คอร์ดเพลง สภาวะหัวใจ บราว ป้ายแดง

  
Text   


INTRO | Bb | F | Eb | F |

 
กว่าสิ
Bb 
ผ่านได้แต่ละมื้อ
 
พออยากเอา
Dm 
ข้อแขนขื่อเฮือนตาย
 
ทุกอ
Eb 
ย่างที่เฮาเฮ็ดไว้ 
 
บ่เ
F 
คยกลายเป็นแนวอื่น

 
บ่
Eb 
ว่ากินน้ำกิ
F 
นข้าว 
 
บ่
Dm 
ว่าสิหลับ
Gm 
สิตื่น
 
ชีวิต
Cm 
อ้ายยังบ่อาจ
F 
ฝืน 
 
ฝืนไปม้มใจค
Bb 
นดี

 
ขอโทษ
Cm 
อีหลี 
 
ที่มื้อนี้อ้าย
Dm 
ทักไป
 
ย้อนใ
Eb 
จอ้ายอดบ่ได้ 
 
สิขาดลงกับห
F 
ม่องอิหลี

 
ใจยังปรับสภาพบ่
Bb 
ทัน 
 
มันเฉียบพลันเกิ
F 
นไป
 
ยังเฮ็ดใจบ่ทัน
Eb 
ได้ 
 
อ้ายบ่เคยเป็นแบ
F 
บนี้
 
เว้ากับอ้ายจั๊กหน่อยได้
Bb 
บ่ 
 
อ้ายขอบ่กี่น
F 
าที
 
สิบ่รบกวนเจ้าหลา
Eb 
ยกว่านี้ 
 
ฮู้โตเจ้าขอ
F 
งดี
 
อ้ายควรอยู่หม่อง
Bb 
ใด๋

Gm 
  ตั้งแต่เจ้าถิ่มไ
F 
ป 
 
แฮงสิหายใ
Eb 
จอ้ายกะบ่
Bb 
มี
Gm 
  ใจสิขาดมื้อ
F 
นี้หรือว่ามื้อใ
Eb 
ด๋กะยัง
Bb 
บ่ฮู้
Gm 
  เหลือแค่อย่างเ
F 
ดียวในสมอง
Eb 
อ้ายที่มันคิด
Bb 
อยู่
Gm 
  เป็นตายบ่
F 
ฮู้ 
 
อ้ายแต่
Eb 
ว่า 
 
ขาดเจ้าบ่ได้อิ
F 
หลี 
 
โฮ..

INSTRU | Bb | F | Eb | F |

 
ขอโทษ
Cm 
อีหลี 
 
ที่มื้อนี้อ้าย
Dm 
ทักไป
 
ย้อนใ
Eb 
จอ้ายอดบ่ได้ 
 
สิขาดลงกับห
F 
ม่องอิหลี

 
ใจยังปรับสภาพบ่
Bb 
ทัน 
 
มันเฉียบพลันเกิ
F 
นไป
 
ยังเฮ็ดใจบ่ทัน
Eb 
ได้ 
 
อ้ายบ่เคยเป็นแบ
F 
บนี้
 
เว้ากับอ้ายจั๊กหน่อยได้
Bb 
บ่ 
 
อ้ายขอบ่กี่น
F 
าที
 
สิบ่รบกวนเจ้าหลา
Eb 
ยกว่านี้ 
 
ฮู้โตเจ้าขอ
F 
งดี

 
ใจยังปรับสภาพบ่
Bb 
ทัน 
 
มันเฉียบพลันเกิ
F 
นไป
 
ยังเฮ็ดใจบ่ทัน
Eb 
ได้ 
 
อ้ายบ่เคยเป็นแบ
F 
บนี้
 
เว้ากับอ้ายจั๊กหน่อยได้
Bb 
บ่ 
 
อ้ายขอบ่กี่น
F 
าที
 
สิบ่รบกวนเจ้าหลา
Eb 
ยไปกว่านี้ 
 
ฮู้โตเจ้าขอ
F 
งดี
 
อ้ายควรอยู่หม่อง
Bb 
ใด๋

 
มันเร็ว
Cm 
เกินไป.. 
 
ใจอ้
F 
าย..
 
มันปรับสภาพบ่ทัน..
 

OUTRO | Bb | F | Eb | F | Bb |


กว่าสิผ่านได้แต่ละมื้อ
พออยากเขาข้อแขนขื่อเฮือนตาย
ทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดไว้ บ่เคยกลายเป็นแนวอื่น

บ่ว่ากินน้ำกินข้าว บ่ว่าสิหลับสิตื่น
ชีวิตอ้ายยังบ่อาจฝืน ฝืนไปม้มใจคนดี

ขอโทษอีหลี ที่มื้อที่อ้ายทักไป
ย้อนใจอ้ายอดบ่ได้ สิขาดลงกับหม่องอิหลี

ใจยังปรับสภาพบ่ทัน มันเฉียบพลันเกินไป
ยังเฮ็ดใจบ่ทันได้ อ้ายบ่เคยเป็นแบบนี้
เว้ากับอ้ายจั๊กหน่อยได้บ่ อ้ายขอบ่กี่นาที
สิบ่รบกวนเจ้าหลายกว่านี้ ฮู้โตเจ้าของดี
อ้ายควรอยู่หม่องใด๋

ตั้งแต่เจ้าถิ่มไป แฮงสิหายใจอ้ายกะบ่มี
ใจสิขาดมื้อนี้หรือว่ามื้อใด๋กะยังบ่ฮู้
เหลือแค่อย่างเดียวในสมองอ้ายที่มันคิดอยู่
เป็นตายบ่ฮู้ อ้ายแต่ว่า ขาดเจ้าบ่ได้อิหลี โฮ..

ดนตรี

ขอโทษอีหลี ที่มื้อที่อ้ายทักไป
ย้อนใจอ้ายอดบ่ได้ สิขาดลงกับหม่องอิหลี

ใจยังปรับสภาพบ่ทัน มันเฉียบพลันเกินไป
ยังเฮ็ดใจบ่ทันได้ อ้ายบ่เคยเป็นแบบนี้
เว้ากับอ้ายจั๊กหน่อยได้บ่ อ้ายขอบ่กี่นาที
สิบ่รบกวนเจ้าหลายกว่านี้ ฮู้โตเจ้าของดี

ใจยังปรับสภาพบ่ทัน มันเฉียบพลันเกินไป
ยังเฮ็ดใจบ่ทันได้ อ้ายบ่เคยเป็นแบบนี้
เว้ากับอ้ายจั๊กหน่อยได้บ่ อ้ายขอบ่กี่นาที
สิบ่รบกวนเจ้าหลายไปกว่านี้ ฮู้โตเจ้าของดี
อ้ายควรอยู่หม่องใด๋

มันเร็วเกินไป ใจอ้าย.. มันปรับสภาพบ่ทัน

มิวสิควิดีโอ สภาวะหัวใจ บราว ป้ายแดง

เพลง : สภาวะหัวใจ
ศิลปิน : บราว ป้ายแดง
เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกโด่ง ห้าร้อยต้น
เรียบเรียง : ONUTZ
ติดต่องานศิลปิน : 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend