |


รู้แล้วเธอนั้นหมดรัก
จากที่เคยสนใจ กลับไม่เคยเห็นค่ากัน
เหมือนคบคบไปอย่างนั้น
แก้เหงาไปวันวัน ไม่รักกันยังดีกว่า

แต่พอฉันไม่เอาแล้ว เธอก็รั้งฉันเอาไว้
จะมายื้อทำไม ในตอนที่สายไป

มาทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้วเธอ
หยุดหลอกกันว่ารัก ไม่ต้องมาพูดเลย
หยุดแกล้งเป็นลืมอดีต หยุดพูดว่ารักกันอีก
สุดท้ายถ้าเธอไม่รักก็ปล่อยกันสักที
ทำดีตอนนี้มันไม่ทัน

( ดนตรี )

เธอคิดว่ามันคือรัก แต่ที่ฉันได้เจอ
มีแค่ความทรมาน

วันนี้ฉันไม่เอาแล้ว เธอก็รั้งฉันเอาไว้
จะมายื้อทำไมในตอนที่สายไป

มาทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้วเธอ
หยุดหลอกกันว่ารัก ไม่ต้องมาพูดเลย
หยุดแกล้งเป็นลืมอดีต หยุดพูดว่ารักกันอีก
สุดท้ายถ้าเธอไม่รักก็ปล่อยกันสักที
ทำดีตอนนี้มันไม่ทัน

( ดนตรี )

ถ้าทำดีตั้งแต่วันนั้น
คงไม่ต้องจากกันวันนี้
ขอโทษทีที่จะไม่ทนอีกแล้ว

มาทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้วเธอ
หยุดหลอกกันว่ารัก ไม่ต้องมาพูดเลย
หยุดแกล้งเป็นลืมอดีต หยุดพูดว่ารักกันอีก
สุดท้ายถ้าเธอไม่รักก็ปล่อยกันสักที
ทำดีตอนนี้มันไม่ทัน

มาทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้วเธอ
หยุดหลอกกันว่ารัก ไม่ต้องมาพูดเลย
หยุดแกล้งเป็นลืมอดีต หยุดพูดว่ารักกันอีก
สุดท้ายถ้าเธอไม่รักก็ปล่อยกันสักที
ทำดีตอนนี้มันไม่ทัน

มิวสิควิดีโอ ทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้ว Bean Napason (บีน นภสร)

เพลง : ทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : Bean Napason (บีน นภสร)
Lyrics: Jinwara Phoraksa
Melody: Jinwara Phoraksa, Jirayus Sukkasame
ติดต่องานศิลปิน : 062 4949 583

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend