คอร์ดเพลง คนที่ใช่ วงสายเสมอ

  
Text   


INTRO | A B | C#m | F#m B | E |

E 
  จับมือเธอทุกครั้งฉัน
B 
รู้ดี
 
  ยังไงต้อง
C#m 
ถึงวันนี้ 
 
วันที่สองเ
A 
ราต้องจาก
B 
กัน
E 
  ถึงตัวจากไกลแต่ว่าหัวใ
B 
จไม่เคยเปลี่ยนผัน
 
  ฉันยัง
C#m 
คงรักมั่น 
 
แค่เพียงเ
A 
ธอ 
 
 
B 

A 
  คนแต่ก่อนเขาเคยว่า
G#m 
เอาไว้
 
  ต่อให้
F#m 
รักกันให้ตาย 
 
แต่ถ้าไม่ใ
B 
ช่ยังไงต้องเลิกกัน
A 
  ผิดเป็นบางคน 
 
ต่อ
G#m 
แยกกันไปคน
C#m 
ละทาง
 
  ก็ยังไ
A 
ด้กลับมารักกันถ้าคนมันเ
B 
กิดมาคู่กันแล้ว

 
ถ้าเป็นคนที่ใ
A 
ช่ 
 
ยังไงสุดท้
B 
ายต้องได้
C#m 
รักกัน
 
สุขทุกข์ร่วมฝ่า
F#m 
ฟัน ไม่มีวันป
B 
ล่อยมือทิ้งกัน
E 
ไป
 
ถ้าเป็นคนที่ใ
A 
ช่ไม่มีอะไ
B 
ร 
 
จะกั้น
C#m 
ขวางความรักเร
F#m 
าได้
 
ถ้าเ
A 
ป็นรักแท้ก็ไม่แ
B 
พ้อะไร 
 
ไม่ว่าจะผ่
A 
านเรื่องอะไรมากม
B 
าย
 
สุดท้ายต้องไ
E 
ด้รักกัน

A 
คนบนโลกมีเป็นร้อยเป็นพันเป็น
G#m 
ล้านคน
 
แต่
F#m 
เราก็ยัง
B 
วนมาพบ
E 
กัน
 
มันอาจเป็นโ
A 
ชคชะตาเป็นพรหมลิขิต
 
หรือว่าบัน
G#m 
ดาลจาก
C#m 
สวรรค์
 
หากสองเรา
F#m 
ยังไม่ปล่อยมือกัน
 
พิสูจน์ว่า
B 
รักของเรานั้นมันคือขอ
E 
งจริง

INSTRU | A B | C#m | F#m B | E |
INSTRU | A B | C#m | F#m B | E |

A 
  คนแต่ก่อนเขาเคยว่า
G#m 
เอาไว้
 
  ต่อให้
F#m 
รักกันให้ตาย 
 
แต่ถ้าไม่ใ
B 
ช่ยังไงต้องเลิกกัน
A 
  ผิดเป็นบางคน 
 
ต่อ
G#m 
แยกกันไปคน
C#m 
ละทาง
 
  ก็ยังไ
A 
ด้กลับมารักกันถ้าคนมันเ
B 
กิดมาคู่กันแล้ว

 
ถ้าเป็นคนที่ใ
A 
ช่ 
 
ยังไงสุดท้
B 
ายต้องได้
C#m 
รักกัน
 
สุขทุกข์ร่วมฝ่า
F#m 
ฟัน ไม่มีวันป
B 
ล่อยมือทิ้งกัน
E 
ไป
 
ถ้าเป็นคนที่ใ
A 
ช่ไม่มีอะไ
B 
ร 
 
จะกั้น
C#m 
ขวางความรักเร
F#m 
าได้
 
ถ้าเ
A 
ป็นรักแท้ก็ไม่แ
B 
พ้อะไร 
 
ไม่ว่าจะผ่
A 
านเรื่องอะไรมากม
B 
าย
 
สุดท้ายต้องไ
E 
ด้รักกัน

 
ถ้าเป็นคนที่ใ
A 
ช่ 
 
ยังไงสุดท้
B 
ายต้องได้
C#m 
รักกัน
 
สุขทุกข์ร่วมฝ่า
F#m 
ฟัน ไม่มีวันป
B 
ล่อยมือทิ้งกัน
E 
ไป
 
ถ้าเป็นคนที่ใ
A 
ช่ไม่มีอะไ
B 
ร 
 
จะกั้น
C#m 
ขวางความรักเร
F#m 
าได้..

 
ถ้าเ
A 
ป็นรักแท้ก็ไม่แ
B 
พ้อะไร
 
ไม่ว่าจะผ่
A 
านเรื่องอะไรมากม
B 
าย
 
สุดท้ายต้องไ
E 
ด้รักกัน

 
ถ้าเ
A 
ป็นคนที่ใ
B 
ช่สุดท้าย..
 
ต้องไ
A 
ด้รักกัน
B 
 
E 


จับมือเธอทุกครั้งฉันรู้ดี
ยังไงต้องถึงวันนี้ วันที่สองเราต้องจากกัน
ถึงตัวจากไกลแต่ว่าหัวใจไม่เคยเปลี่ยนผัน
ฉันยังคงรักมั่น แค่เพียงเธอ

คนแต่ก่อนเขาเคยว่าเอาไว้
ต่อให้รักกันให้ตาย แต่ถ้าไม่ใช่ยังไงต้องเลิกกัน
ผิดกับบางคน ต่อแยกกันไปคนละทาง
ก็ยังได้กลับมารักกันถ้าคนมันเกิดมาคู่กันแล้ว

ถ้าเป็นคนที่ใช่ ยังไงสุดท้ายต้องได้รักกัน
สุขทุกข์ร่วมฝ่าฟัน ไม่มีวันปล่อยมือทิ้งกันไป
ถ้าเป็นคนที่ใช่ไม่มีอะไร จะกั้นขวางความรักเราได้
ถ้าเป็นรักแท้ก็ไม่แพ้อะไร ไม่ว่าจะผ่านเรื่องอะไรมากมาย
สุดท้ายต้องได้รักกัน

คนบนโลกมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านคน
แต่เราก็ยังวนมาพบกัน
มันอาจเป็นโชคชะตาเป็นพรหมลิขิต
หรือว่าบันดาลจากสวรรค์
หากสองเรายังไม่ปล่อยมือกัน
พิสูจน์ว่ารักของเรานั้นมันคือของจริง

ดนตรี

คนแต่ก่อนเขาเคยว่าเอาไว้
ต่อให้รักกันให้ตาย แต่ถ้าไม่ใช่ยังไงต้องเลิกกัน
ผิดกับบางคน ต่อแยกกันไปคนละทาง
ก็ยังได้กลับมารักกันถ้าคนมันเกิดมาคู่กันแล้ว

ถ้าเป็นคนที่ใช่ ยังไงสุดท้ายต้องได้รักกัน
สุขทุกข์ร่วมฝ่าฟัน ไม่มีวันปล่อยมือทิ้งกันไป
ถ้าเป็นคนที่ใช่ไม่มีอะไร จะกั้นขวางความรักเราได้
ถ้าเป็นรักแท้ก็ไม่แพ้อะไร ไม่ว่าจะผ่านเรื่องอะไรมากมาย
สุดท้ายต้องได้รักกัน

ถ้าเป็นคนที่ใช่ ยังไงสุดท้ายต้องได้รักกัน
สุขทุกข์ร่วมฝ่าฟัน ไม่มีวันปล่อยมือทิ้งกันไป
ถ้าเป็นคนที่ใช่ไม่มีอะไร จะกั้นขวางความรักเราได้
ถ้าเป็นรักแท้ก็ไม่แพ้อะไร ไม่ว่าจะผ่านเรื่องอะไรมากมาย
สุดท้ายต้องได้รักกัน

ถ้าเป็นคนที่ใช่สุดท้าย.. ต้องได้รักกัน..

มิวสิควิดีโอ คนที่ใช่ วงสายเสมอ

เพลง : คนที่ใช่
ศิลปิน : วงสายเสมอ
เนื้อร้อง/ทำนอง : โชเล่ย์ ชคัทพล
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานศิลปิน : 0884461269
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend