คอร์ดเพลง ก่อนที่ (Moon) CORNBOI

  
Text   


 
ใกล้เข้ามา
A 
ทุกที 
 
คืนวันที่โ
G#m 
หดร้าย
 
อยากรู้เป็นไปได้
A 
ไหม 
 
หยุดเวลาให้
G#m 
นาน
 
ฉันต้องทำเช่น
A 
ไรมองไป 
 
เห็นกา
G#m 
รลาจา
C#m 
กกัน
F#m 
ฉันคงทำอะไรไม่
Am 
ได้ 
 
 
B 

 
ก็เพราะฉันยัง
A 
สงสัยในตอน 
 
ที่
G#m 
มองฟ้า
 
ถามดวงดาวได้
A 
ไหม 
 
ทำไมต้อง
G#m 
หนีพระจันทร์
 
สับสนและไม่แน่
A 
ใจ ทำไง ต้องอ้อนวอนที่
G#m 
ใครดี
 
และ
C#m 
คนอย่าง
F#m 
ฉันคงเลือกอะไรไม่
B 
ได้

 
  อยากจะ.
E 
.. 
 
ขอ
G#m 
วัน..
C#m 
เวลา
 
  ช่วย
Bm 
ช้าลงกว่าตอน
A 
นี้สักหน่อย 
 
 
G#m 
 
  ปล่อย  
F#m 
เรารักกันอยู่.
B 
…อย่างนี้
E 
  ก่อนที่
G#m 
ดาว.. 
 
จะ
C#m 
ผ่าน
 
  เก็บแสง
Bm 
จันทร์สว่างคืน
A 
นี้ 
 
ให้
G#m 
พอ
 
  ก่อน..
F#m 
ดาวจะต้องจ
B 
าก 
 
พระจันทร์

INSTRU | E G#m | C#m Bm | A G#m | F#m B |

 
อยากขอท้อง
A 
ฟ้า 
 
จะเป็นไป
G#m 
ได้ไหม
 
หยุดเวลาเอาไ
A 
ว้ให้มันเหมือนเ
G#m 
ดิมไม่เลยผ่าน
 
แม้ต้องการเท่า
A 
ไร ก็คง ไม่มีทางใช่
G#m 
ไหม 
 
จะเปลี่ยน
C#m 
แล้วควรทำเ
F#m 
ช่นไร เลือกอะไรได้ไหม บอกฉัน
B 
ที

 
  อยากจะ.
E 
.. 
 
ขอ
G#m 
วัน..
C#m 
เวลา
 
  ช่วย
Bm 
ช้าลงกว่าตอน
A 
นี้สักหน่อย 
 
 
G#m 
 
  ปล่อย  
F#m 
เรารักกันอยู่.
B 
…อย่างนี้
E 
  ก่อนที่
G#m 
ดาว.. 
 
จะ
C#m 
ผ่าน
 
  เก็บแสง
Bm 
จันทร์สว่างคืน
A 
นี้ 
 
ให้
G#m 
พอ
 
  ก่อน..
F#m 
ดาวจะต้องจ
B 
าก 
 
พระจันทร์

E 
  ผ่าน
G#m 
คืน 
 
นี้
C#m 
ไป 
 
ฉัน
Bm 
เอง 
 
ได้แค่
A 
ทำใจ
 
  
G#m 
ปล่อย 
 
ให้เรื่อง
F#m 
ราว 
 
มันต้อง
B 
จบ 
 
อย่างนี้
E 
  หยุ
G#m 
ดไว้ 
 
 
C#m 
แค่นี้ 
 
ได้ไ
Bm 
หม 
 
ให้ฉันข้
A 
างเธอ
 
  
G#m 
ก่อนที่…
F#m 
ดาวจะต้องจ
B 
าก 
 
พระจันทร์

INSTRU | E G#m | C#m Bm | A G#m | F#m B |
INSTRU | E G#m | C#m Bm | A |

G#m 
ก่อนที่
Am 
ฉัน.. 
 
จะต้องจ
B 
าก..
E 


ใกล้เข้ามาทุกที คืนวันที่โหดร้าย
อยากรู้เป็นไปได้ไหม หยุดเวลาให้นาน
ฉันต้องทำเช่นไร มองไป เห็นการลาจากกัน
ฉันคงทำอะไรไม่ได้

ก็เพราะฉันยังสงสัย ในตอนที่มองฟ้า
ถามดวงดาวได้ไหม ทำไมต้องหนีพระจันทร์
สับสนและไม่แน่ใจ ทำไง ต้องอ้อนวอนที่ใครดี
และคนอย่างฉันคงเลือกอะไรไม่ได้

อยากจะ ขอวันเวลา
ช่วยช้าลงกว่าตอนนี้สักหน่อย
ปล่อย เรารักกันอยู่อย่างนี้
ก่อนที่ดาวจะผ่าน เก็บแสงจันทร์สว่างคืนนี้ให้พอ
ก่อนดาวจะต้องจาก พระจันทร์

( ดนตรี )

อยากขอท้องฟ้า จะเป็นไปได้ไหม
หยุดเวลาเอาไว้ให้มันเหมือนเดิมไม่เลยผ่าน
แม้ต้องการเท่าไร ก็คง ไม่มีทางใช่ไหม จะเปลี่ยน
แล้วควรทำเช่นไร เลือกอะไรได้ไหม
บอกฉันที

อยากจะ ขอวันเวลา
ช่วยช้าลงกว่าตอนนี้สักหน่อย
ปล่อย เรารักกันอยู่อย่างนี้
ก่อนที่ดาวจะผ่าน เก็บแสงจันทร์สว่างคืนนี้ให้พอ
ก่อนดาวจะต้องจาก พระจันทร์

ผ่านคืน นี้ไป ฉันเอง ได้แค่ทำใจ
ปล่อย ให้เรื่องราว มันต้องจบ อย่างนี้
หยุดไว้ แค่นี้ ได้ไหม ให้ฉันข้างเธอ
ก่อนที่…ดาวจะต้องจาก พระจันทร์

( ดนตรี )

ก่อนที่ฉัน.. จะต้องจาก..

มิวสิควิดีโอ ก่อนที่ (Moon) CORNBOI

เพลง : ก่อนที่ (Moon) (คอร์ด)
ศิลปิน : CORNBOI
เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyrics: Poom Chottikumporn
เรียบเรียง : Arranged: CORNBOI
ติดต่องานศิลปิน : 065-440-9098

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend