คอร์ดเพลง อยากได้น้อง – ท๊อป มอซอ

  
Text   

คอร์ดเพลง อยากได้น้อง
ศิลปิน ท๊อป มอซอ
คำร้อง อาม ชุติมา

คีย์คอร์ดเพลง อยากได้น้อง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
ตัวอ้า
F 
ยโสดพร้อมคบพร้อมรบกับแฟนเก่าเธอ
Am 
ขั่นน้องพร้อมหัวใจอ้ายก็ว่างเสมอ
Bb 
หากบ่จริงจัง คบเล่นๆ ก็ได้นะเธอ เฮ้
C 
อ..

INSTRU | F | Am | Bb | C |

 
อ้
F 
าย 
 
กะบ่ฮู้ว่าอ้ายสิอยู่ฮอดมื้
Am 
อใด
 
อ้ายย่านมื่อหนึ่งอ้า
Bb 
ยตาย
 
คงเสียดาย ขั่
C 
นอ้ายบ่ได้บอกความในใจ
F 
ที่มี
 
ก็ว่าสิเว้าโด
Am 
นแล้ว
 
ก็เลยต้องบอกมื้
Bb 
อนี้ตั้งใจฟังดี
C 
ๆ โอ๊ะ โอ..

 
* ตัวอ้ายโ
F 
สดพร้อมคบพร้อมรบกับแฟนเก่าเธอ
Am 
ขั่นน้องพร้อมหัวใจอ้ายก็ว่างเสมอ
Bb 
หากบ่จริงจัง คบเล่นๆ ก็ได้นะเธอ เฮ้
C 
อ..

 
** ขั่นอ้ายไ
Bb 
ด้น้องได้เป็นแฟนน้
C 
อง
 
อ้ายสิดูแ
Am 
ลน้องรับรองบ่ไ
Dm 
ปไส
 
เค
Gm 
ยตั๊วเคยซัวเคยหลา
C 
ยใจ
 
กะสิหยุดไว้หม่อ
F 
งนี้ 
 
โฮ..

 
*** แ
Bb 
ม้เจ้าสิเคยเป็นขอ
C 
งไผ
 
อ้ายกะบ่ส
Am 
นใจดอกเด้อค
Dm 
นดี
 
แต่บ่ยอม
Gm 
อีหลี 
 
คั่นมื้
C 
อนี้อ้ายบ่ไ
F 
ด้เจ้า
C 

INSTRU | F | Am | Bb | C |
INSTRU | F | Am | Bb | C | C |

 
อ้
F 
าย 
 
กะบ่ฮู้ว่าอ้ายสิอยู่ได้ฮอดมื้
Am 
อใด๋
 
ย่อนคู่อริอ้า
Bb 
ยหลาย 
 
แต่บ่ต้องกังวลใจ
C 
 
หมู่อ้ายมีหลา
F 
ยกว่า
 
อ้ายบ่แม่นนั
Am 
กเลง
 
แต่เกรงใจนามสกุ
Bb 
ลพ่อ
 
แล้วเจ้าสิฮักอ้ายบ่ โอ้
C 
..

( *, **, *** )

 
แต่บ่ยอม
Gm 
อีหลี 
 
คั่นมื้
C 
อนี้..อ้ายบ่ไ
F 
ด้เจ้า 
 
..
C 

OUTRO | F | Am | Bb | C | C | F |

เนื้อเพลง
ตัวอ้ายโสดพร้อมคบพร้อมรบกับแฟนเก่าเธอ
ขั่นน้องพร้อมหัวใจอ้ายก็ว่างเสมอ
หากบ่จริงจัง คบเล่นๆ ก็ได้นะเธอ เฮ้อ..

( ดนตรี )

อ้าย กะบ่ฮู้ว่าอ้ายสิอยู่ฮอดมื้อใด
อ้ายย่านมื่อหนึ่งอ้ายตาย
คงเสียดาย ขั่นอ้ายบ่ได้บอกความในใจที่มี
ก็ว่าสิเว้าโดนแล้ว
ก็เลยต้องบอกมื้อนี้ตั้งใจฟังดีๆ โอ๊ะ โอ..

* ตัวอ้ายโสดพร้อมคบพร้อมรบกับแฟนเก่าเธอ
ขั่นน้องพร้อมหัวใจอ้ายก็ว่างเสมอ
หากบ่จริงจัง คบเล่นๆ ก็ได้นะเธอ เฮ้อ..

** ขั่นอ้ายได้น้องได้เป็นแฟนน้อง
อ้ายสิดูแลน้องรับรองบ่ไปไส
เคยตั๊วเคยซัวเคยหลายใจกะสิหยุดไว้หม่องนี้ โฮ..

*** แม้เจ้าสิเคยเป็นของไผ
อ้ายกะบ่สนใจดอกเด้อคนดี
แต่บ่ยอมอีหลี คั่นมื้อนี้อ้ายบ่ได้เจ้า

( ดนตรี )

อ้าย กะบ่ฮู้ว่าอ้ายสิอยู่ได้ฮอดมื้อใด๋
ย่อนคู่อริอ้ายหลาย แต่บ่ต้องกังวลใจ
หมู่อ้ายมีหลายกว่า
อ้ายบ่แม่นนักเลง
แต่เกรงใจนามสกุลพ่อ
แล้วเจ้าสิฮักอ้ายบ่ โอ้..

( *, **, *** )

แต่บ่ยอมอีหลี คั่นมื้อนี้..อ้ายบ่ได้เจ้า ..

เพลง อยากได้น้อง
ศิลปิน : ท๊อป มอซอ
คำร้อง/ทำนอง : อาม ชุติมา
เรียบเรียง : ออม กีต้าร์เหล็ก
สังกัด : DOKSABANG PRODUCTION & ORGANIZER
คอร์ดเพลง อยากได้น้อง – ท๊อป มอซอ
ท๊อป มอซอ - อยากได้น้อง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend