คอร์ดเพลง เพื่อคนข้างหลัง กล้วยหอม feat. เรน วงกามเทพ

  
Text   


INTRO | G | Em | Am | D |
INTRO | G | Em | Am | D | D |

 
(ญ)  
G 
  แม้ชีวิต 
 
ไม่ได้โ
Em 
รยด้วยกลีบดอกไม้
Am 
  แม้ขวากหนาม 
 
ทิ่มแ
D 
ทงมากมาย
Bm 
ต่อให้กัด
Em 
ก้อนเกลือ 
 
ทำ
Bm 
งานจนเหงื่อ
Em 
ไหล
Am 
ก็ต้องสู้กันต่อไป 
 
เพราะเส้น
D 
ชัยมีคนรอ

 
หนึ่งชี
Em 
วิตของ
D 
คนจนอย่าง
C 
ฉันที่เดียวด
G 
าย
 
เจอปัญ
Em 
หามากม
D 
ายมาถาโ
C 
ถม
 
หลายชี
Em 
วิตที่
D 
รอ 
 
เหนื่อยและ
C 
ท้อก็ต้อง
G 
ทน
 
เพราะ
Am 
ต้นทุน
C 
   
 
มันต่ำเกิ
D 
นไป

 
บอกตัวเ
G 
องให้สู้ไปให้ถึงฝั่ง
 
อย่าถอดใ
Em 
จอย่าเพิ่งหมดแรงพลัง
 
เพื่อ
Am 
คนข้างหลัง 
 
 
D 
ฉันต้องไม่แพ้
 
บอกตัวเ
G 
องให้สู้ไปให้ถึงที่สุด
 
อย่าถอดใ
Em 
จอย่าหยุดอย่าอ่อนแอ
 
เหนื่อยแค่ไ
Am 
หนก็ตามแต่
 
แต่จะ
D 
ทำให้พ่อแม่นั้น
G 
ภูมิใจ 
 
 
D 

INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | G | Em | Am | D |

 
(ญ) หนึ่งชี
Em 
วิตของ
D 
คนจนอย่าง
C 
ฉันที่เดียวด
G 
าย
 
เจอปัญ
Em 
หามาก
D/F# 
มายมาถาโ
C 
ถม
 
หลาย
Em 
ชีวิต 
D/F# 
ที่รอ เหนื่อยและ
C 
ท้อก็ต้อง
G 
ทน
 
เพราะ
Am 
ต้นทุน
C 
   
 
มันต่ำเกิ
D 
นไป

 
(ช) บอกตัวเ
G 
องให้สู้ไปให้ถึงฝั่ง
 
อย่าถอดใ
Em 
จอย่าเพิ่งหมดแรงพลัง
 
เพื่อ
Am 
คนข้างหลัง 
 
 
D 
ฉันต้องไม่แพ้
 
บอกตัวเ
G 
องให้สู้ไปให้ถึงที่สุด
 
อย่าถอดใ
Em 
จอย่าหยุดอย่าอ่อนแอ
 
เหนื่อยแค่ไ
Am 
หนก็ตามแต่ 
 
ก็จะ
D 
ทำให้พ่อแม่ 
 
 
G 

 
(ช+ญ) บอกตัวเ
G 
องให้สู้ไปให้ถึงฝั่ง
 
อย่าถอดใ
Em 
จอย่าเพิ่งหมดแรงพลัง
 
เพื่อ
Am 
คนข้างหลัง 
 
 
D 
ฉันต้องไม่แพ้
 
บอกตัวเ
G 
องให้สู้ไปให้ถึงที่สุด
 
อย่าถอดใ
Em 
จอย่าหยุดอย่าอ่อนแอ
 
เหนื่อยแค่ไ
Am 
หนก็ตามแต่
 
แต่จะ
D 
ทำให้พ่อแม่นั้น
G 
ภูมิใจ

 
เหนื่อยแค่ไ
Am 
หนก็ตามแต่
 
แต่จะ
D 
ทำให้พ่อแม่นั้นภู
C 
มิใจ..
G 


(ญ) แม้ชีวิต ไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้
แม้ขวากหนาม ทิ่มแทงมากมาย
ต่อให้กัดก้อนเกลือ ทำงานจนเหงื่อไหล
ก็ต้องสู้กันต่อไป เพราะเส้นชัยมีคนรอ

หนึ่งชีวิตของคนจนอย่างฉันที่เดียวดาย
เจอปัญหามากมายมาถาโถม
หลายชีวิตที่รอ เหนื่อยและท้อก็ต้องทน
เพราะต้นทุน มันต่ำเกินไป

บอกตัวเองให้สู้ไปให้ถึงฝั่ง
อย่าถอดใจอย่าเพิ่งหมดแรงพลัง
เพื่อคนข้างหลัง ฉันต้องไม่แพ้
บอกตัวเองให้สู้ไปให้ถึงที่สุด
อย่าถอดใจอย่าหยุดอย่าอ่อนแอ
เหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่
แต่จะทำให้พ่อแม่นั้นภูมิใจ

ดนตรี

(ญ) หนึ่งชีวิตของคนจนอย่างฉันที่เดียวดาย
เจอปัญหามากมายมาถาโถม
หลายชีวิตที่รอ เหนื่อยและท้อก็ต้องทน
เพราะต้นทุน มันต่ำเกินไป

(ช) บอกตัวเองให้สู้ไปให้ถึงฝั่ง
อย่าถอดใจอย่าเพิ่งหมดแรงพลัง
เพื่อคนข้างหลัง ฉันต้องไม่แพ้
บอกตัวเองให้สู้ไปให้ถึงที่สุด
อย่าถอดใจอย่าหยุดอย่าอ่อนแอ
เหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่ ก็จะทำให้พ่อแม่

(ช+ญ) บอกตัวเองให้สู้ไปให้ถึงฝั่ง
อย่าถอดใจอย่าเพิ่งหมดแรงพลัง
เพื่อคนข้างหลัง ฉันต้องไม่แพ้
บอกตัวเองให้สู้ไปให้ถึงที่สุด
อย่าถอดใจอย่าหยุดอย่าอ่อนแอ
เหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่
แต่จะทำให้พ่อแม่นั้นภูมิใจ

เหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่
แต่จะทำให้พ่อแม่นั้นภูมิใจ

มิวสิควิดีโอ เพื่อคนข้างหลัง กล้วยหอม feat. เรน วงกามเทพ

เพลง : เพื่อคนข้างหลัง
ศิลปิน : กล้วยหอม feat. เรน วงกามเทพ
เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ วงกามเทพ
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 081-7195980
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend