คอร์ดเพลง กันและกัน Triumphs Kingdom

  
Text   


INTRO | Am | D | Bm | Em | ( 2 Times )

 
รู้หรือเ
Am 
ปล่า 
 
ถึงเว
D 
ลาแล้ว
 
จากวัน
Bm 
นี้ทั้งเธอและฉันนั้น
Em 
คงต้องไป
 
ไปตาม
Am 
ทางที่เราหวัง 
 
ไปตาม
D 
ทางที่เคยฝันใฝ่
 
อาจ
Bm 
เจออะไรๆ 
 
ที่ไม่
Em 
รู้มาก่อน
 
และอยากบอกค
Am 
วามรู้สึก
 
ให้เธอได้
D 
ฟังฉันก่อน 
 
จะได้ไ
G 
หม

 
จะไม่
Am 
ลืมที่เรามีกันและ
D 
กันในวันนี้
 
จะไม่
Bm 
ลืมเวลาความสุขที่เ
E 
ราเคยร่วมมี
 
ต่อจาก
Am 
นี้ไม่ว่าชีวิตจะพบใ
D 
ครคนไหน
 
แต่ว่า
Bm 
ฉันจะมีเธออยู่เส
E 
มอในหัวใจ
 
จะเก็บ
Am 
ไว้.. เก็บใจ
D 
ไว้ให้เธอ 
 
เธอเท่า
G 
นั้น

 
แล้วทุก
Am 
อย่าง 
 
ก็ต้อง
D 
จบ
 
ต่อจา
Bm 
กนี้ทั้งเธอและฉันนั้น
Em 
คงต้องไป
 
ไปตาม
Am 
ทางที่เราหวัง 
 
ไปตาม
D 
ทางที่เคยฝันใฝ่
 
อาจเ
Bm 
จออะไรๆ 
 
ที่ไม่
Em 
รู้มาก่อน
 
และอยากบอก
Am 
ความรู้สึก
 
ให้เธอได้
D 
ฟังฉันก่อน 
 
จะได้ไ
G 
หม

 
จะไม่
Am 
ลืมที่เรามีกันและ
D 
กันในวันนี้
 
จะไม่
Bm 
ลืมเวลาความสุขที่เ
E 
ราเคยร่วมมี
 
ต่อจาก
Am 
นี้ไม่ว่าชีวิตจะพบใ
D 
ครคนไหน
 
แต่ว่า
Bm 
ฉันจะมีเธออยู่เส
E 
มอในหัวใจ
 
จะเก็บ
Am 
ไว้.. เก็บใจ
D 
ไว้ให้เธอ 
 
เธอเท่า
G 
นั้น

B7 
  ทางที่แสนไกล 
 
มันคง
C 
ทำให้เราคิดถึงกัน
B 
  แต่ทางที่แสนไกล 
 
ไม่อาจ
Em 
ปิดกั้นใจของ
Dm 
ฉัน
 
  ที่มีให้เธอคน
Am 
นี้ตลอดไป
 
  ให้เธอค
A7 
นนี้จนหมดใจ 
 
เท่า
D 
นั้น

 
จะไม่
Am 
ลืมที่เรามีกันและ
D 
กันในวันนี้
 
จะไม่
Bm 
ลืมเวลาความสุขที่เ
E 
ราเคยร่วมมี
 
ต่อจาก
Am 
นี้ไม่ว่าชีวิตจะพบใ
D 
ครคนไหน
 
แต่ว่า
Bm 
ฉันจะมีเธออยู่เส
E 
มอในหัวใจ

 
จะเก็บ
Am 
ไว้ที่เรามีกันและ
D 
กันในวันนี้
 
จะไม่
Bm 
ลืมเวลาความสุขที่เ
E 
ราเคยร่วมมี
 
ต่อจาก
Am 
นี้ไม่ว่าชีวิตจะพบใ
D 
ครคนไหน
 
แต่ว่า
Bm 
ฉันจะมีเธออยู่เส
E 
มอในหัวใจ

 
จะเก็บ
Am 
ไว้ที่เรามีกันและ
D 
กันในวันนี้
 
จะไม่
Bm 
ลืมเวลาความสุขที่เ
E 
ราเคยร่วมมี
 
ต่อจาก
Am 
นี้ไม่ว่าชีวิตจะพบใ
D 
ครคนไหน
 
แต่ว่า
Bm 
ฉันจะมีเธออยู่เส
E 
มอในหัวใจ


รู้หรือเปล่า ถึงเวลาแล้ว
จากวันนี้ทั้งเธอและฉันนั้นคงต้องไป
ไปตามทางที่เราหวัง ไปตามทางที่เคยฝันใฝ่
อาจเจออะไรๆ ที่ไม่รู้มาก่อน
และอยากบอกความรู้สึก
ให้เธอได้ฟังฉันก่อนจะได้ไหม

จะไม่ลืมที่เรามีกันและกันในวันนี้
จะไม่ลืมเวลาความสุขที่เราเคยร่วมมี
ต่อจากนี้ไม่ว่าชีวิตจะพบใครคนไหน
แต่ว่าฉันจะมีเธออยู่เสมอในหัวใจ
จะเก็บไว้ เก็บใจไว้ให้เธอ เธอเท่านั้น

แล้วทุกอย่าง ก็ต้องจบ
ต่อจากนี้ทั้งเธอและฉันนั้นคงต้องไป
ไปตามทางที่เราหวัง ไปตามทางที่เคยฝันใฝ่
อาจเจออะไรๆ ที่ไม่รู้มาก่อน
และอยากบอกความรู้สึก
ให้เธอได้ฟังฉันก่อนจะได้ไหม

จะไม่ลืมที่เรามีกันและกันในวันนี้
จะไม่ลืมเวลาความสุขที่เราเคยร่วมมี
ต่อจากนี้ไม่ว่าชีวิตจะพบใครคนไหน
แต่ว่าฉันจะมีเธออยู่เสมอในหัวใจ
จะเก็บไว้ เก็บใจไว้ให้เธอ เธอเท่านั้น

ทางที่แสนไกล มันคงทำให้เราคิดถึงกัน
แต่ทางที่แสนไกล ไม่อาจปิดกั้นใจของฉัน
ที่มีให้เธอคนนี้ตลอดไป
ให้เธอคนนี้จนหมดใจ เท่านั้น

จะไม่ลืมที่เรามีกันและกันในวันนี้
จะไม่ลืมเวลาความสุขที่เราเคยร่วมมี
ต่อจากนี้ไม่ว่าชีวิตจะพบใครคนไหน
แต่ว่าฉันจะมีเธออยู่เสมอในหัวใจ
จะเก็บไว้

จะไม่ลืมที่เรามีกันและกันในวันนี้
จะไม่ลืมเวลาความสุขที่เราเคยร่วมมี
ต่อจากนี้ไม่ว่าชีวิตจะพบใครคนไหน
แต่ว่าฉันจะมีเธออยู่เสมอในหัวใจ
จะเก็บไว้

จะไม่ลืมที่เรามีกันและกันในวันนี้
จะไม่ลืมเวลาความสุขที่เราเคยร่วมมี
ต่อจากนี้ไม่ว่าชีวิตจะพบใครคนไหน
แต่ว่าฉันจะมีเธออยู่เสมอในหัวใจ
จะเก็บไว้ เก็บใจไว้ให้เธอ เธอเท่านั้น

มิวสิควิดีโอ กันและกัน Triumphs Kingdom

เพลง : กันและกัน (คอร์ด)
ศิลปิน : Triumphs Kingdom
เนื้อร้อง/ทำนอง : บอย โกสิยพงษ์, ตรัย ภูมิรัตน
เรียบเรียง : เพลงประกอบภาพยนตร์ ‘เธอกับฉันกับฉัน’
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend