คอร์ดเพลง เมื่อไหร่จะเท่ากัน BlackHeart feat. The BESTS

  
Text   


INTRO | D | D | Em | A |
INTRO | D | D7 | Em | A |

A 
รู้ว่าเป็นไปไม่ได้
 
เพราะรู้ว่าความจริงไม่ได้เป็นเหมือ
Em 
นฝัน
 
ฉันเลยเสียด
A 
ายที่รั้งเธอไว้ไม่อยู่
 
ต่างกับ
D 
วันที่เราเจอกันวันแรก
 
วันที่ร่าง
D7 
กายและดวงฤทัยเราแนบ
 
เธอเป็นขอ
Em 
งฉัน
 
เราสัญ
A 
ญาจะรักกันชั่วนิรันดร์

 
แต่ว่าตอ
D 
นนี้ 
 
ไม่เป็นอย่างที่คิด
 
I just wanna  
Em 
be 
 
ให้เธออยู่ตร
A 
งนี้
 
ความรักเราที่
D 
มี 
 
ไม่เท่ากันสั
D7 
กที
 
และคงเป็นเพราะ
Em 
คนไม่ดี คือชั้นเอง เธอถึ
A 
งไป

 
คำว่าพ
D 
ร้อม
 
ที่จะ
B7 
รักกันของเราไม่เท่ากัน
Em 
สักที
 
หรือว่าแบบ
A 
นี้มันดีอยู่แล้ว
 
กว่าเราจะพ
D 
ร้อม
 
ที่จะกลับมา
A 
หากันอีกครั้ง 
 
ก็คงไม่
Em 
ทัน
 
เพราะฉันว่าเธอก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตร
A 
งนี้
 
ความรักที่มีเมื่อไหร่จะเท่ากัน
 

D 
  แต่เธอรู้ไหม 
 
ว่าตัวฉันนั้นรู้สึกอย่างไร
Em 
  และก็คงไม่ว่า
A 
กัน 
 
ถ้าหากเธอเลือกจะไป
D 
  อาจจะเป็นเพราะบางอ
D7 
ย่างมันไม่ดีใช่ไ
Em 
หม
 
  เธอเลยเลือกจะสวนท
A 
าง 
 
แล้วฉันนั้นต้องเข้าใจ

 
แต่ว่าตอ
D 
นนี้ 
 
ไม่เป็นอย่างที่คิด
 
I just wanna  
Em 
be 
 
ให้เธออยู่ตร
A 
งนี้
 
ความรักเราที่
D 
มี 
 
ไม่เท่ากันสั
D7 
กที
 
และคงเป็นเพราะ
Em 
คนไม่ดี คือชั้นเอง เธอถึ
A 
งไป

 
คำว่าพ
D 
ร้อม
 
ที่จะ
B7 
รักกันของเราไม่เท่ากัน
Em 
สักที
 
หรือว่าแบบ
A 
นี้มันดีอยู่แล้ว
 
กว่าเราจะพ
D 
ร้อม
 
ที่จะกลับมา
A 
หากันอีกครั้ง 
 
ก็คงไม่
Em 
ทัน
 
เพราะฉันว่าเธอก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตร
A 
งนี้
 
ความรักที่มีเมื่อไหร่จะเท่ากัน
 

 
คำว่าพ
D 
ร้อม
 
ที่จะ
B7 
รักกันของเราไม่เท่ากัน
Em 
สักที
 
หรือว่าแบบ
A 
นี้มันดีอยู่แล้ว
 
กว่าเราจะพ
D 
ร้อม
 
ที่จะกลับมา
A 
หากันอีกครั้ง 
 
ก็คงไม่
Em 
ทัน
 
เพราะฉันว่าเธอก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตร
A 
งนี้
 
ความรักที่มีเมื่อไหร่จะเท่ากัน
 

 
กว่าจะ
D 
รู้เหตุผลที่เราจากกัน
 
มันก็ไม่
Em 
ช่วยให้ฉันเข้าใจสั
A 
กที
 
ถ้าเธอรู้สึกเ
D 
ท่ากันกับฉัน 
 
มันคงจ
D7 
ะดี
 
แต่ก็ยัง
Em 
หวัง 
 
ให้รักที่เคยได้
A 
มี 
 
กลับมาเป็นเหมือนเ
D 
ดิม


รู้ว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะรู้ว่าความจริงไม่ได้เป็นเหมือนฝัน
ฉันเลยเสียดายที่รั้งเธอไว้ไม่อยู่
ต่างกับวันที่เราเจอกันวันแรก
วันที่ร่างกายและดวงฤทัยเราแนบ
เธอเป็นของฉัน
เราสัญญาจะรักกันชั่วนิรันดร์

แต่ว่าตอนนี้ ไม่เป็นอย่างที่คิด
I just wanna be ให้เธออยู่ตรงนี้
ความรักเราที่มี ไม่เท่ากันสักที
และคงเป็นเพราะคนไม่ดี คือชั้นเอง เธอถึงไป

คำว่าพร้อม ที่จะรักกันของเราไม่เท่ากันสักที
หรือว่าแบบนี้มันดีอยู่แล้ว กว่าเราจะพร้อม
ที่จะกลับมาหากันอีกครั้ง ก็คงไม่ทัน
เพราะฉันว่าเธอก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้
ความรักที่มีเมื่อไหร่จะเท่ากัน

แต่เธอรู้ไหม ว่าตัวฉันนั้นรู้สึกอย่างไร
และก็คงไม่ว่ากัน ถ้าหากเธอเลือกจะไป
อาจจะเป็นเพราะบางอย่างมันไม่ดีใช่ไหม
เธอเลยเลือกจะสวนทาง แล้วฉันนั้นต้องเข้าใจ

แต่ว่าตอนนี้ ไม่เป็นอย่างที่คิด
I just wanna be ให้เธออยู่ตรงนี้
ความรักเราที่มี ไม่เท่ากันสักที
และคงเป็นเพราะคนไม่ดี คือชั้นเองเธอถึงไป

คำว่าพร้อม ที่จะรักกันของเราไม่เท่ากันสักที
หรือว่าแบบนี้มันดีอยู่แล้ว กว่าเราจะพร้อม
ที่จะกลับมาหากันอีกครั้ง ก็คงไม่ทัน
เพราะฉันว่าเธอก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้
ความรักที่มีเมื่อไหร่จะเท่ากัน

คำว่าพร้อม ที่จะรักกันของเราไม่เท่ากันสักที
หรือว่าแบบนี้มันดีอยู่แล้ว กว่าเราจะพร้อม
ที่จะกลับมาหากันอีกครั้ง ก็คงไม่ทัน
เพราะฉันว่าเธอก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้
ความรักที่มีเมื่อไหร่จะเท่ากัน

กว่าจะรู้เหตุผลที่เราจากกัน
มันก็ไม่ช่วยให้ฉันเข้าใจสักที
ถ้าเธอรู้สึกเท่ากันกับฉัน มันคงจะดี
แต่ก็ยังหวัง ให้รักที่เคยได้มี กลับมาเป็นเหมือนเดิม

มิวสิควิดีโอ เมื่อไหร่จะเท่ากัน BlackHeart

เพลง : เมื่อไหร่จะเท่ากัน (คอร์ด)
ศิลปิน : BlackHeart
Lyrics : BlackHeart & TheBests
Arangerrd : SLOWVXANZ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend