คอร์ดเพลง แฟนที่ดีคือแฟนใหม่ กิมกลอย ไทดอลมิวสิค

  
Text   
คอร์ดเพลง แฟนที่ดีคือแฟนใหม่ กิมกลอย ไทดอลมิวสิค

คอร์ด :

ศิลปิน : กิมกลอย ไทดอลมิวสิค

เนื้อร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ ศรีสุข

คอร์ดในเพลง : C,Dm,Em,F,G,Am


INTRO | C | G/B | Am | F G |

C 
เป็นแฟนที่
Em 
ดีเสมอ
Am 
บ่เคยเผลอ 
 
ถิ่ม
Em 
อ้ายไปใส
F 
ยามอ้ายเหงา 
 
ต้อง
Em 
การแฮงใจ
Dm 
ก็เฝ้าปลอบโยนคอยเ
G 
ว้าจา

C 
คือได้แฟนผู้
Em 
ดีแท้หนอ
 
ผู้
Am 
บ่าวทั้งหลาย 
 
ฮ้องด้วยค
G 
วามอิจฉา
 
อ้ายบ
F 
อกว่าฮักน้อง 
 
 
Em 
แฮงเด้อหล่า
 
ที่บ่
Dm 
เคยเย็นชาเจ้า
G 
ชู้ปันใจ 
 
ฮั
C 
กไผ

Dm 
แล้วเป็นหยัง 
 
คือจั่งมาลืมถ้อ
Em 
ยคำ
 
ไปหลง
F 
ฮักหัวปักหัวปำ 
 
เมื่อเจอค
G 
นใหม่

 
แฟนที่
C 
ดี
 
บ่แม่นคนที่ฮัก
G/B 
เดียวใจเดียวบ๊อ
Am 
อ้าย
 
บ่แม่นคนที่ค
G 
อยปลอบโยนคอยเ
F 
ป็นแฮงใจ
 
กะเพิ่ง
Dm 
ฮู้ว่าเฮ็ดดีแทบต
G 
าย 
 
มันบ่มี
C 
ผล
 
ก็เพราะว่าแฟน
G/B 
ที่ดีคือแฟนใ
Am 
หม่
 
แฟนที่
G 
ดีคือแฟ
F 
นใหม่ 
 
เฮามันเก่าจำไว้
Dm 
คำว่าฮัก
G 
กัน 
 
อ้ายลืมหมดแล้ว

INSTRU | C | G/B | Am | F G |

C 
เป็นแฟนที่
Em 
ดีเสมอ
Am 
บ่เคยเผลอ 
 
ถิ่ม
Em 
อ้ายไปใส
F 
ยามอ้ายเหงา 
 
ต้อง
Em 
การแฮงใจ
Dm 
ก็เฝ้าปลอบโยนคอยเ
G 
ว้าจา

Dm 
แล้วเป็นหยัง 
 
คือจั่งมาลืมถ้อ
Em 
ยคำ
 
ไปหลง
F 
ฮักหัวปักหัวปำ 
 
เมื่อเจอค
G 
นใหม่

 
แฟนที่
C 
ดี
 
บ่แม่นคนที่ฮัก
G/B 
เดียวใจเดียวบ๊อ
Am 
อ้าย
 
บ่แม่นคนที่ค
G 
อยปลอบโยนคอยเ
F 
ป็นแฮงใจ
 
กะเพิ่ง
Dm 
ฮู้ว่าเฮ็ดดีแทบต
G 
าย 
 
มันบ่มี
C 
ผล
 
ก็เพราะว่าแฟน
G/B 
ที่ดีคือแฟนใ
Am 
หม่
 
แฟนที่
G 
ดีคือแฟ
F 
นใหม่ 
 
เฮามันเก่าจำไว้
Dm 
คำว่าฮัก
G 
กัน 
 
อ้ายลืมหมดแล้ว

INSTRU | F | Em | Dm G | C |
INSTRU | F | Em Asus4 A | Dm Em | F G |

 
แฟนที่
C 
ดี
 
บ่แม่นคนที่ฮัก
G/B 
เดียวใจเดียวบ๊อ
Am 
อ้าย
 
บ่แม่นคนที่ค
G 
อยปลอบโยนคอยเ
F 
ป็นแฮงใจ
 
กะเพิ่ง
Dm 
ฮู้ว่าเฮ็ดดีแทบต
G 
าย 
 
มันบ่มี
C 
ผล
 
ก็เพราะว่าแฟน
G/B 
ที่ดีคือแฟนใ
Am 
หม่
 
แฟนที่
G 
ดีคือแฟ
F 
นใหม่ 
 
เฮามันเก่าจำไว้
Dm 
คำว่าฮัก
G 
กัน 
 
อ้ายลืมหมดแล้ว

INSTRU | F | Em Am |

 
เฮามัน
Dm 
เก่าจำไว้ 
 
คำว่าฮั
G 
กกัน..
 
อ้ายลืมหมดแล้ว..
 

OUTRO | C | G/B | Am | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แฟนที่ดีคือแฟนใหม่


เป็นแฟนที่ดีเสมอ
บ่เคยเผลอ ถิ่มอ้ายไปใส
ยามอ้ายเหงา ต้องการแฮงใจ
ก็เฝ้าปลอบโยนคอยเว้าจา

คือได้แฟนผู้ดีแท้หนอ
ผู้บ่าวทั้งหลาย ฮ้องด้วยความอิจฉา
อ้ายบอกว่าฮักน้อง แฮงเด้อหล่า
ที่บ่เคยเย็นชาเจ้าชู้ปันใจ ฮักไผ

แล้วเป็นหยัง คือจั่งมาลืมถ้อยคำ
ไปหลงฮักหัวปักหัวปำ เมื่อเจอคนใหม่

แฟนที่ดี
บ่แม่นคนที่ฮักเดียวใจเดียวบ๊ออ้าย
บ่แม่นคนที่คอยปลอบโยนคอยเป็นแฮงใจ
กะเพิ่งฮู้ว่าเฮ็ดดีแทบตาย มันบ่มีผล
ก็เพราะว่าแฟนที่ดีคือแฟนใหม่
แฟนที่ดีคือแฟนใหม่ เฮามันเก่าจำไว้
คำว่าฮักกัน อ้ายลืมหมดแล้ว

( ดนตรี )

เป็นแฟนที่ดีเสมอ
บ่เคยเผลอ ถิ่มอ้ายไปใส
ยามอ้ายเหงา ต้องการแฮงใจ
ก็เฝ้าปลอบโยนคอยเว้าจา

แล้วเป็นหยัง คือจั่งมาลืมถ้อยคำ
ไปหลงฮักหัวปักหัวปำ เมื่อเจอคนใหม่

แฟนที่ดี
บ่แม่นคนที่ฮักเดียวใจเดียวบ๊ออ้าย
บ่แม่นคนที่คอยปลอบโยนคอยเป็นแฮงใจ
กะเพิ่งฮู้ว่าเฮ็ดดีแทบตาย มันบ่มีผล
ก็เพราะว่าแฟนที่ดีคือแฟนใหม่
แฟนที่ดีคือแฟนใหม่ เฮามันเก่าจำไว้
คำว่าฮักกัน อ้ายลืมหมดแล้ว

( ดนตรี )

แฟนที่ดี
บ่แม่นคนที่ฮักเดียวใจเดียวบ๊ออ้าย
บ่แม่นคนที่คอยปลอบโยนคอยเป็นแฮงใจ
กะเพิ่งฮู้ว่าเฮ็ดดีแทบตาย มันบ่มีผล
ก็เพราะว่าแฟนที่ดีคือแฟนใหม่
แฟนที่ดีคือแฟนใหม่ เฮามันเก่าจำไว้
คำว่าฮักกัน อ้ายลืมหมดแล้ว

( ดนตรี )

เฮามันเก่าจำไว้ คำว่าฮักกัน..
อ้ายลืมหมดแล้ว..

มิวสิควิดีโอ แฟนที่ดีคือแฟนใหม่ กิมกลอย ไทดอลมิวสิค

เพลง : แฟนที่ดีคือแฟนใหม่
ศิลปิน : กิมกลอย ไทดอลมิวสิค
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend