คอร์ดเพลง ความสุขจากความรัก LAILIN

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Gmaj7 | Gmaj7 | D | D |
INTRO | Em | Em | C | D |

Gmaj7 
ออกมาไกลจากจุดเริ่ม
 
เพิ่มเ
D 
ติมคือความโดดเดี่ยวเหมือ
Em 
นเดิม
 
เจอะเ
D 
จออะไรตั้งมากมาย
 
สุด
C 
ท้าย มีค่าไม่ต่างกัน  
Bm 
ฉันที่ยังไม่พบปลาย
Em 
ทาง
 
ที่ฉันตั้งไว้ทุกวัน เพราะเ
D 
หตุใดกัน

 
แต่
Gmaj7 
พบคนนึงที่บังเอิญไ
D 
ด้รู้จักกัน
Em 
เค้าคนนั้น 
 
ไม่ต่างจาก
D 
คนในฝัน
 
เปรียบ
C 
ดั่งรักที่ไม่มีวันพลัด
Bm 
พรากจากกัน
 
เป็น
Am 
ความสุขของฉันในทุกวัน
 
นี่แห
D 
ละปลายทางของฉัน

C 
โว..เธอมาทำให้ใจที่ใก
G 
ล้ตาย
 
สดใ
C 
ส 
 
เกินกว่าที่จะบร
G 
รยาย
 
ได้
C 
พบได้เจอบุคคล 
 
เติม
Bm 
เต็มสิ่งที่ขาดห
E 
าย
 
หาก
Am 
เป็นรูปถ่าย 
 
คงจะมีความห
D 
มาย

INSTRU | Gmaj7 | Gmaj7 | D | D |
INSTRU | Em | Em | C | D |

Gmaj7 
มีคำถามที่ผ่านมา
 
ความ
D 
สุขจากความรักที่ฝั
Em 
นหา
 
จะเ
D 
จอเมื่อไหร่วันใดที่ใช่
 
แต่ห
C 
าย..สงสัยทันใด 
 
เมื่อไ
Bm 
ด้พบเธอในวั
Am 
นนี้
 
พบเจอกับคนที่ดี ที่
D 
รักหมดใจ

C 
โว..เธอมาทำให้ใจที่ใก
G 
ล้ตาย
 
สดใ
C 
ส 
 
เกินกว่าที่จะบร
G 
รยาย
 
ได้
C 
พบได้เจอบุคคล 
 
เติม
Bm 
เต็มสิ่งที่ขาดห
E 
าย
 
หาก
Am 
เป็นรูปถ่าย 
 
คงจะมีความห
D 
มาย

C 
โว..เธอมาทำให้ใจที่ใก
G 
ล้ตาย
 
สดใ
C 
ส 
 
เกินกว่าที่จะบร
G 
รยาย
 
ได้
C 
พบได้เจอบุคคล 
 
เติม
Bm 
เต็มสิ่งที่ขาดห
E 
าย
 
ฝาก
Am 
ใจฉันไว้ได้ไหม 
 
จนวันสุดท้
D 
าย

INSTRU | Gmaj7 | Gmaj7 | D | D |
INSTRU | Em | Em | C | D |

 
ได้
C 
พบได้เจอบุคคล 
 
เติม
Bm 
เต็มสิ่งที่ขาดห
E 
าย
 
หาก
Am 
เป็นรูปถ่าย 
 
คงจะมีความห
D 
มาย


ออกมาไกลจากจุดเริ่ม
เพิ่มเติมคือความโดดเดี่ยวเหมือนเดิม
เจอะเจออะไรตั้งมากมาย
สุดท้าย มีค่าไม่ต่างกัน ฉันที่ยังไม่พบปลายทาง
ที่ฉันตั้งไว้ทุกวัน เพราะเหตุใดกัน

แต่พบคนนึงที่บังเอิญได้รู้จักกัน
เค้าคนนั้นไม่ต่างจากคนในฝัน
เปรียบดั่งรักที่ไม่มีวันพลัดพรากจากกัน
เป็นความสุขของฉันในทุกวัน
นี่แหละปลายทางของฉัน

เธอมาทำให้ใจที่ใกล้ตาย สดใสเกินกว่าที่จะบรรยาย
ได้พบได้เจอบุคคลเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย
หากเป็นรูปถ่าย คงจะมีความหมาย

ดนตรี

มีคำถามที่ผ่านมา ความสุขจากความรักที่ฝันหา
จะเจอเมื่อไหร่วันใดที่ใช่
แต่หายสงสัยทันใด เมื่อได้พบเธอในวันนี้
พบเจอกับคนที่ดี ที่รักหมดใจ

เธอมาทำให้ใจที่ใกล้ตาย สดใสเกินกว่าที่จะบรรยาย
ได้พบได้เจอบุคคลเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย
หากเป็นรูปถ่าย คงจะมีความหมาย

เธอมาทำให้ใจที่ใกล้ตาย สดใสเกินกว่าที่จะบรรยาย
ได้พบได้เจอบุคคลเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย
ฝากใจฉันไว้ได้ไหม จนวันสุดท้าย

ได้พบได้เจอบุคคล เติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย
หากเป็นรูปถ่าย คงจะมีความหมาย

มิวสิควิดีโอ ความสุขจากความรัก LAILIN

เพลง : ความสุขจากความรัก (คอร์ด)
ศิลปิน : LAILIN
เนื้อร้อง/ทำนอง : Thanakorrnn
เรียบเรียง : LAILIN
ติดต่องานศิลปิน : 092-534-5553, 089-985-3456
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend