คอร์ดเพลง ให้มันขาดโลดใจอ้าย ออย แสงศิลป์

  
Text   


Capo #1
INTRO | C | Bm | Am | D |

 
สิเอา
G 
ปืนยิงหัว 
 
หรือปาดคอกะได้
 
แต่อย่า
Bm 
เก็บอ้ายไว้เด้อหล่า
 
อ้าย
Am 
บ่อยากอยู่ให้มันฮกตา
 
ความฮักห
D 
มาๆ 
 
ของเจ้ากับเขา

 
เพราะ
C 
ว่า..ต่อให้อ้ายเ
D 
จ็บกว่านี้
 
กะเซา
G 
ฮักเจ้าบ่
D/F# 
ได้คือเ
Em 
ก่า 
 
 
D 
 
ทางเดียวเ
Am 
ลยที่เจ้ากับเขาสิจบฮักเ
C 
ฮา..
 
ได้แจบหัวใ
D 

 
บ่ต้องคึดห
C 
ลาย 
 
อย่าไ
Bm 
ปย่านส่ำบาปกรรม
 
เพราะ
Am 
สิ่งที่เจ้ากับเขานั้นทำมันกะบ่ได้
 
ต่างกันดอกกับ
D 
ฆ่าอ้าย

 
เอาให้มันขาดล
C 
งโลด 
 
ให้มันขาดโลดใ
Bm 
จอ้าย
 
ฆ่าอ้ายให้ต
Am 
าย 
 
มันจั่งสิแ
D 
ล้ว 
 
บ่ต้อง
G 
จ่งไว้
 
ถ้าหากอ้ายยังบ่ต
C 
าย 
 
แม่นเจ้า
D 
บ่ฮัก
 
อ้ายกะบ่
G 
มีปัญ
D/F# 
ญาฮักไ
Em 
ผอีกได้
 
จัดโลดห
Am 
ล่า 
 
เมี่ยนให้มันคั
Bm 
กใจ
 
หายใจอ
C 
ยู่อ้ายกะบ่คู่ควรไ
D 
ผ 
 
ตายๆไปได้ส
G 
ากะดี

C 
  คนจั่งอ้าย..
Bm 
มันกะมีแต่ฮัก
C 
  ไผสิกล้ามาฝาก..หัวใ
Bm 
จนำคนแนวนี้
C 
  บ่มีแนวให้ดอกหล่า 
 
นอก
Bm 
จากคำว่าโช
Em 
คดี
 
  ได้เว
Am 
ลาแล้วบัดเทื่อนี้ 
 
ลงมือโ
C 
ลด
 
  อ้ายอโหสิกร
D 
รมให้..

 
เอาให้มันขาดล
C 
งโลด 
 
ให้มันขาดโลดใ
Bm 
จอ้าย
 
ฆ่าอ้ายให้ต
Am 
าย 
 
มันจั่งสิแ
D 
ล้ว 
 
บ่ต้อง
G 
จ่งไว้
 
ถ้าหากอ้ายยังบ่ต
C 
าย 
 
แม่นเจ้า
D 
บ่ฮัก
 
อ้ายกะบ่
G 
มีปัญ
D/F# 
ญาฮักไ
Em 
ผอีกได้
 
จัดโลดห
Am 
ล่า 
 
เมี่ยนให้มันคั
Bm 
กใจ
 
หายใจอ
C 
ยู่อ้ายกะบ่คู่ควรไ
D 
ผ 
 
ตายๆไปได้ส
G 
ากะดี

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C D | G D/F# Em |
INSTRU | Am Bm | C D | G |

 
บ่ต้องคึดห
C 
ลาย 
 
อย่าไ
Bm 
ปย่านส่ำบาปกรรม
 
เพราะ
Am 
สิ่งที่เจ้ากับเขานั้นทำมันกะบ่
C 
ได้
 
ต่างกันดอกกับ
D 
ฆ่าอ้าย

 
เอาให้มันขาดล
C 
งโลด 
 
ให้มันขาดโลดใ
Bm 
จอ้าย
 
ฆ่าอ้ายให้ต
Am 
าย 
 
มันจั่งสิแ
D 
ล้ว 
 
บ่ต้อง
G 
จ่งไว้
 
ถ้าหากอ้ายยังบ่ต
C 
าย 
 
แม่นเจ้า
D 
บ่ฮัก
 
อ้ายกะบ่
G 
มีปัญ
D/F# 
ญาฮักไ
Em 
ผอีกได้
 
จัดโลดห
Am 
ล่า 
 
เมี่ยนให้มันคั
Bm 
กใจ
 
หายใจอ
C 
ยู่อ้ายกะบ่คู่ควรไ
D 

 
เอาให้มันต
C 
าย 
 
เอาให้อ้
Bm 
ายตาย
 
ฆ่าอ้ายให้ต
Am 
าย 
 
มันจั่งสิแ
D 
ล้ว 
 
บ่ต้อง
G 
จ่งไว้
 
ถ้าหากอ้ายยังบ่ต
C 
าย 
 
แม่นเจ้า
D 
บ่ฮัก
 
อ้ายกะบ่
G 
มีปัญ
D/F# 
ญาฮักไ
Em 
ผอีกได้
 
จัดโลดห
Am 
ล่า 
 
เมี่ยนให้มันคักใจ
 
หายใจอ
C 
ยู่อ้ายกะบ่คู่ควรไ
D 
ผ 
 
ตายๆไปได้ส
G 
ากะดี

 
หายใจ
Am 
อยู่อ้ายกะบ่คู่คารไ
D 
 
คนจั่งอ้
C 
าย.. 
 
ตา
D 
ยๆไปสาก
G 
ะดี


สิเอาปืนยิงหัว หรือปาดคอกะได้
แต่อย่าเก็บอ้ายไว้เด้อหล่า
อ้ายบ่อยากอยู่ให้มันฮกตา
ความฮักหมาๆ ของเจ้ากับเขา

เพราะว่า..ต่อให้อ้ายเจ็บกว่านี้
กะเซาฮักเจ้าบ่ได้คือเก่า
ทางเดียวเลยที่เจ้ากับเขาสิจบฮักเฮา..
ได้แจบหัวใจ

บ่ต้องคึดหลาย อย่าไปย่านส่ำบาปกรรม
เพราะสิ่งที่เจ้ากับเขานั้นทำมันกะบ่ได้
ต่างกันดอกกับฆ่าอ้าย

เอาให้มันขาดลงโลด ให้มันขาดโลดใจอ้าย
ฆ่าอ้ายให้ตาย มันจั่งสิแล้ว บ่ต้องจ่งไว้
ถ้าหากอ้ายยังบ่ตาย แม่นเจ้าบ่ฮัก
อ้ายกะบ่มีปัญญาฮักไผอีกได้
จัดโลดหล่า เมี่ยนให้มันคักใจ
หายใจอยู่อ้ายกะบ่คู่ควรไผ ตายๆไปได้สากะดี

คนจั่งอ้าย..มันกะมีแต่ฮัก
ไผสิกล้ามาฝาก..หัวใจนำคนแนวนี้
บ่มีแนวให้ดอกหล่า นอกจากคำว่าโชคดี
ได้เวลาแล้วบัดเทื่อนี้ ลงมือโลด
อ้ายอโหสิกรรมให้..

เอาให้มันขาดลงโลด ให้มันขาดโลดใจอ้าย
ฆ่าอ้ายให้ตาย มันจั่งสิแล้ว บ่ต้องจ่งไว้
ถ้าหากอ้ายยังบ่ตาย แม่นเจ้าบ่ฮัก
อ้ายกะบ่มีปัญญาฮักไผอีกได้
จัดโลดหล่า เมี่ยนให้มันคักใจ
หายใจอยู่อ้ายกะบ่คู่ควรไผ ตายๆไปได้สากะดี

( ดนตรี )

บ่ต้องคึดหลาย อย่าไปย่านส่ำบาปกรรม
เพราะสิ่งที่เจ้ากับเขานั้นทำมันกะบ่ได้
ต่างกันดอกกับฆ่าอ้าย

เอาให้มันขาดลงโลด ให้มันขาดโลดใจอ้าย
ฆ่าอ้ายให้ตาย มันจั่งสิแล้ว บ่ต้องจ่งไว้
ถ้าหากอ้ายยังบ่ตาย แม่นเจ้าบ่ฮัก
อ้ายกะบ่มีปัญญาฮักไผอีกได้
จัดโลดหล่า เมี่ยนให้มันคักใจ
หายใจอยู่อ้ายกะบ่คู่ควรไผ

เอาให้มันตาย เอาให้อ้ายตาย
ฆ่าอ้ายให้ตาย มันจั่งสิแล้ว บ่ต้องจ่งไว้
ถ้าหากอ้ายยังบ่ตาย แม่นเจ้าบ่ฮัก
อ้ายกะบ่มีปัญญาฮักไผอีกได้
จัดโลดหล่า เมี่ยนให้มันคักใจ
หายใจอยู่อ้ายกะบ่คู่ควรไผ ตายๆไปได้สากะดี

หายใจอยู่อ้ายกะบ่คู่คารไผ
คนจั่งอ้าย.. ตายๆไปสากะดี

มิวสิควิดีโอ ให้มันขาดโลดใจอ้าย ออย แสงศิลป์

เพลง : ให้มันขาดโลดใจอ้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : ออย แสงศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เซียงพา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 093-3293092, 061-9254251
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend