คอร์ดเพลง ขอบคุณ Laika

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอบคุณ Laika

คอร์ด :

ศิลปิน : Laika

Written by : Supapol Kaeowichian

คอร์ดในเพลง : C,Dm,Em,F,G


Tune to Eb
INTRO | C | C |

C 
  มีใครบางคน 
 
เคยกล่า
G 
วไว้
 
  ว่าควา
Dm 
มรัก 
 
ช่างงดง
F 
ามเพียงใด
C 
  มาจนวันนี้ 
 
ฉันเพิ่งไ
G 
ด้เข้าใจ
 
  ว่า
Dm 
การรักสักคน
 
  มีความห
F 
มายมากเพีย
G 
งไหน

Dm 
  เพียงคนหนึ่งคน
Em 
  เพียงใจหนึ่งใจ
F 
  กลับมาเติมเต็มส่วนที่ขา
G 
ดหาย

C 
  ขอบคุณที่เ
G 
ดิน
 
  เข้ามาในชี
Dm 
วิตฉัน
F 
 
G 
C 
  ขอบคุณที่
G 
ทำ
 
  ให้ช่วงเวลาสั้นๆมีค
Dm 
วามหมาย
 
  มีควา
F 
มหมาย
G 

INSTRU | C | G | Dm | F |

C 
  มีคำบางคำ 
 
ที่เ
G 
ก็บไว้
 
  ยัง
Dm 
เก็บไว้ 
 
ให้เ
F 
ธอเพียงผู้เดียว
C 
  แค่อยากจะขอ 
 
ให้เ
G 
ธอเชื่อใจ
 
  ในค
Dm 
วามรัก 
 
ว่าจะไ
F 
ม่เปลี่ยนแปล
G 
งไป

Dm 
  เพียงคนหนึ่งคน
Em 
  เพียงใจหนึ่งใจ
F 
  กลับมาเติมเต็มส่วนที่ขา
G 
ดหาย

C 
  ขอบคุณที่เ
G 
ดิน
 
  เข้ามาในชี
Dm 
วิตฉัน
F 
 
G 
C 
  ขอบคุณที่
G 
ทำ
 
  ให้ช่วงเวลาสั้นๆมีค
Dm 
วามหมาย
 
  มีควา
F 
มหมาย
G 

INSTRU | C | G | Dm | F G | ( 2 Times )

Dm 
  เพียงคนหนึ่งคน
Em 
  เพียงใจหนึ่งใจ
F 
  กลับมาเติมเต็มส่วนที่ขา
G 
ดหาย

C 
  ขอบคุณที่เ
G 
ดิน
 
  เข้ามาในชี
Dm 
วิตฉัน
F 
 
G 
C 
  ขอบคุณที่
G 
ทำ
 
  ให้ช่วงเวลาสั้นๆมีค
Dm 
วามหมาย
 
  มีควา
F 
มหมาย
G 

OUTRO | C | G | Dm | F G |
OUTRO | C | G | Dm | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอบคุณ


มีใครบางคน เคยกล่าวไว้
ว่าความรัก ช่างงดงามเพียงใด
มาจนวันนี้ ฉันเพิ่งได้เข้าใจ
ว่าการรักสักคน
มีความหมายมากเพียงไหน

เพียงคนหนึ่งคน
เพียงใจหนึ่งใจ
กลับมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย

ขอบคุณที่เดิน
เข้ามาในชีวิตฉัน
ขอบคุณที่ทำ
ให้ช่วงเวลาสั้นๆมีความหมาย
มีความหมาย

( ดนตรี )

มีคำบางคำ ที่เก็บไว้
ยังเก็บไว้ ให้เธอเพียงผู้เดียว
แค่อยากจะขอ ให้เธอเชื่อใจ
ในความรัก ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไป

เพียงคนหนึ่งคน
เพียงใจหนึ่งใจ
กลับมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย

ขอบคุณที่เดิน
เข้ามาในชีวิตฉัน
ขอบคุณที่ทำ
ให้ช่วงเวลาสั้นๆมีความหมาย
มีความหมาย

( ดนตรี )

เพียงคนหนึ่งคน
เพียงใจหนึ่งใจ
กลับมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย

ขอบคุณที่เดิน
เข้ามาในชีวิตฉัน
ขอบคุณที่ทำ
ให้ช่วงเวลาสั้นๆมีความหมาย
มีความหมาย

มิวสิควิดีโอ ขอบคุณ Laika

เพลง : ขอบคุณ
ศิลปิน : Laika
เรียบเรียง : LAIKA
ติดต่องานแสดง : 082-138-9620
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend