คอร์ดเพลง เพียงอยากขอ LAIKA

  
Text   


INTRO | Fmaj7 | Bbmaj7 |
INTRO | Fmaj7 | Bbmaj7 |

Fmaj7 
บางสิ่ง..ได้เปลี่ยนความรักขอ
Bb 
งเรา
Fmaj7 
บางอย่าง..ไม่อาจกลับไปเห
Bb 
มือนเดิม

Gm 
  แม้รู้ว่าเธอจะเป
Am 
ลี่ยนไป
Bb 
  แต่ฉันไม่เคยจะเป
Dm 
ลี่ยนใจ
Gm 
  แม้รู้ว่ามันอาจสา
Am 
ยเกินไป
 
  ต้องย
Bb 
อมรับความจริง 
 
ให้ไ
C 
หว

 
ไม่มีเธ
F 
อแล้ว.. 
 
ต่อจาก
Dm 
นี้จะเป็นเช่นไร
 
แค่อยาก
Bb 
ขอเป็นครั้งสุดท้าย
 
กลับ
C 
มาอีกครั้งได้ไหม 
 
ฉันเพียงอยาก
Bb 
ขอ..

Fmaj7 
หลายสิ่ง.. 
 
ที่เราอาจไม่
Bb 
เข้าใจ..
Fmaj7 
หลายอย่าง.. 
 
ได้เปลี่ยนเธอไป
Bb 
ทั้งใจ..

Gm 
  แม้รู้ว่าเธอจะเป
Am 
ลี่ยนไป
Bb 
  แต่ฉันไม่เคยจะเป
Dm 
ลี่ยนใจ
Gm 
  แม้รู้ว่ามันอาจสา
Am 
ยเกินไป
 
  ต้องย
Bb 
อมรับความจริง 
 
ให้ไ
C 
หว

 
ไม่มีเธ
F 
อแล้ว.. 
 
ต่อจาก
Dm 
นี้จะเป็นเช่นไร
 
แค่อยาก
Bb 
ขอเป็นครั้งสุดท้าย
 
กลับ
C 
มาอีกครั้งได้ไหม 
 
ฉันเพียงอยากขอ..

INSTRU | Dm C/E F Am | Bb | ( 4 Times )

 
ไม่มีเธ
F 
อแล้ว.. 
 
ต่อจาก
Dm 
นี้จะเป็นเช่นไร
 
แค่อยาก
Bb 
ขอเป็นครั้งสุดท้าย
 
กลับ
C 
มาอีกครั้งได้ไหม 
 
ฉันเพียงอยากขอ..

OUTRO | Bb | F |


บางสิ่ง ได้เปลี่ยนความรักของเรา
บางอย่าง ไม่อาจกลับไปเหมือนเดิม

แม้รู้ว่าเธอจะเปลี่ยนไป
แต่ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจ
แม้รู้ว่ามันอาจสายเกินไป
ต้องยอมรับความจริงให้ไหว

ไม่มีเธอแล้ว
ต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร
แค่อยากขอเป็นครั้งสุดท้าย
กลับมาอีกครั้งได้ไหม
ฉันเพียงอยากขอ

หลายสิ่ง ที่เราอาจไม่เข้าใจ
หลายอย่าง ได้เปลี่ยนเธอไปทั้งใจ

แม้รู้ว่าเธอจะเปลี่ยนไป
แต่ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจ
แม้รู้ว่ามันอาจสายเกินไป
ต้องยอมรับความจริงให้ไหว

ไม่มีเธอแล้ว
ต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร
แค่อยากขอเป็นครั้งสุดท้าย
กลับมาอีกครั้งได้ไหม
ฉันเพียงอยากขอ

ดนตรี

ไม่มีเธอแล้ว
ต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร
แค่อยากขอเป็นครั้งสุดท้าย
กลับมาอีกครั้งได้ไหม
ฉันเพียงอยากขอ

มิวสิควิดีโอ เพียงอยากขอ LAIKA

เพลง : เพียงอยากขอ
ศิลปิน : LAIKA
เนื้อร้อง/ทำนอง : Written : Supapol Kaeowichian
เรียบเรียง : Mastered : Nuttaphon Lerswanuswong
ติดต่องานศิลปิน : 082-138-9620
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend