คอร์ดเพลง พี่ชาย เบิ้ล ปทุมราช

  
Text   


INTRO | C G/B | Am G |
INTRO | F Em | Dm G |

C 
ฉันก็พอเข้าใจที่เธอ 
 
ต้อง
G/B 
ทนร้องไห้อย่างนี้
Em 
เธอคนเดียวที่รู้ตัวดีกว่า
Am 
คนที่อยู่ข้างกาย
C 
ฉันก็เป็นอีกคน 
 
ที่คอยถ
G/B 
นอมทั้งกายและใจ
Em 
เธอคงเห็นฉันเป็น 
 
แค่เพียงพี่
Am 
ชายที่คอยปลอบโยน

 
เมื่อยาม
Dm 
เธอต้องเสียน้ำตา 
 
ผ้าเช็ด
Am 
หน้าพี่ยื่นให้เจ้า
 
อยากให้
Dm 
เธอ Move On จากเขา
 
อยากให้
Am 
เธอสนใจกันบ้าง 
 
 
F 
 
คนที่อยู่ข้างๆ มันน้อ
G 
ยใจ

 
แค่ถอยออก
C 
มา 
 
ตัด
G/B 
ใจให้ได้สัก
Am 
ครั้ง
 
พี่จะร้องเพลงให้
Dm 
ฟัง 
 
ตั้งใจฟังอ้ายแห
G 
น่เด้อ
 
บทเพลงเพล
C 
งนี้ 
 
ฉันเขียน
G/B 
กวีขึ้นมาเพราะ
Am 
เธอ
 
ตั้งใจฟังแหน่
Dm 
เด้อ.. 
 
ฮืมม..
G 

 
โอ้ ว่าโอ น้องส
C 
าว 
 
เจ้าจงลืม
G/B 
เขาแล้วหยุดเสี
Am 
ยใจ
 
เช็ดน้ำ
G 
ตาแล้วหยุดร้อง
F 
ไห้ 
 
มีพี่
Em 
ชายที่อยู่
Dm 
ข้างๆ
G 
ฟังแล้วนอนนะค
F 
นดี..  
G 

INSTRU | C G/B | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C G/B | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |

C 
ฉันก็เป็นอีกคน 
 
ที่คอยถ
G/B 
นอมทั้งกายและใจ
Em 
เธอคงเห็นฉันเป็น 
 
แค่เพียงพี่
Am 
ชายที่คอยปลอบโยน

 
เมื่อยาม
Dm 
เธอต้องเสียน้ำตา 
 
ผ้าเช็ด
Am 
หน้าพี่ยื่นให้เจ้า
 
อยากให้
Dm 
เธอ Move On จากเขา
 
อยากให้
Am 
เธอสนใจกันบ้าง 
 
 
F 
 
คนที่อยู่ข้างๆ มันน้อ
G 
ยใจ

 
แค่ถอยออก
C 
มา 
 
ตัด
G/B 
ใจให้ได้สัก
Am 
ครั้ง
 
พี่จะร้องเพลงให้
Dm 
ฟัง 
 
ตั้งใจฟังอ้ายแห
G 
น่เด้อ
 
บทเพลงเพล
C 
งนี้ 
 
ฉันเขียน
G/B 
กวีขึ้นมาเพราะ
Am 
เธอ
 
ตั้งใจฟังแหน่
Dm 
เด้อ.. 
 
ฮืมม..
G 

 
แค่ถอยออก
C 
มา 
 
ตัด
G/B 
ใจให้ได้สัก
Am 
ครั้ง
 
พี่จะร้องเพลงให้
Dm 
ฟัง 
 
ตั้งใจฟังอ้ายแห
G 
น่เด้อ
 
บทเพลงเพล
C 
งนี้ 
 
ฉันเขียน
G/B 
กวีขึ้นมาเพราะ
Am 
เธอ
 
ตั้งใจฟังแหน่
Dm 
เด้อ.. 
 
ฮืมม..
G 

 
โอ้ ว่าโอ น้องส
C 
าว 
 
เจ้าจงลืม
G/B 
เขาแล้วหยุดเสี
Am 
ยใจ
 
เช็ดน้ำ
G 
ตาแล้วหยุดร้อง
F 
ไห้ 
 
มีพี่
Em 
ชายที่อยู่
Dm 
ข้างๆ
G 
ฟังแล้วนอนนะค
F 
นดี.. 
 
 
G 

 
ในวันที่เ
C 
พ้อ 
 
เหมือนเธอไม่
G 
มีใคร
 
ให้จำเอาไ
Am 
ว้ว่าเธอยังมี
G/B 
พี่ชาย
 
ที่รักเธอ..
 

INSTRU | Em Am | Em Am | F | G |
 
ที่รักเ
C 
ธอ..


ฉันก็พอเข้าใจ ที่เธอต้องทนร้องไห้อย่างนี้
เธอคนเดียวที่รู้ตัวดีกว่าคนที่อยู่ข้างกาย

ฉันก็เป็นอีกคนที่คอยถนอมทั้งกายและใจ
เธอคงเห็นฉันเป็นแค่เพียงพี่ชายที่คอยปลอบโยน
เมื่อยามเธอต้องเสียน้ำตา ผ้าเช็ดหน้าพี่ยื่นให้เจ้า
อยากให้เธอ Move On จากเขา
อยากให้เธอสนใจกันบ้าง คนที่อยู่ข้างๆ มันน้อยใจ

แค่ถอยออกมา ตัดใจให้ได้สักครั้ง
พี่จะร้องเพลงให้ฟัง ตั้งใจฟังอ้ายแหน่เด้อ
บทเพลง เพลงนี้ ฉันเขียนกวีขึ้นมาเพราะเธอ
ตั้งใจฟังแหน่เด้อ ฮืมม..

โอ้ ว่าโอ น้องสาว เจ้าจงลืมเขาแล้วหยุดเสียใจ
เช็ดน้ำตาแล้วหยุดร้องไห้ มีพี่ชายที่อยู่ข้างๆ
ฟังแล้วนอนนะคนดี..

ดนตรี

ฉันก็เป็นอีกคนที่คอยถนอมทั้งกายและใจ
เธอคงเห็นฉันเป็นแค่เพียงพี่ชายที่คอยปลอบโยน
เมื่อยามเธอต้องเสียน้ำตา ผ้าเช็ดหน้าพี่ยื่นให้เจ้า
อยากให้เธอ Move On จากเขา
อยากให้เธอสนใจกันบ้าง.. คนที่อยู่ข้างๆ มันน้อยใจ

แค่ถอยออกมา ตัดใจให้ได้สักครั้ง
พี่จะร้องเพลงให้ฟัง ตั้งใจฟังอ้ายแหน่เด้อ
บทเพลง เพลงนี้ ฉันเขียนกวีขึ้นมาเพราะเธอ
ตั้งใจฟังแหน่เด้อ ฮืมม..

แค่ถอยออกมา ตัดใจให้ได้สักครั้ง
พี่จะร้องเพลงให้ฟัง ตั้งใจฟังอ้ายแหน่เด้อ
บทเพลง เพลงนี้ ฉันเขียนกวีขึ้นมาเพราะเธอ
ตั้งใจฟังแหน่เด้อ ฮืมม..

โอ้ ว่าโอ น้องสาว เจ้าจงลืมเขาแล้วหยุดเสียใจ
เช็ดน้ำตาแล้วหยุดร้องไห้ มีพี่ชายที่อยู่ข้างๆ
ฟังแล้วนอนนะคนดี..

ในวันที่เพ้อ เหมือนเธอไม่มีใคร
ให้จำเอาไว้ว่าเธอยังมีพี่ชาย..
ที่รักเธอ.. โอ้..ฮูว์.. ที่รักเธอ..

มิวสิควิดีโอ พี่ชาย เบิ้ล ปทุมราช

เพลง : พี่ชาย (คอร์ด)
ศิลปิน : เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช
เรียบเรียง : อ.มาร์ช เอ็มเจเอช
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend