คอร์ดเพลง รักหมดใจ วารุณี สุนทรีสวัสดิ์

  
Text   


INTRO | Dm A7 | F G | Bb A | Dm |

 
เมื่อ
Dm 
ฉันรักเ
A7 
ธอรักหมด
Dm 
ใจ
 
ไม่
Gm 
ชายตาแลใ
C 
ครนอกจากเ
F 
ธอ
 
รักเ
Gm 
ธอสนิท
A7 
ใน 
 
ฝัง
Dm 
ใจอยู่แต่
C#dim 
เธอ
 
เมื่อ
Bb 
ฉันรักเ
A7 
ธอรักหมด
Dm 
ใจ

 
ช่างใ
Dm 
ครจะนิน
A7 
ทาหรือเหยียดห
Dm 
ยาม
 
หากเ
Gm 
ธอจะเลวท
C 
รามหรือยาก
F 
ไร้
 
ช้ำ
Gm 
รักมาจากใ
A7 
คร 
 
แม้ไ
Dm 
ร้คนใ
C#dim 
ส่ใจ
 
เมื่อ
Bb 
ฉันรักเ
A7 
ธอรักหมด
Dm 
ใจ

Gm 
โลก 
 
 
C 
อาจ 
 
รู้
F 
ลาญ 
 
 
Dm 
มลาย
 
แต่
Bb 
รักฉันไม่เ
A7 
คยจะเปลี่ย
Dm 
นไป.. 
 
 
D7 
Gm 
ขอ 
 
 
C 
มั่น 
 
รัก
F 
ไป 
 
จน
Dm 
ตาย
 
เมื่อ
Bb 
รักแล้วรักเ
A7 
ดียวตลอ
Dm 
ดไป

INSTRU | Gm C | F Dm |
INSTRU | Gm C | F D7 |
INSTRU | Gm C | A7 Dm | Bb A7 | Dm |

 
โอ้
Dm 
รักแม้ไ
A7 
กลสุดแผ่น
Dm 
ดิน
 
ปีก
Gm 
รักจะโบย
C 
บินติดตาม
F 
ไป
 
รัก
Gm 
แล้วไม่หวั่นก
A7 
ลัว
 
แม้
Dm 
ตัวจะห่าง
C#dim 
ไกล
 
เมื่อ
Bb 
ฉัน 
 
รักเ
A7 
ธอรักหมด
Dm 
ใจ

 
หาก
Dm 
เธอ 
 
มิรัก
A7 
ฉัน 
 
ก็ช่าง
Dm 
เธอ
 
ให้
Gm 
ฉัน 
 
รักเ
C 
ธอก็สุข
F 
ใจ
 
ถึง
Gm 
รักจะโศก
A7 
ศัลย์
 
ช่าง
Dm 
มันไม่หวั่
C#dim 
นไหว
 
เมื่อ
Bb 
ฉันรักเ
A7 
ธอรักหม
Dm 
ดใจ

INSTRU | Gm A7 | Dm | Dm |


เมื่อฉันรักเธอรักหมดใจ
ไม่ชายตาแลใครนอกจากเธอ
รักเธอสนิทใน ฝังใจอยู่แต่iเธอ
เมื่อฉันรักเธอรักหมดใจ

ช่างใครจะนินทาหรือเหยียดหยาม
หากเธอจะเลวทรามหรือยากไร้
ช้ำรักมาจากใคร แม้ไร้คนใiส่ใจ
เมื่อฉันรักเธอรักหมดใจ

โลก อาจ รู้ลาญ มลาย
แต่รักฉันไม่เคยจะเปลี่ยนไป..
ขอ มั่น รักไป จนตาย
เมื่อรักแล้วรักเดียวตลอดไป

( ดนตรี )

โอ้รักแม้ไกลสุดแผ่นดิน
ปีกรักจะโบยบินติดตามไป
รักแล้วไม่หวั่นกลัว
แม้ตัวจะห่างiไกล
เมื่อฉัน รักเธอรักหมดใจ

หากเธอ มิรักฉัน ก็ช่างเธอ
ให้ฉัน รักเธอก็สุขใจ
ถึงรักจะโศกศัลย์
ช่างมันไม่หวั่iนไหว
เมื่อฉันรักเธอรักหมดใจ

มิวสิควิดีโอ รักหมดใจ วารุณี สุนทรีสวัสดิ์

เพลง : รักหมดใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : วารุณี สุนทรีสวัสดิ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend