คอร์ดเพลง เธอโง่ นิว เขาพระ

  
Text   


INTRO | A E | F#m E | D C#m | Bm E |

A 
วันเวลากับค
E 
วามทรงจำ 
 
ที่ยัง
F#m 
ย้ำยังเตือนในหั
E 
วใจ
 
ความ
D 
รักดีๆ 
 
ที่
C#m 
ฉันไห้ไป 
 
 
Bm 
มันไม่มีค่า
E 
พอ

A 
รูปถ่ายเรา 
 
ที่เคย
E 
อยู่ด้วยกัน
 
วันและ
F#m 
คืนเหล่านั้น 
 
มันยัง
E 
คงฝังใจ
 
ว่าฉัน
D 
รัก..รักเธอ
C#m 
มากเพียงใด
 
แต่ว่า
Bm 
มันไม่มีค่าเ
E 
ลย

 
เจ็บ
F#m 
ช้ำ.. 
 
ตรงที่
C#m 
เธอไม่เคยรู้สึก
 
บาด
D 
ลึก.. 
 
ตรงที่เ
E 
ธอไม่มีหัวใจ
F#m 
ความรัก.. 
 
ที่ฉันได้
C#m 
ทุ่มเทมันลงไป
 
แต่เธอไม่เ
D 
คยคิดเอาใส่ใจ 
 
ไม่เคยรับ
E 
รู้มัน

 
เธอโง่เกินกว่าจะ
A 
รู้
 
ว่าฉันนั้น
E 
รักเธอมากเ
F#m 
ท่าไหร่
 
ว่าเธอนั้น
E 
สำคัญมากเพีย
D 
งใด
 
เธอไม่
C#m 
เคยเข้าใจ 
 
และ
Bm 
เธอไม่เคยคิดไ
E 
ด้..
 
กลับมา
A 
ทิ้ง 
 
ไห้
E 
ฉันต้องนอนเ
F#m 
สียใจ
 
วัน
E 
นี้ต้องนอนร้อง
D 
ไห้..
C#m 
 
เช็ดน้ำ
Bm 
ตาที่มันรินไ
E 
หล 
 
เพรา
A 
ะเธอ 
 
 
E 

INSTRU | A E | F#m E | D C#m | Bm E |

 
เจ็บ
F#m 
ช้ำ.. 
 
ตรงที่
C#m 
เธอไม่เคยรู้สึก
 
บาด
D 
ลึก.. 
 
ตรงที่เ
E 
ธอไม่มีหัวใจ
F#m 
ความรัก.. 
 
ที่ฉันได้
C#m 
ทุ่มเทมันลงไป
 
แต่เธอไม่เ
D 
คยคิดเอาใส่ใจ 
 
ไม่เคยรับ
E 
รู้มัน

 
เธอโง่เกินกว่าจะ
A 
รู้
 
ว่าฉันนั้น
E 
รักเธอมากเ
F#m 
ท่าไหร่
 
ว่าเธอนั้น
E 
สำคัญมากเพีย
D 
งใด
 
เธอไม่
C#m 
เคยเข้าใจ 
 
และ
Bm 
เธอไม่เคยคิดไ
E 
ด้..
 
กลับมา
A 
ทิ้ง 
 
ไห้
E 
ฉันต้องนอนเ
F#m 
สียใจ
 
วัน
E 
นี้ต้องนอนร้อง
D 
ไห้..
C#m 
 
เช็ดน้ำ
Bm 
ตาที่มันรินไ
E 
หล 
 
เพรา
A 
ะเธอ 
 
 
E 

 
เธอโง่เกินกว่าจะ
A 
รู้
 
ว่าฉันนั้น
E 
รักเธอมากเ
F#m 
ท่าไหร่
 
ว่าเธอนั้น
E 
สำคัญมากเพีย
D 
งใด
 
เธอไม่
C#m 
เคยเข้าใจ 
 
และ
Bm 
เธอไม่เคยคิดไ
E 
ด้..
 
กลับมา
A 
ทิ้ง 
 
ไห้
E 
ฉันต้องนอนเ
F#m 
สียใจ
 
วัน
E 
นี้ต้องนอนร้อง
D 
ไห้..
C#m 
 
เช็ดน้ำ
Bm 
ตาที่มันรินไ
E 
หล 
 
เพรา
A 
ะเธอ

 
เช็ดน้ำ
Bm 
ตาที่มันรินไ
E 
หล 
 
เพรา
A 
ะเธอ..


วันเวลากับความทรงจำ ที่ยังย้ำยังเตือนในหัวใจ
ความรักดีๆ ที่ฉันไห้ไป มันไม่มีค่าพอ

รูปถ่ายเรา ที่เคยอยู่ด้วยกัน
วันและคืนเหล่านั้น มันยังคงฝังใจ
ว่าฉันรัก..รักเธอมากเพียงใด
แต่ว่ามันไม่มีค่าเลย

เจ็บช้ำ.. ตรงที่เธอไม่เคยรู้สึก
บาดลึก.. ตรงที่เธอไม่มีหัวใจ
ความรัก.. ที่ฉันได้ทุ่มเทมันลงไป
แต่เธอไม่เคยคิดเอาใส่ใจ ไม่เคยรับรู้มัน

เธอโง่เกินกว่าจะรู้ ว่าฉันนั้นรักเธอมากเท่าไหร่
ว่าเธอนั้นสำคัญมากเพียงใด เธอไม่เคยเข้าใจ
และเธอไม่เคยคิดได้..
กลับมาทิ้ง ไห้ฉันต้องนอนเสียใจ
วันนี้ต้องนอนร้องไห้..
เช็ดน้ำตาที่มันรินไหล เพราะเธอ

ดนตรี

เจ็บช้ำ.. ตรงที่เธอไม่เคยรู้สึก
บาดลึก.. ตรงที่เธอไม่มีหัวใจ
ความรัก.. ที่ฉันได้ทุ่มเทมันลงไป
แต่เธอไม่เคยคิดเอาใส่ใจ ไม่เคยรับรู้มัน

เธอโง่เกินกว่าจะรู้ ว่าฉันนั้นรักเธอมากเท่าไหร่
ว่าเธอนั้นสำคัญมากเพียงใด เธอไม่เคยเข้าใจ
และเธอไม่เคยคิดได้..
กลับมาทิ้ง ไห้ฉันต้องนอนเสียใจ
วันนี้ต้องนอนร้องไห้..
เช็ดน้ำตาที่มันรินไหล เพราะเธอ

เธอโง่เกินกว่าจะรู้ ว่าฉันนั้นรักเธอมากเท่าไหร่
ว่าเธอนั้นสำคัญมากเพียงใด เธอไม่เคยเข้าใจ
และเธอไม่เคยคิดได้..
กลับมาทิ้ง ไห้ฉันต้องนอนเสียใจ
วันนี้ต้องนอนร้องไห้..
เช็ดน้ำตาที่มันรินไหล เพราะเธอ

เช็ดน้ำตาที่มันรินไหล เพราะเธอ..

มิวสิควิดีโอ เธอโง่ นิว เขาพระ

เพลง : เธอโง่ (คอร์ด)
ศิลปิน : นิว เขาพระ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้าร์ วงดีแมกซ์
เรียบเรียง : Seatwo Studio
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend