คอร์ดเพลง ความฝันก็คือความฝัน Bean Napason (บีน นภสร)

  
Text   

INTRO | Eb Gm | Cm Bbm |

INTRO | Ab Gm | Fm Bb |

 
   
Eb 
ฉันฝั
Gm 
นถึงเธอทุกคื
Cm 
 
   
Bbm 
อยู่ในความฝั
Ab 
นที่มีเพียงเ
Gm 
รา
 
   ที่รั
Fm 
กกันมากกว่าใค
Bb 

 
   
Eb 
ช่างเป็นฝั
Gm 
นที่ดีเหลือ
Cm 
เกิน
 
   
Bbm 
เธอบอกว่าฉั
Ab 
นคือคนคนเดี
Gm 
ยวใน
Fm 
หัวใจ
Bb 

 
   
Ab 
แต่ความฝันก็คือความฝั
Bb 
น..ใช่ไหม..

 
ไม่อยากลืม
Eb 
ตาและต้องตื่นขึ้นมาเจอ
 
Cm 
วามเป็นจริงที่ฉันไม่เคยมีควา
Ab 
มหมายใด
 
กับใ
Gm 
จของเธอ 
 
ไม่
Fm 
มีความสำคั
Bb 
 
อยู่ในฝั
Eb 
นนานๆ ได้ไหม ให้เธอบอกรั
Cm 
 
และกอดฉันไว้คนเดียวเท่านั้
Ab 
น.. 
 
 
Abm 
 
Gm 
 
แต่สุดท้
Fm 
ายยังไงความฝั
Bb 
นก็คือความฝัน

INSTRU | Eb Gm | Cm Bbm |
INSTRU | Ab Gm | Fm Bb |

 
   
Eb 
ฉันฝั
Gm 
นไปเพียงข้า
Cm 
งเดียว
 
   
Bbm 
เป็นคนขี้เหง
Ab 
าไม่มีตัวต
Gm 
น..
 
    ที่
Fm 
เธอไม่เคยสน
Bb 
ใจ
 
   
Eb 
และโล
Gm 
กความจริงที่
Cm 
เป็น
 
   
Bbm 
เธอไม่เคยเห็
Ab 
นไม่เคยมอ
Gm 
งกัน 
 
ด้ว
Fm 
ยซ้ำไ
Bb 

 
   
Ab 
แต่ความฝันก็คือความฝั
Bb 
น..ใช่ไหม..

 
ไม่อยากลืม
Eb 
ตาและต้องตื่นขึ้นมาเจอ
 
Cm 
วามเป็นจริงที่ฉันไม่เคยมีควา
Ab 
มหมายใด
 
กับใ
Gm 
จของเธอ 
 
ไม่
Fm 
มีความสำคั
Bb 
 
อยู่ในฝั
Eb 
นนานๆ ได้ไหม ให้เธอบอกรั
Cm 
 
และกอดฉันไว้คนเดียวเท่านั้
Ab 
น.. 
 
 
Abm 
 
Gm 
 
แต่สุดท้
Fm 
ายยังไงความฝั
Bb 
นก็คือความฝัน

INSTRU | Eb | Cm | Ab | Bb |

 
ไม่อยากลืม
Eb 
ตาและต้องตื่นขึ้นมาเจอ
 
Cm 
วามเป็นจริงที่ฉันไม่เคยมีควา
Ab 
มหมายใด
 
กับใ
Gm 
จของเธอ 
 
ไม่
Fm 
มีความสำคั
Bb 
 
อยู่ในฝั
Eb 
นนานๆ ได้ไหม ให้เธอบอกรั
Cm 
 
และกอดฉันไว้คนเดียวเท่านั้
Ab 
น.. 
 
 
Abm 
 
Gm 
 
แต่สุดท้
Fm 
ายยังไงความฝั
Bb 
นก็คือความฝัน

INSTRU | Eb | Cm | Ab Gm |

 
แต่สุดท้
Fm 
ายยังไงความฝั
Bb 
นก็คือความฝัน

OUTRO | Eb Gm | Cm Bbm |
OUTRO | Ab Gm | Fm Bb |


ฉันฝันถึงเธอทุกคืน
อยู่ในความฝันที่มีเพียงเรา
ที่รักกันมากกว่าใคร

ช่างเป็นฝันที่ดีเหลือเกิน
เธอบอกว่าฉันคือคนคนเดียวในหัวใจ

แต่ความฝันก็คือความฝัน..ใช่ไหม..

ไม่อยากลืมตาและต้องตื่นขึ้นมาเจอ
ความเป็นจริงที่ฉันไม่เคยมีความหมายใด
กับใจของเธอ ไม่มีความสำคัญ
อยู่ในฝันนานๆ ได้ไหม ให้เธอบอกรัก
และกอดฉันไว้คนเดียวเท่านั้น..
แต่สุดท้ายยังไงความฝันก็คือความฝัน

( ดนตรี )

ฉันฝันไปเพียงข้างเดียว
เป็นคนขี้เหงาไม่มีตัวตน..
ที่เธอไม่เคยสนใจ
และโลกความจริงที่เป็น
เธอไม่เคยเห็นไม่เคยมองกัน ด้วยซ้ำไป

แต่ความฝันก็คือความฝัน..ใช่ไหม..

ไม่อยากลืมตาและต้องตื่นขึ้นมาเจอ
ความเป็นจริงที่ฉันไม่เคยมีความหมายใด
กับใจของเธอ ไม่มีความสำคัญ
อยู่ในฝันนานๆ ได้ไหม ให้เธอบอกรัก
และกอดฉันไว้คนเดียวเท่านั้น..
แต่สุดท้ายยังไงความฝันก็คือความฝัน

( ดนตรี )

ไม่อยากลืมตาและต้องตื่นขึ้นมาเจอ
ความเป็นจริงที่ฉันไม่เคยมีความหมายใด
กับใจของเธอ ไม่มีความสำคัญ
อยู่ในฝันนานๆ ได้ไหม ให้เธอบอกรัก
และกอดฉันไว้คนเดียวเท่านั้น..
แต่สุดท้ายยังไงความฝันก็คือความฝัน

( ดนตรี )

แต่สุดท้ายยังไงความฝันก็คือความฝัน

มิวสิควิดีโอ ความฝันก็คือความฝัน บีน นภสร

เพลง : ความฝันก็คือความฝัน
ศิลปิน : Bean Napason (บีน นภสร)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Portrait
เรียบเรียง : Chodchapak Pholthanachod
ติดต่องานแสดง : 062 4949 583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend