คอร์ดเพลง มาเป็นแฟนกัน กล้วยหอม

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | D | Bm | G | A |
INTRO | G | F#m | Em A | D |
INTRO | G | F#m | Em A | D | A |

 
สาวใ
D 
ต้ตากลมผม
Bm 
ยาว
 
ชอบม้ายพี่บ่
G 
าวได้น้องเป็นคู่ใ
A 
 
น้องรักจ
F#m 
ริงลองเเลสัก
Bm 
หิดจะติดใจ
 
จะไม่
G 
ทำให้ใคร 
 
ต้องเจ็บ
A 
ช้ำ

 
น้องค
G 
นดี คนเดิม เพิ่มเ
A 
ติมคือสวยขึ้น
 
อย่ามา
F#m 
ทำเป็นมึน 
 
ลอง
Bm 
ม้ายมาคบกัน
 
ถ้าหาก
G 
พี่มีใจให้
A 
กัน 
 
มาเป็นเเฟนฉันได้หรือเป
D 
ล่า 
 
 
D7 

 
อยากคุยก็
G 
ทัก 
 
อยากให้รักก็จีบ
F#m 
สักที
 
อย่ามาขงมาเขิน
Bm 
คนดี น้องคน
A 
นี้เเทบทนไม่ไ
D 
หว
 
ไม่ได้เจ้า
G 
ชู้ 
 
น้องไม่ได้เป็นคนหล
F#m 
ายใจ
 
เเต่ว่าน้องอยากเป็นสะ
Em 
ใภ้ 
 
ตกลง
A 
มั้ยมาเป็นเเฟ
D 
นกัน 
 
 
A 

 
สาวใ
D 
ต้สไตล์เ
Bm 
ซอร์ๆ
 
รักจริงพี่บ่าวเ
G 
ห้อ 
 
ให้พี่ได้เชื่อใ
A 
 
อาจพูด
F#m 
จาไม่หวาน 
 
 
Bm 
บ้านๆแต่จริงใจ
 
จะไม่
G 
ทำให้ใคร 
 
ต้องเจ็บ
A 
ช้ำ

 
น้องค
G 
นดี คนเดิม เพิ่มเ
A 
ติมคือสวยขึ้น
 
อย่ามา
F#m 
ทำเป็นมึน 
 
ลอง
Bm 
ม้ายมาคบกัน
 
ถ้าหาก
G 
พี่มีใจให้
A 
กัน 
 
มาเป็นเเฟนฉันได้หรือเป
D 
ล่า 
 
 
D7 

 
อยากคุยก็
G 
ทัก 
 
อยากให้รักก็จีบ
F#m 
สักที
 
อย่ามาขงมาเขิน
Bm 
คนดี น้องคน
A 
นี้เเทบทนไม่ไ
D 
หว
 
ไม่ได้เจ้า
G 
ชู้ 
 
น้องไม่ได้เป็นคนหล
F#m 
ายใจ
 
เเต่ว่าน้องอยากเป็นสะ
Em 
ใภ้ 
 
ตกลง
A 
มั้ยมาเป็นเเฟ
D 
นกัน 
 
 
A 

INSTRU | G | A | F#m | Bm |
INSTRU | G | G | A | A | D | A |

 
สาวใ
D 
ต้สไตล์เ
Bm 
ซอร์ๆ
 
รักจริงพี่บ่าวเ
G 
ห้อ 
 
ให้พี่ได้เชื่อใ
A 
 
อาจพูด
F#m 
จาไม่หวาน 
 
 
Bm 
บ้านๆแต่จริงใจ
 
จะไม่
G 
ทำให้ใคร 
 
ต้องเจ็บ
A 
ช้ำ

 
น้องค
G 
นดี คนเดิม เพิ่มเ
A 
ติมคือสวยขึ้น
 
อย่ามา
F#m 
ทำเป็นมึน 
 
ลอง
Bm 
ม้ายมาคบกัน
 
ถ้าหาก
G 
พี่มีใจให้
A 
กัน 
 
มาเป็นเเฟนฉันได้หรือเป
D 
ล่า 
 
 
D7 

 
อยากคุยก็
G 
ทัก 
 
อยากให้รักก็จีบ
F#m 
สักที
 
อย่ามาขงมาเขิน
Bm 
คนดี น้องคน
A 
นี้เเทบทนไม่ไ
D 
หว
 
ไม่ได้เจ้า
G 
ชู้ 
 
น้องไม่ได้เป็นคนหล
F#m 
ายใจ
 
เเต่ว่าน้องอยากเป็นสะ
Em 
ใภ้ 
 
ตกลง
A 
มั้ยมาเป็นเเฟ
D 
นกัน

 
อยากคุยก็
G 
ทัก 
 
อยากให้รักก็จีบ
F#m 
สักที
 
อย่ามาขงมาเขิน
Bm 
คนดี น้องคน
A 
นี้เเทบทนไม่ไ
D 
หว
 
ไม่ได้เจ้า
G 
ชู้ 
 
น้องไม่ได้เป็นคนหล
F#m 
ายใจ
 
เเต่ว่าน้องอยากเป็นสะ
Em 
ใภ้ 
 
ตกลง
A 
มั้ยมาเป็นเเฟ
D 
นกัน

 
ถ้าอยากได้น้องมาเป็นสะ
Em 
ใภ้
A 
   
 
ตกลงมั้ยมาเป็นเเฟ
D 
นกัน

OUTRO | G | A | F#m | Bm |
OUTRO | G | G | A | A | D | A | D |


สาวใต้ตากลมผมยาว
ชอบม้ายพี่บ่าวได้น้องเป็นคู่ใจ
น้องรักจริงลองเเลสักหิดจะติดใจ
จะไม่ทำให้ใคร ต้องเจ็บช้ำ

น้องคนดี คนเดิม เพิ่มเติมคือสวยขึ้น
อย่ามาทำเป็นมึน ลองม้ายมาคบกัน
ถ้าหากพี่มีใจให้กัน มาเป็นเเฟนฉันได้หรือเปล่า

อยากคุยก็ทัก อยากให้รักก็จีบสักที
อย่ามาขงมาเขินคนดี น้องคนนี้เเทบทนไม่ไหว
ไม่ได้เจ้าชู้ น้องไม่ได้เป็นคนหลายใจ
เเต่ว่าน้องอยากเป็นสะใภ้ ตกลงมั้ยมาเป็นเเฟนกัน

สาวใต้สไตล์เซอร์ๆ
รักจริงพี่บ่าวเห้อ ให้พี่ได้เชื่อใจ
อาจพูดจาไม่หวาน บ้านๆแต่จริงใจ
จะไม่ทำให้ใคร ต้องเจ็บช้ำ

น้องคนดี คนเดิม เพิ่มเติมคือสวยขึ้น
อย่ามาทำเป็นมึน ลองม้ายมาคบกัน
ถ้าหากพี่มีใจให้กัน มาเป็นเเฟนฉันได้หรือเปล่า

อยากคุยก็ทัก อยากให้รักก็จีบสักที
อย่ามาขงมาเขินคนดี น้องคนนี้เเทบทนไม่ไหว
ไม่ได้เจ้าชู้ น้องไม่ได้เป็นคนหลายใจ
เเต่ว่าน้องอยากเป็นสะใภ้ ตกลงมั้ยมาเป็นเเฟนกัน

ดนตรี

สาวใต้สไตล์เซอร์ๆ
รักจริงพี่บ่าวเห้อ ให้พี่ได้เชื่อใจ
อาจพูดจาไม่หวาน บ้านๆแต่จริงใจ
จะไม่ทำให้ใคร ต้องเจ็บช้ำ

น้องคนดี คนเดิม เพิ่มเติมคือสวยขึ้น
อย่ามาทำเป็นมึน ลองม้ายมาคบกัน
ถ้าหากพี่มีใจให้กัน มาเป็นเเฟนฉันได้หรือเปล่า

อยากคุยก็ทัก อยากให้รักก็จีบสักที
อย่ามาขงมาเขินคนดี น้องคนนี้เเทบทนไม่ไหว
ไม่ได้เจ้าชู้ น้องไม่ได้เป็นคนหลายใจ
เเต่ว่าน้องอยากเป็นสะใภ้ ตกลงมั้ยมาเป็นเเฟนกัน

อยากคุยก็ทัก อยากให้รักก็จีบสักที
อย่ามาขงมาเขินคนดี น้องคนนี้เเทบทนไม่ไหว
ไม่ได้เจ้าชู้ น้องไม่ได้เป็นคนหลายใจ
เเต่ว่าน้องอยากเป็นสะใภ้ ตกลงมั้ยมาเป็นเเฟนกัน

ถ้าอยากได้น้องมาเป็นสะใภ้ ตกลงมั้ยมาเป็นเเฟนกัน..

มิวสิควิดีโอ มาเป็นแฟนกัน กล้วยหอม

เพลง : มาเป็นแฟนกัน
ศิลปิน : กล้วยหอม
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานแสดง : Tapee Music Group โทร.081-7195980
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend