คอร์ดเพลง เลือกเขาสาอ้าย อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง

  
Text   

INTRO | Gm F | Eb | Gm F | Dm |
INTRO | Eb Gm | Cm F | Bb F | Gm |

 
เกิบคีบ
Gm 
เก่าๆ 
 
กางเกงขาดเ
F 
ข่า 
 
เสื้อแถม
Eb 
นำปุ๋ย
 
หน้าบ่
Gm 
ปุ่ยลุ่ย 
 
ออกทางผู้
F 
ฮ่าย 
 
โปรไฟล์
Dm 
บ้านๆ
 
เป็นบุญใจ
Eb 
คัก 
 
ที่อ้ายมา
Gm 
ทักอยากฮู้
Cm 
จักกัน
 
อ้ายเ
F 
อ๋ยหัวใจน้อง
Bb 
หวั่น 
 
ฮู้
Cm 
โตฟังก์ชั่น
Dm 
บ่พอ

 
เว้ากะเว้า
Gm 
เนาะ 
 
อ้ายคนผู้
F 
หล่อ 
 
ไผเห็นกะ
Eb 
มัก
 
ฟ้าเฮ็ดบา
Gm 
ปคัก 
 
เขียนให้ความ
F 
ฮัก 
 
ไกลคัก
Dm 
กะด้อ
 
เช้าค่ำเลี้ยง
Eb 
งัว 
 
เฮ็ดสวนเฮ็
Gm 
ดฮั้ว 
 
ฝันพอเอ
Cm 
าะเยาะ
 
บ่เ
F 
ป็นตาอ้ายคึด
Bb 
ต่อ 
 
บ่อ
F 
ยากพาฮักอ้า
Bb 
ยล่ม

 
ย่านอ้
F 
ายอาย
Eb 
คน 
 
ซางมาหลง
F 
ส้น 
 
แนมกา
Gm 
เป็นหงส์
 
ฮัก
F 
กันไทบ้านกะ
Eb 
คง 
 
เว้าพื้นโ
F 
ป้งๆ 
 
ว่าน้อง
Bb 
บ่สม
 
ผู้สาวง
F 
ามๆ 
 
แก้มเกลี้ยงปุย
Dm 
ลุยมือบ่แป
Gm 
ดตม
 
เป็นแฟนอ้ายคงเหมาะ
Bb 
สม 
 
กว่าน้อง
Cm 
ผู้นี้เลือกเขาส
Dm 
าอ้าย

 
น้องกะจัง
Gm 
เห็น 
 
บ่พอสิเ
F 
ป็นแฟนไผไ
Eb 
ด้ดอก
 
หัวใจถูก
Gm 
ล็อค 
 
บ่ให้น้อง
F 
ออกไปฮัก
Dm 
ผู้ได๋
 
ฟ้าขีดมา
Eb 
แล้ว 
 
ให้เป็นผู้
Gm 
สาวเฝ้านา
Cm 
เฝ้าไฮ่
 
บ่ไ
F 
ด้กินดอกลาบ
Bb 
ไก่ 
 
พอหากิน
F 
ได้.. แต่ผักกะเดาขมๆ  
Bb 

INSTRU | Gm F | Eb | Gm F | Dm |
INSTRU | Eb Gm | Cm F | Bb F | Bb |

 
ย่านอ้
F 
ายอาย
Eb 
คน 
 
ซางมาหลง
F 
ส้น 
 
แนมกา
Gm 
เป็นหงส์
 
ฮัก
F 
กันไทบ้านกะ
Eb 
คง 
 
เว้าพื้นโ
F 
ป้งๆ 
 
ว่าน้อง
Bb 
บ่สม
 
ผู้สาวง
F 
ามๆ 
 
แก้มเกลี้ยงปุย
Dm 
ลุยมือบ่แป
Gm 
ดตม
 
เป็นแฟนอ้ายคงเหมาะ
Bb 
สม 
 
กว่าน้อง
Cm 
ผู้นี้เลือกเขาส
Dm 
าอ้าย

 
น้องกะจัง
Gm 
เห็น 
 
บ่พอสิเ
F 
ป็นแฟนไผไ
Eb 
ด้ดอก
 
หัวใจถูก
Gm 
ล็อค 
 
บ่ให้น้อง
F 
ออกไปฮัก
Dm 
ผู้ได๋
 
ฟ้าขีดมา
Eb 
แล้ว 
 
ให้เป็นผู้
Gm 
สาวเฝ้านา
Cm 
เฝ้าไฮ่
 
บ่ไ
F 
ด้กินดอกลาบ
Bb 
ไก่ 
 
พอหากิน
F 
ได้.. 
 
แต่ผักกะเด
Bb 
าขมๆ

 
น้องนี้มีแค่
Cm 
หัวใจ เลือกเขาสาอ้าย..  
F 
 
น้องบ่สมอ้าย..ดอก..
 

OUTRO | Eb Gm | Cm F | Bb F | Bb |


เกิบคีบเก่าๆ กางเกงขาดเข่า เสื้อแถมนำปุ๋ย
หน้าบ่ปุ่ยลุ่ย ออกทางผู้ฮ่าย โปรไฟล์บ้านๆ
เป็นบุญใจคัก ที่อ้ายมาทักอยากฮู้จักกัน
อ้ายเอ๋ยหัวใจน้องหวั่น ฮู้โตฟังก์ชั่นบ่พอ

เว้ากะเว้าเนาะ อ้ายคนผู้หล่อ ไผเห็นกะมัก
ฟ้าเฮ็ดบาปคัก เขียนให้ความฮัก ไกลคักกะด้อ
เช้าค่ำเลี้ยงงัว เฮ็ดสวนเฮ็ดฮั้ว ฝันพอเอาะเยาะ
บ่เป็นตาอ้ายคึดต่อ บ่อยากพาฮักอ้ายล่ม

ย่านอ้ายอายคน ซางมาหลงส้น แนมกาเป็นหงส์
ฮักกันไทบ้านกะคง เว้าพื้นโป้งๆ ว่าน้องบ่สม
ผู้สาวงามๆ แก้มเกลี้ยงปุยลุยมือบ่แปดตม
เป็นแฟนอ้ายคงเหมาะสม กว่าน้องผู้นี้เลือกเขาสาอ้าย

น้องกะจังเห็น บ่พอสิเป็นแฟนไผได้ดอก
หัวใจถูกล็อค บ่ให้น้องออกไปฮักผู้ได๋
ฟ้าขีดมาแล้ว ให้เป็นผู้สาวเฝ้านาเฝ้าไฮ่
บ่ได้กินดอกลาบไก่ พอหากินได้.. แต่ผักกะเดาขมๆ

( ดนตรี )

ย่านอ้ายอายคน ซางมาหลงส้น แนมกาเป็นหงส์
ฮักกันไทบ้านกะคง เว้าพื้นโป้งๆ ว่าน้องบ่สม
ผู้สาวงามๆ แก้มเกลี้ยงปุยลุยมือบ่แปดตม
เป็นแฟนอ้ายคงเหมาะสม กว่าน้องผู้นี้เลือกเขาสาอ้าย

น้องกะจังเห็น บ่พอสิเป็นแฟนไผได้ดอก
หัวใจถูกล็อค บ่ให้น้องออกไปฮักผู้ได๋
ฟ้าขีดมาแล้ว ให้เป็นผู้สาวเฝ้านาเฝ้าไฮ่
บ่ได้กินดอกลาบไก่ พอหากินได้.. แต่ผักกะเดาขมๆ

น้องนี้มีแค่หัวใจ เลือกเขาสาอ้าย..
น้องบ่สมอ้าย..ดอก..

มิวสิควิดีโอ เลือกเขาสาอ้าย อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง

เพลง : เลือกเขาสาอ้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง
เนื้อร้อง/ทำนอง : ทนายเอ กิตติศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท โปรดักชั่น
ติดต่องานศิลปิน : 096-996-5969, 061-939-3915

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend