คอร์ดเพลง เกือบลืม ก้าน จักรกฤษณ์ X ท็อป มอซอ

  
Text   


INTRO | Em | D | Em D | Em D Em |
INTRO | Em | D | D | Em |
INTRO | Em | D | D | Em D Em |

 
กะ
Em 
ทำใจมาเกือบปี 
 
D 
บิ่ดดีกรีไปหลาย
 
คิด
C 
ว่าสิลืมให้ได้ 
 
ลองเปิดใ
D 
จรับไผเข้ามา
Em 
แต่บ่ฮู้เป็นหยัง 
 
ภาพเ
D 
ขากะยังติดตา
 
คิด
C 
ว่าสิบ่หัวซา 
 
บ่อยากเป็นห
D 
มาต้องลืมมันให้ได้

 
แต่เฟส
C 
บุ๊คกะแจ้งเตือนรู
D 
ปคู่
 
โอ้ย
Bm 
สูกูกำลังสิลืมเข
Em 
าได้
 
ความทรงจำเป็นเ
C 
หตุ 
 
เฮ็ดให้คิดไปไ
D 
กล
 
เกือบแ
C 
ล้ว 
 
เกือบแล้วเกือบสิลืมได้
 
แต่กะ
D 
ยังคิดฮอด 
 
 
D 
 
C 
 
D 

 
กะย้อนว่าอ้ายเ
G 
คย 
 
เคยมีใจให้น
D 
าง
 
เคยมีเจ้า
Em 
ข้างๆ จับมือกันหย่าง มีเจ้าข้างก
C 
าย
 
กะย้อนว่าอ้ายเ
G 
คย 
 
เคยฮักเจ้าเบิ่
D 
ดใจ
 
เลยบ่มี
Em 
ผู้ใด๋ 
 
มาแทนเจ้าได้ใจยังคิดฮ
C 
อด
 
ตั้งใจว่าสิ
Am 
ลืม 
 
แต่กะคงไปบ่ร
D 
อด
 
กะย้อนคึดฮอดแ
G 
ต่เจ้า 
 
 
D 

Em 
ถึงเสาร์อาทิตย์มันจะเป็นวันหยุด
D 
พัก
C 
แต่ว่าใจดวงเดิมยังบ่เคยหยุดฮัก
Em 
คึดฮอดแต่ก่อนตอนที่เฮานอนหนุน
D 
ตัก
C 
คึดฮอดคัก 
 
หล่
D 
าเอ้ย..

Em 
บ่อาจลบ 
 
บ่อาจ
D 
ลืมเรื่องราวที่ผ่านมา
C 
ภาพจำเก่าๆมันยัง
G 
คงติดตา
 
ก่อน
Em 
นอนทุกวันยังคงภา
D 
วนา
 
ให้เ
C 
จ้าคืนมา 
 
เด้
D 
อนาง..

INSTRU | Em D | C D | ( 4 Times )

 
แต่เฟส
C 
บุ๊คกะแจ้งเตือนรู
D 
ปคู่
 
โอ้ย
Bm 
สูกูกำลังสิลืมเข
Em 
าได้
 
ความทรงจำเป็นเ
C 
หตุ 
 
เฮ็ดให้คิดไปไ
D 
กล
 
เกือบแ
C 
ล้ว 
 
เกือบแล้วเกือบสิลืมได้
 
แต่กะ
D 
ยังคิดฮอด..

 
กะย้อนว่าอ้ายเ
G 
คย 
 
เคยมีใจให้น
D 
าง
 
เคยมีเจ้า
Em 
ข้างๆ จับมือกันหย่าง มีเจ้าข้างก
C 
าย
 
กะย้อนว่าอ้ายเ
G 
คย 
 
เคยฮักเจ้าเบิ่
D 
ดใจ
 
เลยบ่มี
Em 
ผู้ใด๋ 
 
มาแทนเจ้าได้ใจยังคิดฮ
C 
อด
 
ตั้งใจว่าสิ
Em 
ลืม 
 
แต่กะคงไปบ่ร
D 
อด
 
กะย้อนคึดฮอดแ
G 
ต่เจ้า 
 
 
D 

 
ตั้งใจว่าสิ
Em 
ลืม 
 
แต่กะคงไปบ่รอด
 
 
กะย้อนคึดฮอดแ
 
ต่เจ้า…

OUTRO | Em D | C D | Em D | C D | G |


กะทำใจมาเกือบปี เบิ่ดดีกรีไปหลาย
คิดว่าสิลืมให้ได้ ลองเปิดใจรับไผเข้ามา
แต่บ่ฮู้เป็นหยัง ภาพเขากะยังติดตา
คิดว่าสิบ่หัวซา บ่อยากเป็นหมาต้องลืมมันให้ได้

แต่เฟสบุ๊คกะแจ้งเตือนรูปคู่
โอ้ยสูกูกำลังสิลืมเขาได้
ความทรงจำเป็นเหตุ เฮ็ดให้คิดไปไกล
เกือบแล้ว เกือบแล้วเกือบสิลืมได้
แต่กะยังคิดฮอด

กะย้อนว่าอ้ายเคย เคยมีใจให้นาง
เคยมีเจ้าข้างๆ จับมือกันหย่าง มีเจ้าข้างกาย
กะย้อนว่าอ้ายเคย เคยฮักเจ้าเบิ่ดใจ
เลยบ่มีผู้ใด๋ มาแทนเจ้าได้ใจยังคิดฮอด
ตั้งใจว่าสิลืม แต่กะคงไปบ่รอด
กะย้อนคึดฮอดแต่เจ้า

ถึงเสาร์อาทิตย์มันจะเป็นวันหยุดพัก
แต่ว่าใจดวงเดิมยังบ่เคยหยุดฮัก
คึดฮอดแต่ก่อนตอนที่เฮานอนหนุนตัก
คึดฮอดคัก หล่าเอ้ย
บ่อาจลบ บ่อาจลืมเรื่องราวที่ผ่านมา
ภาพจำเก่าๆมันยังคอยติดตา
ก่อนนอนทุกวันยังคงภาวนา
ให้เจ้าคืนมา เด้อนาง..

ดนตรี

แต่เฟสบุ๊คกะแจ้งเตือนรูปคู่
โอ้ยสูกูกำลังสิลืมเขาได้
ความทรงจำเป็นเหตุ เฮ็ดให้คิดไปไกล
เกือบแล้ว เกือบแล้วเกือบสิลืมได้
แต่กะยังคิดฮอด

กะย้อนว่าอ้ายเคย เคยมีใจให้นาง
เคยมีเจ้าข้างๆ จับมือกันหย่าง มีเจ้าข้างกาย
กะย้อนว่าอ้ายเคย เคยฮักเจ้าเบิ่ดใจ
เลยบ่มีผู้ใด๋ มาแทนเจ้าได้ใจยังคิดฮอด
ตั้งใจว่าสิลืม แต่กะคงไปบ่รอด
กะย้อนคึดฮอดแต่เจ้า

ตั้งใจว่าสิลืม แต่กะคงไปบ่รอด
กะย้อนคึดฮอดแต่เจ้า

มิวสิควิดีโอ เกือบลืม ก้าน จักรกฤษณ์ X ท็อป มอซอ

เพลง : เกือบลืม (คอร์ด)
ศิลปิน : ก้าน จักรกฤษณ์ X ท็อป มอซอ
เนื้อร้อง/ทำนอง : โอมวาสิษฐ์
เรียบเรียง : อ้าย ชาโด้
ติดต่องานศิลปิน : 080-652 9878, 080-543 7756
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend