คอร์ดเพลง หมอลำหำน้อย สิงโต นำโชค

  
Text   


INTRO | Bb | F | C | Dm |

 
อ้ายเ
Bb 
ป็นหมอลำมือใ
F 
หม่
 
หมดทั้งหัว
C 
ใจ 
 
อ้ายให้เธอซอด
Dm 
แจ้ง
 
ผิดพลาดจั่ง
Bb 
ได๋ต้องขออภัยอย่าง
Gm 
แรง
 
มือใหม่ป้ายแ
C 
ดงแต่แฮงเกินร้
F 
อย

INSTRU | F | Dm | Gm | C |
INSTRU | F | Gm | C | F | C |

 
เจอคนง
F 
ามหน้าฮ้านหมอลำ
 
แม่นัยน์ตาคมขำ เธอฟ้อนลำใส่แ
 
คน
 
ม่วน
Dm 
หลายๆ ติแล่นแตร แล่นแตร
 
ทั้งเสียงพิณเสียงแ
C 
คน 
 
มีแฮงต่อ
F 
ใจ
 
เธอม้วน
Dm 
หน้าม้วนหลังจนดินกล
Gm 
บไง
 
สิออกลีลาท่า
C 
ใด 
 
เชิญตามสบายเด้อคำแ
F 
พง

 
จอบซ
F 
อมคนงามแล่นตามรถ
Dm 
แห่
 
คนมีเนื้อคู่แ
Bb 
น่ๆ โอ้ย โดนใจอ้ายห
F 
ลาย
 
มีแฟนแ
Dm 
ล้วบ่ 
 
แม่คนงามทรา
Gm 
มวัย
 
อยากสิกดหัว
C 
ใจ กดไลค์ กด
F 
แชร์
 
ท่า
Dm 
เต้นกระเด้งเด้าเย้ายวนดว
Gm 
งแด
 
กลางถนนหิน
C 
แห่ 
 
โอ้ยของแท้
F 
ถูกใจ

 
อ้ายเ
Bb 
ป็นหมอลำมือใ
F 
หม่
 
หมดทั้งหัว
C 
ใจ 
 
อ้ายให้เธอซอด
Dm 
แจ้ง
 
ผิดพลาดจั่ง
Bb 
ได๋ต้องขออภัยอย่าง
Gm 
แรง
 
มือใหม่ป้ายแ
C 
ดงแต่แฮงเกินร้
F 
อย
 
ให้โอ
Dm 
กาสอ้ายแหน่จัก
Gm 
หน่อย
 
วงหมอลำหำน้
C 
อย 
 
ขอฝากเนื้อฝา
Dm 
กใจ

 
กะจั่งว่าในครา
Dm 
วนี้ ล่ะไอแอมซอรี่ โทษทีไว้ก่อน
 
บ่าว หมอลำคึดอยากมีคู่ซ้อน  
 
 
คู่ซ้อนโอ้ย คู่ซ้อน คู่ซ้อน  
 
 
โอ้ยนอนเล่นกับอ้ายหำเจ้า  
 
 
หามตามผู้ติงบ๊าติงบ่ำ หามตามผู้ติงบ๊าติงบ่ำ
 
 
ล่ะสิเอาเมือนำ ไปฝากอีแม่  
 
 
โนปฏิเสธล่ะ เด้ออ้ายสิแย่ สิแย่โอ้ย สิแย่ สิแย่  
 
 
เทคแคร์อ้ายแหน่เถิดหนา
 
 
ได้โปรดเมตตาล่ะหมอลำมือใหม่  
 
 
น้องจงเข้าใจอ้ายหำน้อย บักหำน้อย..  
C 

 
ถึงสิน้
F 
อยก็น้อยแต่
Dm 
หำ
 
รูปหล่อคม
Bb 
ขำ 
 
เค้าเอิ้นอ้
C 
ายหำน้
F 
อย
 
ช่วยกด
Dm 
หัวใจให้หำแหน่จัก
Gm 
หน่อย
 
ฮักหำน้
C 
อยๆ เด้อ บ่ต้องฮักหำห
F 
ลาย
 
ให้โอ
Dm 
กาส 
 
หำแหน่ได้
Gm 
ไหม
 
ถ้าวันนึงหำใ
C 
หญ่ 
 
หำสิบ่ลืมพร
F 
ะคุณ
 
( อ้าวจ๊วด บัดหนิ พี่น้อง )
 

INSTRU | Gm | ( 7 Times ) | F |
INSTRU | F | Dm | Gm | C |
INSTRU | F | Gm | C | F |

 
อ้ายเ
Bb 
ป็นหมอลำมือใ
F 
หม่
 
หมดทั้งหัว
C 
ใจ 
 
อ้ายให้เธอซอด
Dm 
แจ้ง
 
ผิดพลาดจั่ง
Bb 
ได๋ต้องขออภัยอย่าง
Gm 
แรง
 
มือใหม่ป้ายแ
C 
ดงแต่แฮงเกินร้
F 
อย
 
ให้โอ
Dm 
กาสอ้ายแหน่จัก
Gm 
หน่อย
 
วงหมอลำหำน้
C 
อย 
 
ขอฝากเนื้อฝา
Dm 
กใจ

 
กะจั่งว่าในครา
Dm 
วนี้ ล่ะไอแอมซอรี่ โทษทีไว้ก่อน
 
บ่าว หมอลำคึดอยากมีคู่ซ้อน  
 
 
คู่ซ้อนโอ้ย คู่ซ้อน คู่ซ้อน  
 
 
โอ้ยนอนเล่นกับอ้ายหำเจ้า  
 
 
หามตามผู้ติงบ๊าติงบ่ำ หามตามผู้ติงบ๊าติงบ่ำ
 
 
ล่ะสิเอาเมือนำ ไปฝากอีแม่  
 
 
โนปฏิเสธล่ะ เด้ออ้ายสิแย่ สิแย่โอ้ย สิแย่ สิแย่  
 
 
เทคแคร์อ้ายแหน่เถิดหนา
 
 
ได้โปรดเมตตาล่ะหมอลำมือใหม่  
 
 
น้องจงเข้าใจอ้ายหำน้อย บักหำน้อย..  
C 

 
ถึงสิน้
F 
อยก็น้อยแต่
Dm 
หำ
 
รูปหล่อคม
Bb 
ขำ 
 
เค้าเอิ้นอ้
C 
ายหำน้
F 
อย
 
ช่วยกด
Dm 
หัวใจให้หำแหน่จัก
Gm 
หน่อย
 
ฮักหำน้
C 
อยๆ เด้อ บ่ต้องฮักหำห
F 
ลาย
 
ให้โอ
Dm 
กาส 
 
หำแหน่ได้
Gm 
ไหม
 
ถ้าวันนึงหำใ
C 
หญ่ 
 
หำสิบ่ลืมพร
F 
ะคุณ
( ยาวไปพี่น้อง ยาวไป.. )

OUTRO | F | Dm | Gm | C |
OUTRO | F | Gm | C | F | C | F |


อ้ายเป็นหมอลำมือใหม่
หมดทั้งหัวใจ อ้ายให้เธอซอดแจ้ง
ผิดพลาดจั่งได๋ต้องขออภัยอย่างแรง
มือใหม่ป้ายแดงแต่แฮงเกินร้อย

ดนตรี

เจอคนงามหน้าฮ้านหมอลำ
แม่นัยน์ตาคมขำ เธอฟ้อนลำใส่แคน
ม่วนหลายๆ ติแล่นแตร แล่นแตร
ทั้งเสียงพิณเสียงแคน มีแฮงต่อใจ

เธอม้วนหน้าม้วนหลังจนดินกลบไง
สิออกลีลาท่าใด เชิญตามสบายเด้อคำแพง

จอบซอมคนงามแล่นตามรถแห่
คนมีเนื้อคู่แน่ๆ โอ้ย โดนใจอ้ายหลาย
มีแฟนแล้วบ่ แม่คนงามทรามวัย
อยากสิกดหัวใจ กดไลค์ กดแชร์
ท่าเต้นกระเด้งเด้าเย้ายวนดวงแด
กลางถนนหินแห่ โอ้ยของแท้ถูกใจ

อ้ายเป็นหมอลำมือใหม่
หมดทั้งหัวใจ อ้ายให้เธอซอดแจ้ง
ผิดพลาดจั่งได๋ต้องขออภัยอย่างแรง
มือใหม่ป้ายแดงแต่แฮงเกินร้อย
ให้โอกาสอ้ายแหน่จักหน่อย
วงหมอลำหำน้อย ขอฝากเนื้อฝากใจ

กระจั่งว่าในคราวนี้ ล่ะไอแอมซอรี่ โทษทีไว้ก่อน
บ่าว หมอลำคึดอยากมีคู่ซ้อน
คู่ซ้อนโอ้ย คู่ซ้อน คู่ซ้อน
โอ้ยนอนเล่นกับอ้ายหำเจ้า
หามตามผู้ติงบ๊าติงบ่ำ หามตามผู้ติงบ๊าติงบ่ำ
ล่ะสิเอาเมือนำ ไปฝากอีแม่
โนปฏิเสธล่ะ เด้ออ้ายสิแย่ สิแย่โอ้ย สิแย่ สิแย่
เทคแคร์อ้ายแหน่เถิดหนา
ได้โปรดเมตตาล่ะหมอลำมือใหม่
น้องจงเข้าใจอ้ายหำน้อย บักหำน้อย

ถึงสิน้อยก็น้อยแต่หำ
รูปหล่อคมขำ เค้าเอิ้นอ้ายหำน้อย
ช่วยกดหัวใจให้หำแหน่จักหน่อย
ฮักหำน้อยๆ เด้อ บ่ต้องฮักหำหลาย
ให้โอกาส หำแหน่ได้ไหม
ถ้าวันนึงหำใหญ่ หำสิบ่ลืมพระคุณ
อ้าวจ๊วด บัดหนิ พี่น้อง

ดนตรี

อ้ายเป็นหมอลำมือใหม่
หมดทั้งหัวใจ อ้ายให้เธอซอดแจ้ง
ผิดพลาดจั่งได๋ต้องขออภัยอย่างแรง
มือใหม่ป้ายแดงแต่แฮงเกินร้อย
ให้โอกาสอ้ายแหน่จักหน่อย
วงหมอลำหำน้อย ขอฝากเนื้อฝากใจ

กระจั่งว่าในคราวนี้ ล่ะไอแอมซอรี่ โทษทีไว้ก่อน
บ่าว หมอลำคึดอยากมีคู่ซ้อน
คู่ซ้อนโอ้ย คู่ซ้อน คู่ซ้อน
โอ้ยนอนเล่นกับอ้ายหำเจ้า
หามตามผู้ติงบ๊าติงบ่ำ หามตามผู้ติงบ๊าติงบ่ำ
ล่ะสิเอาเมือนำ ไปฝากอีแม่
โนปฏิเสธล่ะ เด้ออ้ายสิแย่ สิแย่โอ้ย สิแย่ สิแย่
เทคแคร์อ้ายแหน่เถิดหนา
ได้โปรดเมตตาล่ะหมอลำมือใหม่
น้องจงเข้าใจอ้ายหำน้อย บักหำน้อย

ถึงสิน้อยก็น้อยแต่หำ
รูปหล่อคมขำ เค้าเอิ้นอ้ายหำน้อย
ช่วยกดหัวใจให้หำแหน่จักหน่อย
ฮักหำน้อยๆ เด้อ บ่ต้องฮักหำหลาย
ให้โอกาส หำแหน่ได้ไหม
ถ้าวันนึงหำใหญ่ หำสิบ่ลืมพระคุณ

ยาวไปพี่น้อง ยาวไป..

มิวสิควิดีโอ หมอลำหำน้อย สิงโต นำโชค

เพลง : หมอลำหำน้อย (คอร์ด)
ศิลปิน : สิงโต นำโชค
เนื้อร้อง/ทำนอง : นำโชค ทะนัดรัมย์, เกรียงเดช ผลทวี
เรียบเรียง : Billy AKiN, ปกป้อง จิตดี, ต้นตระกูล แก้วหย่อง, นำโชค ทะนัดรัมย์
ติดต่องานศิลปิน : 098-839-8897
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend