คอร์ดเพลง มาเอาไปรักหน่อย น้ำฝน จิรวรรณ

  
Text   


INTRO | Bm | G | D | A |
INTRO | Bm | G | D | A | A |

 
อยากมีแ
D 
ฟนเป็นตัวเป็นตนสักครั้งสักคนเหมือนใครสักที
Bm 
หัวใจมันทรมาณโสดอยู่บนคานมาเป็นปีๆ
G 
ทั้งใจก็มีดวงเดียวก็อยากจะได้ความรักดีๆ
A 
มีใครตอบได้มั้ยหาจากที่ไหนมันถึงจะมี

 
มันเห
D 
งาทุกวินาที 
 
จังหว่ะนี้เอ้อใครก็ได้
Bm 
your face ไม่ต้องดี แค่เธอพร้อมถนอมหัวใจ
G 
you don’t no money ไม่ต้องมีอะไรมากมาย
A 
ถ้าหากว่าเธอโอเคได้โปรดกดทักเข้ามาในไลน์

 
มาเอาไปรัก
Bm 
หน่อย 
 
ช่วง
G 
นี้มามี๊ปล่อย
 
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่
D 
อย 
 
มันเหงาบ่อยเหลื
A 
อเกิน
 
มาเอาไปกอด
Bm 
หน่อย 
 
อากาศเปลี่ย
G 
นแปลงบ่อย
 
หัวใจดวงน้อ
D 
ยๆมันยังเฝ้าคอยคนมา
A 
ดูแล

 
มาเอาไปรัก
Bm 
หน่อย 
 
ช่วง
G 
นี้มามี๊ปล่อย
 
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่
D 
อย 
 
มันเหงาบ่อยเหลื
A 
อเกิน
 
มาเอาไปกอด
Bm 
หน่อย 
 
อากาศเปลี่ย
G 
นแปลงบ่อย
 
หัวใจดวงน้อ
D 
ยๆมันยังเฝ้าคอยคนมา
A 
ดูแล 
 
เอ๊ะเอ

INSTRU | Bm | G | D | A |
INSTRU | Bm | G | D | A |

 
อยากมีคน
Bm 
กอดไปจนถึงเช้า 
 
 
G 
ในคืนที่ฟ้าสะกาว
 
ใน
D 
คืนที่ท้องฟ้าเต็มไ
A 
ปด้วยเดือนและดาว
Bm 
มีแค่เธอกับฉัน 
 
 
G 
มีแค่เราเท่านั้น
D 
เพียงแค่ใครสักคนที่พ
A 
ร้อมจะไปด้วยกัน

Bm 
มันเหงาทุกวินาที 
 
 
G 
จังหว่ะนี้เอ้อใครก็ได้
D 
your face ไม่ต้องดี  
A 
แค่เธอพร้อมถนอมหัวใจ
Bm 
you don’t no money  
G 
ไม่ต้องมีอะไรมากมาย
D 
ถ้าหากว่าเธอโอเคได้โป
A 
รดกดทักเข้ามาในไลน์

 
มาเอาไปรัก
Bm 
หน่อย 
 
ช่วง
G 
นี้มามี๊ปล่อย
 
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่
D 
อย 
 
มันเหงาบ่อยเหลื
A 
อเกิน
 
มาเอาไปกอด
Bm 
หน่อย 
 
อากาศเปลี่ย
G 
นแปลงบ่อย
 
หัวใจดวงน้อ
D 
ยๆมันยังเฝ้าคอยคนมา
A 
ดูแล

 
มาเอาไปรัก
Bm 
หน่อย 
 
ช่วง
G 
นี้มามี๊ปล่อย
 
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่
D 
อย 
 
มันเหงาบ่อยเหลื
A 
อเกิน
 
มาเอาไปกอด
Bm 
หน่อย 
 
อากาศเปลี่ย
G 
นแปลงบ่อย
 
หัวใจดวงน้อ
D 
ยๆมันยังเฝ้าคอยคนมา
A 
ดูแล 
 
Bm 
อ๊ะเอ

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | G | A | A |

 
มันเห
D 
งาทุกวินาที 
 
จังหว่ะนี้เอ้อใครก็ได้
Bm 
your face ไม่ต้องดี แค่เธอพร้อมถนอมหัวใจ
G 
you don’t no money ไม่ต้องมีอะไรมากมาย
A 
ถ้าหากว่าเธอโอเคได้โปรดกดทักเข้ามาในไลน์

 
มาเอาไปรัก
Bm 
หน่อย 
 
ช่วง
G 
นี้มามี๊ปล่อย
 
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่
D 
อย 
 
มันเหงาบ่อยเหลื
A 
อเกิน
 
มาเอาไปกอด
Bm 
หน่อย 
 
อากาศเปลี่ย
G 
นแปลงบ่อย
 
หัวใจดวงน้อ
D 
ยๆมันยังเฝ้าคอยคนมา
A 
ดูแล

 
มาเอาไปรัก
Bm 
หน่อย 
 
ช่วง
G 
นี้มามี๊ปล่อย
 
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่
D 
อย 
 
มันเหงาบ่อยเหลื
A 
อเกิน
 
มาเอาไปกอด
Bm 
หน่อย 
 
อากาศเปลี่ย
G 
นแปลงบ่อย
 
หัวใจดวงน้อ
D 
ยๆมันยังเฝ้าคอยคนมา
A 
ดูแล

 
มาเอาไปรักห
D 
น่อย 
 
ช่วงนี้มามี๊
Bm 
ปล่อย
 
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่
G 
อย 
 
มันเหงาบ่อยเหลื
A 
อเกิน
 
มาเอาไปกอดห
D 
น่อย 
 
อากาศเปลี่ยนแปล
Bm 
งบ่อย
 
หัวใจดวงน้
G 
อยๆมันยังเฝ้าคอยคนมา
A 
ดูแล

 
มาเอาไปรักห
D 
น่อย 
 
ช่วงนี้มามี๊
Bm 
ปล่อย
 
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่
G 
อย 
 
มันเหงาบ่อยเหลื
A 
อเกิน
 
มาเอาไปกอดห
D 
น่อย 
 
อากาศเปลี่ยนแปล
Bm 
งบ่อย
 
หัวใจดวงน้
G 
อยๆมันยังเฝ้าคอยคนมา
A 
ดูแล 
 
เอ๊ะเอ

OUTRO | Bm | G | D | A |
OUTRO | Bm | G | D | A | A |


อยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตน
สักครั้งสักคนเหมือนใครสักที
หัวใจมันทรมาณโสดอยู่บนคานมาเป็นปีๆ
ทั้งก็มีดวงเดียวก็อยากจะได้ความรักดีๆ
มีใครตอบได้มั้ยหาจากที่ไหนมันถึงจะมี

มันเหงาทุกวินาที จังหว่ะนี้เอ้อใครก็ได้
your face ไม่ต้องดี แค่เธอพร้อมถนอมหัวใจ
you don’t no money ไม่ต้องมีอะไรมากมาย
ถ้าหากว่าเธอโอเคได้โปรดกดทักเข้ามาในไลน์

มาเอาไปรักหน่อย ช่วงนี้มามี๊ปล่อย
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่อย มันเหงาบ่อยเหลือเกิน
มาเอาไปกอดหน่อย อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
หัวใจดวงน้อยๆมันยังเฝ้าคอยคนมาดูแล

มาเอาไปรักหน่อย ช่วงนี้มามี๊ปล่อย
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่อย มันเหงาบ่อยเหลือเกิน
มาเอาไปกอดหน่อย อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
หัวใจดวงน้อยๆมันยังเฝ้าคอยคนมาดูแล เอ๊ะเอ

( ดนตรี )

อยากมีคนกอดไปจนถึงเช้า ในคืนที่ฟ้าสะกาว
ในวันที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเดือนและดาว
มีแค่เธอกับฉัน มีแค่เราเท่านั้น
เพียงแค่ใครสักคนที่พร้อมจะไปด้วยกัน

มันเหงาทุกวินาที จังหว่ะนี้เอ้อใครก็ได้
your face ไม่ต้องดี แค่เธอพร้อมถนอมหัวใจ
you don’t no money ไม่ต้องมีอะไรมากมาย
ถ้าหากว่าเธอโอเคได้โปรดกดทักเข้ามาในไลน์

มาเอาไปรักหน่อย ช่วงนี้มามี๊ปล่อย
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่อย มันเหงาบ่อยเหลือเกิน
มาเอาไปกอดหน่อย อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
หัวใจดวงน้อยๆมันยังเฝ้าคอยคนมาดูแล

มาเอาไปรักหน่อย ช่วงนี้มามี๊ปล่อย
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่อย มันเหงาบ่อยเหลือเกิน
มาเอาไปกอดหน่อย อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
หัวใจดวงน้อยๆมันยังเฝ้าคอยคนมาดูแล เอ๊ะเอ

( ดนตรี )

มันเหงาทุกวินาที จังหว่ะนี้เอ้อใครก็ได้
your face ไม่ต้องดี แค่เธอพร้อมถนอมหัวใจ
you don’t no money ไม่ต้องมีอะไรมากมาย
ถ้าหากว่าเธอโอเคได้โปรดกดทักเข้ามาในไลน์

มาเอาไปรักหน่อย ช่วงนี้มามี๊ปล่อย
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่อย มันเหงาบ่อยเหลือเกิน
มาเอาไปกอดหน่อย อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
หัวใจดวงน้อยๆมันยังเฝ้าคอยคนมาดูแล

มาเอาไปรักหน่อย ช่วงนี้มามี๊ปล่อย
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่อย มันเหงาบ่อยเหลือเกิน
มาเอาไปกอดหน่อย อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
หัวใจดวงน้อยๆมันยังเฝ้าคอยคนมาดูแล

มาเอาไปรักหน่อย ช่วงนี้มามี๊ปล่อย
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่อย มันเหงาบ่อยเหลือเกิน
มาเอาไปกอดหน่อย อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
หัวใจดวงน้อยๆมันยังเฝ้าคอยคนมาดูแล

มาเอาไปรักหน่อย ช่วงนี้มามี๊ปล่อย
พูดจริงน่ะไม่ได้อ่อย มันเหงาบ่อยเหลือเกิน
มาเอาไปกอดหน่อย อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
หัวใจดวงน้อยๆมันยังเฝ้าคอยคนมาดูแล เอ๊ะเอ

มิวสิควิดีโอ มาเอาไปรักหน่อย น้ำฝน จิรวรรณ

เพลง : มาเอาไปรักหน่อย (คอร์ด)
ศิลปิน : น้ำฝน จิรวรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง : บิ๊กเสือ ปิยพงษ์
เรียบเรียง : โกโก้ ปั่น
ติดต่องานศิลปิน : IG: jirawan.nyy

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend