คอร์ดเพลง แพงเจ้า วี พนมภูไท

  
Text   
คอร์ดเพลง แพงเจ้า วี พนมภูไท

คอร์ด :

ศิลปิน : วี พนมภูไท

เนื้อร้อง/ทำนอง : ตี๋แดงเลือดอีสาน

คอร์ดในเพลง : G,Em,C,D,Am,Bm


Tune to Eb
INTRO | G | Em | C | D ( 2 Times ) | G |

 
ถ้าเอาความคิด
Em 
ฮอด
 
จอดต่อ
D 
กันให้คือจั่งตู้รถไ
G 
 
คงสิยาวจากนี้ล่ะไปจนฮอดเชีย
D 
งใหม่
 
หรืออาจไ
C 
กลกว่านั้นกะบ่
D 
จัก

 
โอ้ความ
G 
รัก 
 
งดงามยิ่งนัก
 
ล่ะเมื่อเจ้ามาแล่น
Em 
ตุ้มคือสุ่มดอกงุม
D 
หัว
 
ความฮักมาพอ
G 
พ้อ 
 
คือกะทอดอกงุ
Em 
มไว้
 
สาธุเ
C 
ด้อ.. เฮอะ เ
G 
ออ..
 
ล่ะคั่นแมนเฮา เป็นคู่ล่ะขอให้ฟ้าได้ซ่อ
Em 
ยยู้
 
ซูดามได้ฮวม
D 
ใจ 
 
ได้อยู่นำกันจนเฒ่าต
G 
าย
 
โอ่ โอ้ โ
D 
อ.. ฮื้อ ฮือ.. หายใจนำกันล่อ
G 
งส่อง

 
แม้วัน
G 
นี้จะอยู่ห่างกันแสนไกล
 
ยังเป็นแก้วตาดวงใจ หวงเจ้าปานแตงแพงปาน
D 
ตา
 
คิดฮอดเจ้าเ
C 
ด้อห่วงเจ้าเด้อ
Em 
หล้า
 
ฮักเจ้าเ
C 
ด้อแพงเจ้าเด้อ
Bm 
หล้า
 
อ้ายสิหมั่นโทร
Am 
หาในวันที่เ
D 
ฮาห่างไ
G 
กล
 
ขอบคุณวันทูค
C 
อล 
 
ขอบคุณคนสร้างไ
G 
ลน์
 
ขอบคุณโลกออนไ
Am 
ลน์ 
 
ที่ซ่อยให้ค
D 
ลายความคิ
G 
ดถึง
 
ฮื่อ ฮื้อ
D 
ฮือ.. ฮือ ฮือ ฮือ ฮื้อ  
G 
ฮือ..

 
โอ้ความ
G 
รัก 
 
งดงามยิ่งนัก
 
ล่ะเมื่อเจ้ามาแล่น
Em 
ตุ้มคือสุ่มดอกงุม
D 
หัว
 
ความฮักมาพอ
G 
พ้อ 
 
คือกะทอดอกงุ
Em 
มไว้
 
สาธุเ
C 
ด้อ.. เฮอะ เ
G 
ออ..
 
ล่ะคั่นแมนเฮา เป็นคู่ล่ะขอให้ฟ้าได้ซ่อ
Em 
ยยู้
 
ซูดามได้ฮวม
D 
ใจ 
 
ได้อยู่นำกันจนเฒ่าต
G 
าย
 
โอ่ โอ้ โ
D 
อ.. 
 
หายใจนำกันล่อ
G 
งส่อง

 
แม้วัน
G 
นี้จะอยู่ห่างกันแสนไกล
 
ยังเป็นแก้วตาดวงใจ หวงเจ้าปานแตงแพงปาน
D 
ตา
 
คิดฮอดเจ้าเ
C 
ด้อห่วงเจ้าเด้อ
Em 
หล้า
 
ฮักเจ้าเ
C 
ด้อแพงเจ้าเด้อ
Bm 
หล้า
 
อ้ายสิหมั่นโทร
Am 
หาในวันที่เ
D 
ฮาห่างไ
G 
กล
 
ขอบคุณวันทูค
C 
อล 
 
ขอบคุณคนสร้างไ
G 
ลน์
 
ขอบคุณโลกออนไ
Am 
ลน์ 
 
ที่ซ่อยให้ค
D 
ลายความคิ
G 
ดถึง

 
โอ้ความ
G 
รัก 
 
งดงามยิ่งนัก
 
ล่ะเมื่อเจ้ามาแล่น
Em 
ตุ้มคือสุ่มดอกงุม
D 
หัว
 
ความฮักมาพอ
G 
พ้อ 
 
คือกะทอดอกงุ
Em 
มไว้
 
สาธุเ
C 
ด้อ.. เฮอะ เ
G 
ออ..
 
ล่ะคั่นแมนเฮา เป็นคู่ล่ะขอให้ฟ้าได้ซ่อ
Em 
ยยู้
 
ซูดามได้ฮวม
D 
ใจ 
 
ได้อยู่นำกันจนเฒ่าต
G 
าย
 
อ้ายฮักเจ้าเ
D 
ด้อ.. 
 
อ้ายแพงเจ้
G 
าเด้อ..

OUTRO | G | Em | C | D ( 2 Times ) | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แพงเจ้า


ถ้าเอาความคิดฮอด
จอดต่อกันให้คือจั่งตู้รถไฟ
คงสิยาวจากนี้ล่ะไปจนฮอดเชียงใหม่
หรืออาจไกลกว่านั้นกะบ่จัก

โอ้ความรัก งดงามยิ่งนัก
ล่ะเมื่อเจ้ามาแล่นตุ้มคือสุ่มดอกงุมหัว
ความฮักมาพอพ้อ คือกะทอดอกงุมไว้
สาธุเด้อ.. เฮอะ เออ..
ล่ะคั่นแมนเฮา เป็นคู่ล่ะขอให้ฟ้าได้ซ่อยยู้
ซูดามได้ฮวมใจ ได้อยู่นำกันจนเฒ่าตาย
โอ่ โอ้ โอ.. ฮื้อ ฮือ.. หายใจนำกันล่องส่อง

แม้วันนี้จะอยู่ห่างกันแสนไกล
ยังเป็นแก้วตาดวงใจ หวงเจ้าปานแตงแพงปานตา
คิดฮอดเจ้าเด้อห่วงเจ้าเด้อหล้า
ฮักเจ้าเด้อแพงเจ้าเด้อหล้า
อ้ายสิหมั่นโทรหาในวันที่เฮาห่างไกล
ขอบคุณวันทูคอล ขอบคุณคนสร้างไลน์
ขอบคุณโลกออนไลน์ ที่ซ่อยให้คลายความคิดถึง
ฮื่อ ฮื้อฮือ.. ฮือ ฮือ ฮือ ฮื้อ ฮือ..

โอ้ความรัก งดงามยิ่งนัก
ล่ะเมื่อเจ้ามาแล่นตุ้มคือสุ่มดอกงุมหัว
ความฮักมาพอพ้อ คือกะทอดอกงุมไว้
สาธุเด้อ.. เฮอะ เออ..
ล่ะคั่นแมนเฮา เป็นคู่ล่ะขอให้ฟ้าได้ซ่อยยู้
ซูดามได้ฮวมใจ ได้อยู่นำกันจนเฒ่าตาย
โอ่ โอ้ โอ.. หายใจนำกันล่องส่อง

แม้วันนี้จะอยู่ห่างกันแสนไกล
ยังเป็นแก้วตาดวงใจ หวงเจ้าปานแตงแพงปานตา
คิดฮอดเจ้าเด้อห่วงเจ้าเด้อหล้า
ฮักเจ้าเด้อแพงเจ้าเด้อหล้า
อ้ายสิหมั่นโทรหาในวันที่เฮาห่างไกล
ขอบคุณวันทูคอล ขอบคุณคนสร้างไลน์
ขอบคุณโลกออนไลน์ ที่ซ่อยให้คลายความคิดถึง

โอ้ความรัก งดงามยิ่งนัก
ล่ะเมื่อเจ้ามาแล่นตุ้มคือสุ่มดอกงุมหัว
ความฮักมาพอพ้อ คือกะทอดอกงุมไว้
สาธุเด้อ.. เฮอะ เออ..
ล่ะคั่นแมนเฮา เป็นคู่ล่ะขอให้ฟ้าได้ซ่อยยู้
ซูดามได้ฮวมใจ ได้อยู่นำกันจนเฒ่าตาย
อ้ายฮักเจ้าเด้อ.. อ้ายแพงเจ้าเด้อ..

มิวสิควิดีโอ แพงเจ้า วี พนมภูไท

เพลง : แพงเจ้า
ศิลปิน : วี พนมภูไท
เรียบเรียง : ชาญณรงค์ กลิ่นศรีสุข
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796,084-291-6669
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend