คอร์ดเพลง แกเคยสัญญา ว่าจะมาด้วยกันใหม่ vavava

  
Text   


INTRO | Amaj7 | Amaj7 | Emaj7 | Emaj7 |
INTRO ( 4 Times )

Amaj7 
แสงดวงดาว 
 
ส่องแสงสกาว
 
เรื่อง
Emaj7 
ราว ลมหนาว ตัวเธอและตัวฉัน
Amaj7 
รัก..ที่เรา 
 
ฝากไว้แก่กัน
 
ยัง
Emaj7 
จด และจำ กอดนั้น ได้อยู่ไหม

Amaj7 
เพราะเวลา เปลี่ยนหมุน ผ่านไป
 
ฉัน
Emaj7 
เผลอ ปล่อยมือ เธอเดินจากฉันไป
Amaj7 
ฉัน ยังจำ กอดนั้น ที่เคย  
Emaj7 
รักเธอ
 
ยังเหลือ เรื่องราว ของเรา อยู่
Amaj7 
ไหม

 
ที่เรา เล่น ดอกไม้
Emaj7 
ไฟ
 
ที่เรา จะมา ด้วย
Amaj7 
กันใหม่
 
ที่เรา สัญญา
Emaj7 
กันนั้น 
 
ยังจำได้ไหม

 
และฉัน
Amaj7 
จะรอ แค่เธอ ถึงแม้ไม่กลับมา
Emaj7 
ลืม ไม่ลืม ภาพเธอ ถึงแม้จะ
F#m 
นาน..
 
สักเพียงไ
B 
หน

 
อยาก
Amaj7 
ย้อน เรื่องราว ที่เคย ได้ทำผิด
 
อย่าง
Emaj7 
น้อย ฉันเอง เรียนรู้จากรักที่
F#m 
จบไป
 
แต่ว่าเธอคงไ
B 
ม่.. 
 
กลับมาแล้ว

INSTRU | Amaj7 | Amaj7 | Emaj7 | Emaj7 |
INSTRU ( 8 Times )

 
และฉัน
Amaj7 
จะรอ แค่เธอ ถึงแม้ไม่กลับมา
Emaj7 
ลืม ไม่ลืม ภาพเธอ ถึงแม้จะ
F#m 
นาน..
 
สักเพียงไ
B 
หน

 
อยาก
Amaj7 
ย้อน เรื่องราว ที่เคย ได้ทำผิด
 
อย่าง
Emaj7 
น้อย ฉันเอง เรียนรู้จากรักที่
F#m 
จบไป
 
แต่ว่าเธอคงไ
B 
ม่.. 
 
กลับมา
Amaj7 
แล้ว

 
ที่เราเล่นดอก
Emaj7 
ไม้ไฟ 
 
ที่เราจับมือเดิน
Amaj7 
กันไป
 
ที่เรารักกันสุด
Emaj7 
หัวใจ 
 
ที่เราจูบกันกลาง
Amaj7 
แสงไฟ
 
ที่เราจะมา
Emaj7 
ด้วยกันใหม่ 
 
ที่เราได้วาดฝัน
Amaj7 
กันไป
 
ที่เราสัญญา ตอน
Emaj7 
นั้น ยังจำได้ไหม..  
Amaj7 


แสงดวงดาว ส่องแสงสกาว
เรื่องราว ลมหนาว ตัวเธอ และตัวฉัน
รัก..ที่เรา ฝากไว้แก่กัน
ยังจด และจำ กอดนั้น ได้อยู่ไหม

เพราะเวลา เปลี่ยนหมุน ผ่านไป
ฉันเผลอ ปล่อยมือ เธอเดินจากฉันไป
ฉัน ยังจำ กอดนั้น ที่เคย รักเธอ
ยังเหลือ เรื่องราว ของเรา อยู่ไหม

ที่เรา เล่น ดอกไม้ไฟ
ที่เรา จะมา ด้วยกันใหม่
ที่เรา สัญญากันนั้น ยังจำได้ไหม

และฉันจะรอ แค่เธอ ถึงแม้ไม่กลับมา
ลืม ไม่ลืม ภาพเธอ ถึงแม้จะนาน สักเพียงไหน

อยากย้อน เรื่องราว ที่เคย ได้ทำผิด
อย่างน้อย ฉันเอง เรียนรู้จากรักที่จบไป
แต่ว่าเธอคงไม่ กลับมาแล้ว

ดนตรี

และฉันจะรอ แค่เธอ ถึงแม้ไม่กลับมา
ลืม ไม่ลืม ภาพเธอ ถึงแม้จะนาน สักเพียงไหน

อยากย้อน เรื่องราว ที่เคย ได้ทำผิด
อย่างน้อย ฉันเอง เรียนรู้จากรักที่จบไป
แต่ว่าเธอคงไม่.. กลับมาแล้ว

ที่เราเล่นดอกไม้ไฟ ที่เราจับมือเดินกันไป
ที่เรารักกันสุดหัวใจ ที่เราจูบกันกลางแสงไฟ
ที่เราจะมาด้วยใหม่ ที่เราได้วาดฝันกันไป
ที่เราสัญญา ตอนนั้น ยังจำได้ไหม..

มิวสิควิดีโอ แกเคยสัญญา ว่าจะมาด้วยกันใหม่ vavava

เพลง : แกเคยสัญญา ว่าจะมาด้วยกันใหม่
ศิลปิน : vavava
Lyrics : Chaluntorn Keawdoungdee
Producer : Atthawit Ponsue, Chaluntorn Keawdoungdee
ติดต่องานศิลปิน : 086-664-6566
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend