คอร์ดเพลง ขอโทษเด้อก้อนคำ นก พงศกร

  
Text   


INTRO | Am | Em | F | G |

 
ความ
Am 
จริงบีบคอจ่อว่า
 
อ้ายสมควร
Em 
ลาฮักเฮาจากไป
 
เพราะดู
F 
แลเจ้าบ่ไ
G 
ด้ 
 
คือเว้าไว้อี
C 
หลี
 
อยู่ไ
Am 
ปกะมีแต่จม 
 
พาหล่มพา
Em 
ล่องจ่องฝันคนดี
 
บ่อยากเ
F 
ห็นแก่โตแบบนี้ 
 
กับคนที่อ้ายฮักห
G 
ลาย

 
แค่เสื้อ
Am 
ผ้างามงามจักชุด 
 
อ้ายยัง
Em 
สุดยังเบิดปัญญา
 
สิเอาเ
F 
งินไปซื้อไป
G 
หา 
 
แลกมาให้เ
C 
จ้าใส่ไ
E 
ด้
 
แนว
Am 
กินแซบแซบ มีรถมีบ้าน ออก
Em 
เกิบเฮ็ดงานคู่ใหม่
 
ยามแนมไปเ
F 
บิ่งคนอื่นเทือได๋ 
 
กะเคียดให้เจ้าข
G 
อง
 
ที่พาน้
F 
องมาลำบาก
C 
นำ.. 
 
 
G 

 
ขอบ
Am 
คุณในวันผ่านมา 
 
ที่กรุ
Em 
ณาให้อ้ายเบิ่งใจ
 
ขอโ
F 
ทษที่อ้ายเฮ็ดใ
G 
ห้ 
 
เคยอดเ
C 
ช้า 
 
กินค่ำ
 
ความ
Am 
ฮักที่เจ้าควรได้ 
 
ต้องตื่นมายิ้มใ
Em 
ส่ฝันที่งดงาม
 
บ่แ
F 
ม่นฮ้องไห่ประจำ 
 
กับคำว่าน้องยังไ
G 
หว

 
แค่เสื้อ
Am 
ผ้างามงามจักชุด 
 
อ้ายยัง
Em 
สุดยังเบิดปัญญา
 
สิเอาเ
F 
งินไปซื้อไป
G 
หา 
 
แลกมาให้เ
C 
จ้าใส่ไ
E 
ด้
 
แนว
Am 
กินแซบแซบ มีรถมีบ้าน ออก
Em 
เกิบเฮ็ดงานคู่ใหม่
 
ยามแนมไปเ
F 
บิ่งคนอื่นเทือได๋ 
 
กะเคียดให้เจ้าข
G 
อง
 
ที่พาน้
F 
องมาลำบาก
C 
นำ..

INSTRU | Am | Em | F | G |
INSTRU | Am | Em | F | G E |

 
แค่เสื้อ
Am 
ผ้างามงามจักชุด 
 
อ้ายยัง
Em 
สุดยังเบิดปัญญา
 
สิเอาเ
F 
งินไปซื้อไป
G 
หา 
 
แลกมาให้เ
C 
จ้าใส่ไ
E 
ด้
 
แนว
Am 
กินแซบแซบ มีรถมีบ้าน ออก
Em 
เกิบเฮ็ดงานคู่ใหม่
 
ยามแนมไปเ
F 
บิ่งคนอื่นเทือได๋ 
 
กะเคียดให้เจ้าข
G 
อง 
 
 
E 

 
แค่เสื้อ
Am 
ผ้างามงามจักชุด 
 
อ้ายยัง
Em 
สุดยังเบิดปัญญา
 
สิเอาเ
F 
งินไปซื้อไป
G 
หา 
 
แลกมาให้เ
C 
จ้าใส่ไ
E 
ด้
 
แนว
Am 
กินแซบแซบ มีรถมีบ้าน ออก
Em 
เกิบเฮ็ดงานคู่ใหม่
 
ยามแนมไปเ
F 
บิ่งคนอื่นเทือได๋ 
 
กะเคียดให้เจ้าข
G 
อง
 
ที่พาน้
F 
องมาลำบาก
C 
นำ..

 
ขอโทษเด้อก้อ
Dm 
นคำ.
G 
.. 
 
ที่พาเจ้ามา
C 
ลำบาก..

OUTRO | F G | C |


ความจริงบีบคอจ่อว่า
อ้ายสมควรลาฮักเฮาจากไป
เพราะดูแลเจ้าบ่ได้ คือเว้าไว้อีหลี
อยู่ไปกะมีแต่จม พาหล่มพาล่อง จ่องฝันคนดี
บ่อยากเห็นแก่โตแบบนี้ กับคนที่อ้ายฮักหลาย

แค่เสื้อผ้างามงามจักชุด อ้ายยังสุดยังเบิดปัญญา
สิเอาเงินไปซื้อไปหา แลกมาให้เจ้าใส่ได้
แนวกินแซบแซบ มีรถมีบ้าน ออกเกิบเฮ็ดงานคู่ใหม่
ยามแนมไปเบิ่งคนอื่นเทือได๋ กะเคียดให้เจ้าของ
ที่พาน้องมาลำบากนำ

ขอบคุณในวันผ่านมา ที่กรุณาให้อ้ายเบิ่งใจ
ขอโทษที่อ้ายเฮ็ดให้ เคยอดเช้า กินค่ำ
ความฮักที่เจ้าควรได้ ต้องตื่นมายิ้มใส่ฝันที่งดงาม
บ่แม่นฮ้องไห่ประจำ กับคำว่าน้องยังไหว

แค่เสื้อผ้างามงามจักชุด อ้ายยังสุดยังเบิดปัญญา
สิเอาเงินไปซื้อไปหา แลกมาให้เจ้าใส่ได้
แนวกินแซบแซบ มีรถมีบ้าน ออกเกิบเฮ็ดงานคู่ใหม่
ยามแนมไปเบิ่งคนอื่นเทือได๋ กะเคียดให้เจ้าของ
ที่พาน้องมาลำบากนำ

( ดนตรี )

แค่เสื้อผ้างามงามจักชุด อ้ายยังสุดยังเบิดปัญญา
สิเอาเงินไปซื้อไปหา แลกมาให้เจ้าใส่ได้
แนวกินแซบแซบ มีรถมีบ้าน ออกเกิบเฮ็ดงานคู่ใหม่
ยามแนมไปเบิ่งคนอื่นเทือได๋ กะเคียดให้เจ้าของ

แค่เสื้อผ้างามงามจักชุด อ้ายยังสุดยังเบิดปัญญา
สิเอาเงินไปซื้อไปหา แลกมาให้เจ้าใส่ได้
แนวกินแซบแซบ มีรถมีบ้าน ออกเกิบเฮ็ดงานคู่ใหม่
ยามแนมไปเบิ่งคนอื่นเทือได๋ กะเคียดให้เจ้าของ
ที่พาน้องมาลำบากนำ

ขอโทษเด้อก้อนคำ.. ที่พาเจ้ามาลำบาก

มิวสิควิดีโอ ขอโทษเด้อก้อนคำ นก พงศกร

เพลง : ขอโทษเด้อก้อนคำ (คอร์ด)
ศิลปิน : นก พงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง : บ่าว บ้านดง
เรียบเรียง : อ.จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 064-4562995

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend