คอร์ดเพลง นาติดทางดำ กิมกลอย ไทดอลมิวสิค

  
Text   


 
นาติดทาง
F 
ดำ 
 
เฮือนมีปั๊มน้ำ
G 
มัน
 
พ่อเป็นผู้ใหญ่
Em 
บ้าน แม่เป็น อส
Am 
ม.
 
ถ้าอ้ายเ
F 
ป็นลูกเขยสิคัก
G 
บ่.. 
 
น้องกะว่าคักอยู่ได๋..
Am 

INSTRU | Am | Am | G | Am | ( 2 Times )

Am 
แนม บัตรประชาชน กะเกิดโ
F 
ดนใหญ่เติบละหว่า
Am 
พอ เป็นฝั่งเป็นฝา มีคงมี
F 
คู่ได้แล้วละติ
Am 
โสด มันบ่ม่วนเลย เชยในเ
F 
ชยคักจังหวะนี้
Dm 
อยาก 
 
สิได้ส่งนี้นำเพิ่นอี
F 
หลี 
 
คนมานอนตำหั
G 
วใจ

 
เป็นอ้ายได้
F 
บ่ 
 
มักอ้ายอี
G 
หลี
 
ฮักเทือน
Em 
นี้อย่าว่าจั๋งซี้จั๋
Am 
งซั่น
 
ขอออกโตแ
F 
ฮงเลยกะแล้วกัน
 
น้องบ่อยากขึ้น
Dm 
คาน.. 
 
 
F 
ย่านใจมันเหง
G 
าตาย

 
นาติดทาง
F 
ดำ 
 
เฮือนมีปั๊มน้ำ
G 
มัน
 
พ่อเป็นผู้ใหญ่
Em 
บ้าน แม่เป็น อส
Am 
ม.
 
ถ้าอ้ายเ
F 
ป็นลูกเขยสิคัก
G 
บ่ 
 
น้องกะว่าคักอยู่
C 
ได๋

 
คนละค
F 
รึ่งไปเลยค่าด
G 
อง
 
หรือสิให้
Em 
น้องออกผู้เดียว
Am 
กะได้
 
ขอแค่อ้
F 
ายตกลงปลง
G 
ใจ 
 
พร้อมแต่งได้ทัน
C 
ที

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | C | C |
INSTRU | Am | Am | G | Am |
INSTRU | Am | Am | G | Am |

Am 
ออก ไปเลาะไปม่วน กะบ่ค่
F 
อยจ๊วดจ๊าดคือเก่า
Am 
ได้ แต่กลับมาเหงา นั่งกอดเ
F 
ข่าคนเดียวเบิ๊ดปี
Am 
เข้า ต้องเข้าอย่างเดียว ผู้บ่าวต้องเ
F 
ข้าแล้วจังหวะนี้
Dm 
อยาก 
 
สิได้สิ่งนี้นำเพิ่นอี
F 
หลี.. 
 
คนมานอนต้อยนอ
G 
นบาย

 
เป็นอ้ายได้
F 
บ่ 
 
มักอ้ายอี
G 
หลี
 
ฮักเทือน
Em 
นี้อย่าว่าจั๋งซี้จั๋
Am 
งซั่น
 
ขอออกโตแ
F 
ฮงเลยกะแล้วกัน
 
น้องบ่อยากขึ้น
Dm 
คาน.. 
 
 
F 
ย่านใจมันเหง
G 
าตาย

 
นาติดทาง
F 
ดำ 
 
เฮือนมีปั๊มน้ำ
G 
มัน
 
พ่อเป็นผู้ใหญ่
Em 
บ้าน แม่เป็น อส
Am 
ม.
 
ถ้าอ้ายเ
F 
ป็นลูกเขยสิคัก
G 
บ่ 
 
น้องกะว่าคักอยู่
C 
ได๋

 
คนละค
F 
รึ่งไปเลยค่าด
G 
อง
 
หรือสิให้
Em 
น้องออกผู้เดียว
Am 
กะได้
 
ขอแค่อ้
F 
ายตกลงปลง
G 
ใจ 
 
พร้อมแต่งได้ทัน
C 
ที

 
นาติดทาง
F 
ดำ 
 
เฮือนมีปั๊มน้ำ
G 
มัน
 
พ่อเป็นผู้ใหญ่
Em 
บ้าน แม่เป็น อส
Am 
ม.
 
ถ้าอ้ายเ
F 
ป็นลูกเขยสิคัก
G 
บ่ 
 
น้องกะว่าคักอยู่
C 
ได๋

 
คนละค
F 
รึ่งไปเลยค่าด
G 
อง
 
หรือสิให้
Em 
น้องออกผู้เดียว
Am 
กะได้
 
ขอแค่อ้
F 
ายตกลงปลง
G 
ใจ 
 
พร้อมแต่งได้ทัน
C 
ที

 
ลูกสาวแ
Dm 
ม่นี้ 
 
 
Em 
 
F 
 
F# 
 
G 
 
นาติดทางดำ…
 

OUTRO | Am | Am | G | Am | ( 2 Times )


นาติดทางดำ เฮือนมีปั๊มน้ำมัน
พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน แม่เป็น อสม.
ถ้าอ้ายเป็นลูกเขยสิคักบ่.. น้องกะว่าคักอยู่ได๋..

( ดนตรี )

แนม บัตรประชาชน กะเกิดโดนใหญ่เติบละหว่า
พอ เป็นฝั่งเป็นฝา มีคงมีคู่ได้แล้วละติ
โสด มันบ่ม่วนเลย เชยในเชยคักจังหวะนี้
อยาก สิได้ส่งนี้นำเพิ่นอีหลี คนมานอนตำหัวใจ

เป็นอ้ายได้บ่ มักอ้ายอีหลี
ฮักเทือนนี้อย่าว่าจั๋งซี้จั๋งซั่น
ขอออกโตแฮงเลยกะแล้วกัน
น้องบ่อยากขึ้นคาน.. ย่านใจมันเหงาตาย

นาติดทางดำ เฮือนมีปั๊มน้ำมัน
พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน แม่เป็น อสม.
ถ้าอ้ายเป็นลูกเขยสิคักบ่ น้องกะว่าคักอยู่ได๋

คนละครึ่งไปเลยค่าดอง
หรือสิให้น้องออกผู้เดียวกะได้
ขอแค่อ้ายตกลงปลงใจ พร้อมแต่งได้ทันที

( ดนตรี )

ออก ไปเลาะไปม่วน กะบ่ค่อยจ๊วดจ๊าดคือเก่า
ได้ แต่กลับมาเหงา นั่งกอดเข่าคนเดียวเบิ๊ดปี
เข้า ต้องเข้าอย่างเดียว ผู้บ่าวต้องเข้าแล้วจังหวะนี้
อยาก สิได้สิ่งนี้นำเพิ่นอีหลี.. คนมานอนต้อยนอนบาย

เป็นอ้ายได้บ่ มักอ้ายอีหลี
ฮักเทือนนี้อย่าว่าจั๋งซี้จั๋งซั่น
ขอออกโตแฮงเลยกะแล้วกัน
น้องบ่อยากขึ้นคาน.. ย่านใจมันเหงาตาย

นาติดทางดำ เฮือนมีปั๊มน้ำมัน
พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน แม่เป็น อสม.
ถ้าอ้ายเป็นลูกเขยสิคักบ่ น้องกะว่าคักอยู่ได๋

คนละครึ่งไปเลยค่าดอง
หรือสิให้น้องออกผู้เดียวกะได้
ขอแค่อ้ายตกลงปลงใจ พร้อมแต่งได้ทันที

นาติดทางดำ เฮือนมีปั๊มน้ำมัน
พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน แม่เป็น อสม.
ถ้าอ้ายเป็นลูกเขยสิคักบ่ น้องกะว่าคักอยู่ได๋

คนละครึ่งไปเลยค่าดอง
หรือสิให้น้องออกผู้เดียวกะได้
ขอแค่อ้ายตกลงปลงใจ พร้อมแต่งได้ทันที

ลูกสาวแม่นี้
นาติดทางดำ…

มิวสิควิดีโอ นาติดทางดำ กิมกลอย ไทดอลมิวสิค

เพลง : นาติดทางดำ (คอร์ด)
ศิลปิน : กิมกลอย ไทดอลมิวสิค
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend