คอร์ดเพลง หลอกตัวเอง วงสายเสมอ

  
Text   
คอร์ดเพลง หลอกตัวเอง ศิลปิน วงสายเสมอ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C Dm Em F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Am | Em | F Em | Am |

 
เดินลงทะ
Am 
เลให้คลื่นพัดพา
 
ลอยสู่ธา
Em 
ราให้ฝูงปลากัดกิน
 
ดีกว่า
Dm 
มีชีวิตบน
G 
พื้นดิน 
 
ไร้สิ้นควา
C 
มหวัง
 
ไปเป็นอา
Am 
หารเป็นน้ำเป็นเนื้อ
 
ดีกว่าเป็นเ
Em 
หยื่อของคนใจดำ
 
โดนเขาใ
Dm 
ช้เขามากระ
G 
ทำ 
 
ให้ช้ำเจีย
C 
นตาย

 
มี
Dm 
หัวใจ 
 
แต่ไม่ได้ใ
Em 
ช้เพื่อตัวเอง
 
มัวแต่เก
F 
รงแต่กลัว 
 
G 
ลัวเขาจะไม่
C 
รัก
 
ถอด
Dm 
หัวใจให้เขา 
 
จนตัว
Em 
เองต้องเสีย
Am 
หลัก
 
สิ่งที่ไ
F 
ด้คือการอกหัก 
 
เขาไม่ได้
G 
รักเรา

 
มัวแต่หลอกตัวเ
C 
อง 
 
หลอกตัวเองอยู่
Am 
พันนั้น
G 
หลอกตัวเองเพื่อ
F 
มีสักวัน 
 
G 
ขาจะหันมาส
C 
นใจ 
 
 
C7 
 
หลอก
F 
ตัวเอง 
 
ว่าเขายังไ
Em 
ม่มีใ
Am 
คร
 
ทั้งที่ใ
Dm 
จก็รู้ว่า
G 
มันเป็นไปไม่
C 
ได้

OUTRO | Am | Em | F Em | Am |
OUTRO | Dm | Em | F | G |

 
มี
Dm 
หัวใจ 
 
แต่ไม่ได้ใ
Em 
ช้เพื่อตัวเอง
 
มัวแต่เก
F 
รงแต่กลัว 
 
G 
ลัวเขาจะไม่
C 
รัก
 
ถอด
Dm 
หัวใจให้เขา 
 
จนตัว
Em 
เองต้องเสีย
Am 
หลัก
 
สิ่งที่ไ
F 
ด้คือการอกหัก 
 
เขาไม่ได้
G 
รักเรา

 
มัวแต่หลอกตัวเ
C 
อง 
 
หลอกตัวเองอยู่
Am 
พันนั้น
G 
หลอกตัวเองเพื่อ
F 
มีสักวัน 
 
G 
ขาจะหันมาส
C 
นใจ 
 
 
C7 
 
หลอก
F 
ตัวเอง 
 
ว่าเขายังไ
Em 
ม่มีใ
Am 
คร
 
ทั้งที่ใ
Dm 
จก็รู้ว่า
G 
มันเป็นไปไม่
C 
ได้

 
มัวแต่หลอกตัวเ
C 
อง 
 
หลอกตัวเองอยู่
Am 
พันนั้น
G 
หลอกตัวเองเพื่อ
F 
มีสักวัน 
 
G 
ขาจะหันมาส
C 
นใจ 
 
 
C7 
 
หลอก
F 
ตัวเอง 
 
ว่าเขายังไ
Em 
ม่มีใ
Am 
คร
 
ทั้งที่ใ
Dm 
จก็รู้ว่า
G 
มันเป็นไปไม่
C 
ได้

OUTRO | Am | Em | F | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หลอกตัวเอง


เดินลงทะเลให้คลื่นพัดพา
ลอยสู่ธาราให้ฝูงปลากัดกิน
ดีกว่ามีชีวิตบนพื้นดิน ไร้สิ้นความหวัง
ไปเป็นอาหารเป็นน้ำเป็นเนื้อ
ดีกว่าเป็นเหยื่อของคนใจดำ
โดนเขาใช้เขามากระทำ ให้ช้ำเจียนตาย

มีหัวใจ แต่ไม่ได้ใช้เพื่อตัวเอง
มัวแต่เกรงแต่กลัว กลัวเขาจะไม่รัก
ถอดหัวใจให้เขา จนตัวเองต้องเสียหลัก
สิ่งที่ได้คือการอกหัก เขาไม่ได้รักเรา

มัวแต่หลอกตัวเอง หลอกตัวเองอยู่พันนั้น
หลอกตัวเองเพื่อมีสักวัน เขาจะหันมาสนใจ
หลอกตัวเอง ว่าเขายังไม่มีใคร
ทั้งที่ใจก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้

( ดนตรี )

มีหัวใจ แต่ไม่ได้ใช้เพื่อตัวเอง
มัวแต่เกรงแต่กลัว กลัวเขาจะไม่รัก
ถอดหัวใจให้เขา จนตัวเองต้องเสียหลัก
สิ่งที่ได้คือการอกหัก เขาไม่ได้รักเรา

มัวแต่หลอกตัวเอง หลอกตัวเองอยู่พันนั้น
หลอกตัวเองเพื่อมีสักวัน เขาจะหันมาสนใจ
หลอกตัวเอง ว่าเขายังไม่มีใคร
ทั้งที่ใจก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้

มัวแต่หลอกตัวเอง หลอกตัวเองอยู่พันนั้น
หลอกตัวเองเพื่อมีสักวัน เขาจะหันมาสนใจ
หลอกตัวเอง ว่าเขายังไม่มีใคร
ทั้งที่ใจก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้

มิวสิควิดีโอ หลอกตัวเอง วงสายเสมอ

เพลง : หลอกตัวเอง (คอร์ด)
ศิลปิน : วงสายเสมอ
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ก โฟล์คซอง
เรียบเรียง : พ็อก บิ้กอายส์
ติดต่องานศิลปิน : 082-822-8602
คอร์ดเพลง หลอกตัวเอง วงสายเสมอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend