คอร์ดเพลง มีแค่รถเครื่องร้าย วงมิกซ์

  
Text   


INTRO | D | Bm | G | A | D | A |

D 
รถเครื่องพี่มันร้าย 
 
น้องนั่งได้
Bm 
หม้ายล่ะน้อง
 
ไม่
G 
มีประกันรับรอง 
 
ไม่ใช่ข
A 
องที่สุขสบาย
D 
ถ้าน้องไม่รังเกียจ 
 
ลองมานั่ง
Bm 
เบียด ข้างๆ ก็ได้
G 
ถึงมันจะเป็นรถร้าย 
 
แต่ก็ทุกพาไ
A 
ปด้วยใจรักจริง

G 
ไม่สวยไม่หรู 
 
 
A 
ไม่ดูสบาย
D 
เรียบๆ ง่ายๆ  
Bm 
สไตล์บ้านๆ
 
น้องส
G 
าวคนงาม 
 
จะรับได้ห
A 
ม้าย

 
รับได้ห
D 
ม้าย 
 
พี่มีแต่รถเครื่อง
Bm 
ร้าย
 
ถึงมันไม่สวยมันไม่
G 
หรู 
 
ที่ดูไม่สุขส
A 
บาย
 
ไม่มี P
D 
CX หรือ ดูคาติให้ซ้อน
Bm 
ท้าย
 
น้องจะนั่งได้ห
G 
ม้าย 
 
แค่รถซื้อแกงร้
A 
ายๆ

 
รับได้ห
D 
ม้าย 
 
ถ้าไม่สบายเหมือนคนอื่น
Bm 
เขา
 
ทนตากแดดตากฝนกับเ
G 
รา 
 
น้องสาวจะทนได้ห
A 
ม้าย
 
รักของ
D 
พี่ 
 
ถึงแม้จะดูแล้วมันจะ
Bm 
ร้าย
 
แต่ว่าใจที่ใ
G 
ห้ไปน้องเชื่อใจ
A 
ได้ 
 
ไม่เลวร้ายแน่น
D 
อน 
 
 
A 

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | G | A | A |

G 
ไม่สวยไม่หรู 
 
 
A 
ไม่ดูสบาย
D 
เรียบๆ ง่ายๆ  
Bm 
สไตล์บ้านๆ
 
น้องส
G 
าวคนงาม 
 
จะรับได้ห
A 
ม้าย

 
รับได้ห
D 
ม้าย 
 
พี่มีแต่รถเครื่อง
Bm 
ร้าย
 
ถึงมันไม่สวยมันไม่
G 
หรู 
 
ที่ดูไม่สุขส
A 
บาย
 
ไม่มี P
D 
CX หรือ ดูคาติให้ซ้อน
Bm 
ท้าย
 
น้องจะนั่งได้ห
G 
ม้าย 
 
แค่รถซื้อแกงร้
A 
ายๆ

 
รับได้ห
D 
ม้าย 
 
ถ้าไม่สบายเหมือนคนอื่น
Bm 
เขา
 
ทนตากแดดตากฝนกับเ
G 
รา 
 
น้องสาวจะทนได้ห
A 
ม้าย
 
รักของ
D 
พี่ 
 
ถึงแม้จะดูแล้วมันจะ
Bm 
ร้าย
 
แต่ว่าใจที่ใ
G 
ห้ไปน้องเชื่อใจ
A 
ได้ 
 
ไม่เลวร้ายแน่น
D 
อน 
 
 
A 

 
รับได้ห
D 
ม้าย 
 
พี่มีแต่รถเครื่อง
Bm 
ร้าย
 
ถึงมันไม่สวยมันไม่
G 
หรู 
 
ที่ดูไม่สุขส
A 
บาย
 
ไม่มี P
D 
CX หรือ ดูคาติให้ซ้อน
Bm 
ท้าย
 
น้องจะนั่งได้ห
G 
ม้าย 
 
แค่รถซื้อแกงร้
A 
ายๆ

 
รับได้ห
D 
ม้าย 
 
ถ้าไม่สบายเหมือนคนอื่น
Bm 
เขา
 
ทนตากแดดตากฝนกับเ
G 
รา 
 
น้องสาวจะทนได้ห
A 
ม้าย
 
รักของ
D 
พี่ 
 
ถึงแม้จะดูแล้วมันจะ
Bm 
ร้าย
 
แต่ว่าใจที่ใ
G 
ห้ไปน้องเชื่อใจ
A 
ได้ 
 
ไม่เลวร้ายแน่น
D 
อน 
 
 
A 

OUTRO | D | Bm | G | A | D | A | D |


รถเครื่องพี่มันร้าย น้องนั่งได้หม้ายล่ะน้อง
ไม่มีประกันรับรอง ไม่ใช่ของที่สุขสบาย
ถ้าน้องไม่รังเกียจ ลองมานั่งเบียด ข้างๆ ก็ได้
ถึงมันจะเป็นรถร้าย แต่ก็ทุกพาไปด้วยใจรักจริง

ไม่สวยไม่หรู ไม่ดูสบาย
เรียบๆ ง่ายๆ สไตล์บ้านๆ
น้องสาวคนงาม จะรับได้หม้าย

รับได้หม้าย พี่มีแต่รถเครื่องร้าย
ถึงมันไม่สวยมันไม่หรู ที่ดูไม่สุขสบาย
ไม่มี PCX หรือ ดูคาติให้ซ้อนท้าย
น้องจะนั่งได้หม้าย แค่รถซื้อแกงร้ายๆ

รับได้หม้าย ถ้าไม่สบายเหมือนคนอื่นเขา
ทนตากแดดตากฝนกับเรา น้องสาวจะทนได้หม้าย
รักของพี่ ถึงแม้จะดูแล้วมันจะร้าย
แต่ว่าใจที่ให้ไปน้องเชื่อใจได้ ไม่เลวร้ายแน่นอน

ดนตรี

ไม่สวยไม่หรู ไม่ดูสบาย
เรียบๆ ง่ายๆ สไตล์บ้านๆ
น้องสาวคนงาม จะรับได้หม้าย

รับได้หม้าย พี่มีแต่รถเครื่องร้าย
ถึงมันไม่สวยมันไม่หรู ที่ดูไม่สุขสบาย
ไม่มี PCX หรือ ดูคาติให้ซ้อนท้าย
น้องจะนั่งได้หม้าย แค่รถซื้อแกงร้ายๆ

รับได้หม้าย ถ้าไม่สบายเหมือนคนอื่นเขา
ทนตากแดดตากฝนกับเรา น้องสาวจะทนได้หม้าย
รักของพี่ ถึงแม้จะดูแล้วมันจะร้าย
แต่ว่าใจที่ให้ไปน้องเชื่อใจได้ ไม่เลวร้ายแน่นอน

รับได้หม้าย พี่มีแต่รถเครื่องร้าย
ถึงมันไม่สวยมันไม่หรู ที่ดูไม่สุขสบาย
ไม่มี PCX หรือ ดูคาติให้ซ้อนท้าย
น้องจะนั่งได้หม้าย แค่รถซื้อแกงร้ายๆ

รับได้หม้าย ถ้าไม่สบายเหมือนคนอื่นเขา
ทนตากแดดตากฝนกับเรา น้องสาวจะทนได้หม้าย
รักของพี่ ถึงแม้จะดูแล้วมันจะร้าย
แต่ว่าใจที่ให้ไปน้องเชื่อใจได้ ไม่เลวร้ายแน่นอน

มิวสิควิดีโอ มีแค่รถเครื่องร้าย วงมิกซ์

เพลง : มีแค่รถเครื่องร้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : วงมิกซ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานศิลปิน : 081-7195980
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend