คอร์ดเพลง DNAหมอลำ กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   


INTRO | Eb | D7 | Cm | Gm |

 
ในดีเอ็น
Gm 
เอมันมีเเต่เพลงหมอ
Eb 
ลำ
 
มันมีเเต่เพลงหมอ
Bb 
ลำ 
 
นัมเบอร์
F 
วัน
 
ในดีเอ็น
Gm 
เอมันมีเเต่เพลงหมอ
Eb 
ลำ
 
เตี้ยต่ำๆ เตี้ย
Bb 
ต่ำๆ เตี้ยต่ำๆ เตี้ยล
F 
งต่ำๆ

INSTRU | Gm | Eb | Bb | F ( 2 Times ) | F |

 
พ่อ
Gm 
เเม่เผิ่นพาฟังเเต่
Eb 
น้อย
 
ซึมซับบ่
F 
อยๆ 
 
ก็คือเพลงหม
Gm 
อลำ
 
ประ
Gm 
สานเสียงพิณ 
 
เสียงเเ
Eb 
คน
 
จั่งแม่นถืกใ
F 
จละคนไทยบ้า
Gm 
นเฮา

 
ฟังเ
Eb 
พลงอีหยังก็บ่อิน
 
บ่ฟินคือเ
F 
ด๋อนางเดอ
Gm 
คือเก่า
 
สูนให้
Gm 
ฮอดผู้เปิดเพลง
Cm 
สตริง
 
สะติงลิง
Dm 
ติ่งละลิ่งติ่งสิไ
Gm 
คอยู่
 
สะติงลิง
F 
ติ่ง 
 
ละลิ่งติ่งสิ
Gm 
คืออยู่

 
หมู่พวกอิ
Cm 
ฉันบ่มีผู้ใด๋ฟัง
F 
ลำ
 
บ่มีผู้ใด๋ฟั
Dm 
งลำ 
 
เป็นนำจั
Gm 
กคน
 
ไปเที่ยวนำ
Eb 
ผับเว้าเเล้วเป็นตาหลูโ
F 
ตน
 
เขาร้องหมอลำบ่
Bb 
ได้
 
กะเลยลุก
Eb 
เด้า เด้า เด้า เด้าใส่เพ
F 
ลงสตริง
 
แทนจัง
Dm 
หวะลำซิ่งจนผู้ไป
Gm 
นำเขาอาย
 
ใน
Cm 
ผับหมู่เขาสายสะโ
Dm 
พกโยกย้าย
 
มันบ่เเ
Eb 
ม่นสไตล์อิ
F 
ฉัน

 
ในดีเอ็น
Gm 
เอมันมีเเต่เพลงหมอ
Eb 
ลำ
 
มันมีเเต่เพลงหมอ
Bb 
ลำ 
 
นัมเบอร์
F 
วัน
 
ในดีเอ็น
Gm 
เอมันมีเเต่เพลงหมอ
Eb 
ลำ
 
เตี้ยต่ำๆ เตี้ย
Bb 
ต่ำๆ เตี้ยต่ำๆ เตี้ยล
F 
งต่ำๆ

 
กะเลย
Gm 
ฟ้อน.
Eb 
..
 
โอ๊ะโอ๊ะ
Bb 
โอโอ๊ะโ
F 
 
กะเลย
Gm 
ย้อน.
Eb 
..
 
ใส่จัง
Bb 
หวะเพลงแดนซ์ใน
F 
ผับ
 
แทนเพลงหมอลำ..
 

INSTRU | Gm | Eb | Bb | F | ( 2 Times )
INSTRU | Gm | Eb | Bb | F | ( 2 Times ) | F |

 
หมู่พวกอิ
Cm 
ฉันบ่มีผู้ใด๋ฟัง
F 
ลำ
 
บ่มีผู้ใด๋ฟั
Dm 
งลำ 
 
เป็นนำจั
Gm 
กคน
 
ไปเที่ยวนำ
Eb 
ผับเว้าเเล้วเป็นตาหลูโ
F 
ตน
 
เขาร้องหมอลำบ่
Bb 
ได้
 
กะเลยลุก
Eb 
เด้า เด้า เด้า เด้าใส่เพ
F 
ลงสตริง
 
แทนจัง
Dm 
หวะลำซิ่งจนผู้ไป
Gm 
นำเขาอาย
 
ใน
Cm 
ผับหมู่เขาสายสะโ
Dm 
พกโยกย้าย
 
มันบ่เเ
Eb 
ม่นสไตล์อิ
F 
ฉัน

 
ในดีเอ็น
Gm 
เอมันมีเเต่เพลงหมอ
Eb 
ลำ
 
มันมีเเต่เพลงหมอ
Bb 
ลำ 
 
นัมเบอร์
F 
วัน
 
ในดีเอ็น
Gm 
เอมันมีเเต่เพลงหมอ
Eb 
ลำ
 
เตี้ยต่ำๆ เตี้ย
Bb 
ต่ำๆ เตี้ยต่ำๆ เตี้ยล
F 
งต่ำๆ

 
ในดีเอ็น
Gm 
เอมันมีเเต่เพลงหมอ
Eb 
ลำ
 
มันมีเเต่เพลงหมอ
Bb 
ลำ 
 
นัมเบอร์
F 
วัน
 
ในดีเอ็น
Gm 
เอมันมีเเต่เพลงหมอ
Eb 
ลำ
 
เตี้ยต่ำๆ เตี้ย
Bb 
ต่ำๆ เตี้ยต่ำๆ เตี้ยล
F 
งต่ำๆ

 
กะเลย
Gm 
ฟ้อน.
Eb 
..
 
โอ๊ะโอ๊ะ
Bb 
โอโอ๊ะโ
F 
 
กะเลย
Gm 
ย้อน.
Eb 
..
 
ใส่จัง
Bb 
หวะเพลงแดนซ์ใน
F 
ผับ
 
แทนเพลงหมอลำ..
 

OUTRO | Gm | Eb | Bb | F | ( 2 Times )
OUTRO | F | Bb F/A | Gm |


ในดีเอ็นเอมันมีเเต่เพลงหมอลำ
มันมีเเต่เพลงหมอลำ นัมเบอร์วัน
ในดีเอ็นเอมันมีเเต่เพลงหมอลำ
เตี้ยต่ำๆ เตี้ยต่ำๆ เตี้ยต่ำๆ เตี้ยลงต่ำๆ

ดนตรี

พ่อเเม่เผิ่นพาฟังเเต่น้อย
ซึมซับบ่อยๆ ก็คือเพลงหมอลำ
ประสานเสียงพิณ เสียงเเคน
จั่งแม่นถืกใจละคนไทยบ้านเฮา

ฟังเพลงอีหยังก็บ่อิน
บ่ฟินคือเด๋อนางเดอคือเก่า
สูนให้ฮอดผู้เปิดเพลงสตริง
สะติงลิงติ่งละลิ่งติ่งสิไคอยู่
สะติงลิงติ่ง ละลิ่งติ่งสิคืออยู่

หมู่พวกอิฉันบ่มีผู้ใด๋ฟังลำ
บ่มีผู้ใด๋ฟังลำ เป็นนำจักคน
ไปเที่ยวนำผับเว้าเเล้วเป็นตาหลูโตน
เขาร้องหมอลำบ่ได้
กะเลยลุกเด้า เด้า เด้า เด้าใส่เพลงสตริง
แทนจังหวะลำซิ่งจนผู้ไปนำเขาอาย
ในผับหมู่เขาสายสะโพกโยกย้าย
มันบ่เเม่นสไตล์อิฉัน

ในดีเอ็นเอมันมีเเต่เพลงหมอลำ
มันมีเเต่เพลงหมอลำนัมเบอร์วัน
ในดีเอ็นเอมันมีเเต่เพลงหมอลำ
เตี้ยต่ำๆ เตี้ยต่ำๆ เตี้ยต่ำๆ เตี้ยลงต่ำๆ
กะเลยฟ้อน.. โอ๊ะโอ๊ะโอโอ๊ะโอ
กะเลยย้อน.. ใส่จังหวะเพลงแดนซ์ในผับ
แทนเพลงหมอลำ

ดนตรี

หมู่พวกอิฉันบ่มีผู้ใด๋ฟังลำ
บ่มีผู้ใด๋ฟังลำ เป็นนำจักคน
ไปเที่ยวนำผับเว้าเเล้วเป็นตาหลูโตน
เขาร้องหมอลำบ่ได้
กะเลยลุกเด้า เด้า เด้า เด้าใส่เพลงสตริง
แทนจังหวะลำซิ่งจนผู้ไปนำเขาอาย
ในผับหมู่เขาสายสะโพกโยกย้าย
มันบ่เเม่นสไตล์อิฉัน

ในดีเอ็นเอมันมีเเต่เพลงหมอลำ
มันมีเเต่เพลงหมอลำ นัมเบอร์วัน
ในดีเอ็นเอมันมีเเต่เพลงหมอลำ
เตี้ยต่ำๆ เตี้ยต่ำๆ เตี้ยต่ำๆ เตี้ยลงต่ำๆ

ในดีเอ็นเอมันมีเเต่เพลงหมอลำ
มันมีเเต่เพลงหมอลำ นัมเบอร์วัน
ในดีเอ็นเอมันมีเเต่เพลงหมอลำ
เตี้ยต่ำๆ เตี้ยต่ำๆ เตี้ยต่ำๆ เตี้ยลงต่ำๆ
กะเลยฟ้อน.. โอ๊ะโอ๊ะโอโอ๊ะโอ
กะเลยย้อน.. ใส่จังหวะเพลงแดนซ์ในผับ
แทนเพลงหมอลำ

มิวสิควิดีโอ DNAหมอลำ กระต่าย พรรณนิภา

เพลง : DNAหมอลำ
ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานศิลปิน : 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend