คอร์ดเพลง ຢູ່ທີ່ເດີມ อยู่ที่เดิม BAY6IX & LALA

  
Text   


 
ถ้าเขาเฮ็ดให้เจ้า
Fm 
มีน้ำตา 
 
เขาบ่สนบ่แ
Bb 
คร์ขึ้นมา
 
ให้เจ้าลอง
Gm 
หันมา 
 
เพราะข้อยนั้นท่าเจ้าอยู่บ่อ
Cm 
นนี้

 
เจ็บมาเป็น
Fm 
ฮ้อยเป็นพันครั้ง
 
แต่เจ้าก็ยัง
Bb 
ทนให้เจ็บซ้ำ
 
ให้เขานั้นทำ
Gm 
ฮ้ายเจ้าซ้ำๆ
 
แต่เจ้าก็ยัง
Cm 
ยอมให้เขาทำ

 
เจ็บมาทุก
Fm 
ครั้ง 
 
เจ้าบอกว่าพอแล้ว
 
ได้ยินคำคำ
Bb 
นี้จนว่าเบื่อแล้ว
 
เจ้านั้นเจ็บเกือ
Gm 
บตาย 
 
ทุรนทุราย
 
แต่เจ้าก็
Cm 
ยังฮัก

 
เหมือนดั่งกับความ
Fm 
ฮักของเฮาทั้งสอง
 
ให้เขาได้เป็นที่
Bb 
ฮัก 
 
ข้อยเป็นที่สอง
 
ได้เป็นแต่เพียง
Gm 
ที่พัก
 
เพียงตัวสำฮองก็เท่า
Cm 
นั้น

 
ถึงว่าเจ้าจะ
Fm 
ฮักเขาหลายเท่าใด
 
ถึงว่าเจ้าจะย
Bb 
อมจนทนบ่ไว้
 
เจ้าบ่ได้
Gm 
อ่อนแอ 
 
เจ้าบ่เคยยอ
Cm 
มแพ้

 
ถ้าเขาเฮ็ดให้เจ้า
Fm 
มีน้ำตา 
 
เขาบ่สนบ่แ
Bb 
คร์ขึ้นมา
 
ให้เจ้าลอง
Gm 
หันมา 
 
เพราะข้อยนั้นถ่าเจ้าอยู่บ่อ
Cm 
นนี้
 
ถ้าเขาบ่เหลียวบ่
Fm 
แลขึ้นมา 
 
ฮักเขาไปได้เ
Bb 
พียงน้ำตา
 
ให้เจ้าลองห
Gm 
ลับตา 
 
เพราะเจ้ามีค่าเกินกว่า
Cm 
สิ่งนี้

 
ข้อยยังอยู่ที่
Fm 
เดิม.. 
 
อยู่บ่อน
Bb 
นี้..
 
อยู่
Gm 
ที่เดิม.. 
 
ยังเหมือน
Cm 
เดิม..

 
ข้อยยังอยู่ที่
Fm 
เดิม.. 
 
อยู่บ่อน
Bb 
นี้..
 
อยู่
Gm 
ที่เดิม.. 
 
ยังเหมือน
Cm 
เดิม..

INSTRU | Fm | Bb | Gm | Cm |
INSTRU | Fm | Bb | Gm | Cm |

 
ถ้าเขาเฮ็ดให้เจ้า
Fm 
มีน้ำตา 
 
เขาบ่สนบ่แ
Bb 
คร์ขึ้นมา
 
ให้เจ้าลอง
Gm 
หันมา 
 
เพราะข้อยนั้นถ่าเจ้าอยู่บ่อ
Cm 
นนี้
 
ถ้าเขาบ่เหลียวบ่
Fm 
แลขึ้นมา 
 
ฮักเขาไปได้เ
Bb 
พียงน้ำตา
 
ให้เจ้าลองห
Gm 
ลับตา 
 
เพราะเจ้ามีค่าเกินกว่า
Cm 
สิ่งนี้

 
ถ้าเขาเฮ็ดให้เจ้า
Fm 
มีน้ำตา 
 
เขาบ่สนบ่แ
Bb 
คร์ขึ้นมา
 
ให้เจ้าลอง
Gm 
หันมา 
 
เพราะข้อยนั้นถ่าเจ้าอยู่บ่อ
Cm 
นนี้
 
ถ้าเขาบ่เหลียวบ่
Fm 
แลขึ้นมา 
 
ฮักเขาไปได้เ
Bb 
พียงน้ำตา
 
ให้เจ้าลองห
Gm 
ลับตา 
 
เพราะเจ้ามีค่าเกินกว่า
Cm 
สิ่งนี้

 
ข้อยยังอยู่ที่
Fm 
เดิม.. 
 
อยู่บ่อน
Bb 
นี้..
 
อยู่
Gm 
ที่เดิม.. 
 
ยังเหมือน
Cm 
เดิม..

 
ข้อยยังอยู่ที่
Fm 
เดิม.. 
 
อยู่บ่อน
Bb 
นี้..
 
อยู่
Gm 
ที่เดิม.. 
 
ยังเหมือน
Cm 
เดิม..


ถ้าเขาเฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา เขาบ่สนบ่แคร์ขึ้นมา
ให้เจ้าลองหันมา เพราะข้อยนั้นท่าเจ้าอยู่บ่อนนี้

เจ็บมาเป็นฮ้อยเป็นพันครั้ง
แต่เจ้าก็ยังทนให้เจ็บช้ำ
ให้เขานั้นทำฮ้ายเจ้าซ้ำๆ
แต่เจ้าก็ยังยอมให้เขาทำ

เจ็บมาทุกครั้งเจ้าบอกว่าพอแล้ว
ได้ยินคำคำนี้มาจนว่าเบื่อแล้ว
เจ้านั้นเจ็บเกือบตายทุรนทุรายแต่เจ้าก็ยังฮัก

เหมือนดั่งกับความฮักของเฮาทั้งสอง
ให้เขาได้เป็นที่ฮัก ข้อยเป็นที่สอง
ได้เป็นแต่เพียงที่พัก เพียงตัวสำรองก็เท่านั้น

ถึงว่าเจ้าจะฮักเขาหลายเท่าใด
ถึงว่าเจ้าจะยอมจนทนบ่ไว้
เจ้าบ่ได้อ่อนแอ เจ้าบ่เคยยอมแพ้

ถ้าเขาเฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา เขาบ่สนบ่แคร์ขึ้นมา
ให้เจ้าลองหันมา เพราะข้อยนั้นท่าเจ้าอยู่บ่อนนี้

ถ้าเขาบ่เหลียวบ่แลขึ้นมา ฮักเขาไปได้เพียงน้ำตา
ให้เจ้าลองหลับตา เพราะเจ้ามีค่าเกินกว่าสิ่งนี้

ข้อยยังอยู่ที่เดิม อยู่บ่อนนี้
อยู่ที่เดิม ยังเหมือนเดิม
ข้อยยังอยู่ที่เดิม อยู่บ่อนนี้
อยู่ที่เดิม ยังเหมือนเดิม

ดนตรี

ถ้าเขาเฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา เขาบ่สนบ่แคร์ขึ้นมา
ให้เจ้าลองหันมา เพราะข้อยนั้นท่าเจ้าอยู่บ่อนนี้

ถ้าเขาบ่เหลียวบ่แลขึ้นมา ฮักเขาไปได้เพียงน้ำตา
ให้เจ้าลองหลับตา เพราะเจ้ามีค่าเกินกว่าสิ่งนี้

ถ้าเขาเฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา เขาบ่สนบ่แคร์ขึ้นมา
ให้เจ้าลองหันมา เพราะข้อยนั้นท่าเจ้าอยู่บ่อนนี้

ถ้าเขาบ่เหลียวบ่แลขึ้นมา ฮักเขาไปได้เพียงน้ำตา
ให้เจ้าลองหลับตา เพราะเจ้ามีค่าเกินกว่าสิ่งนี้

ข้อยยังอยู่ที่เดิม อยู่บ่อนนี้
อยู่ที่เดิม ยังเหมือนเดิม
ข้อยยังอยู่ที่เดิม อยู่บ่อนนี้
อยู่ที่เดิม ยังเหมือนเดิม

มิวสิควิดีโอ ຢູ່ທີ່ເດີມ อยู่ที่เดิม BAY6IX & LALA

เพลง : ຢູ່ທີ່ເດີມ อยู่ที่เดิม
ศิลปิน : BAY6IX & LALA
Lyrics : BAY6IX, LALA
Arranged : Mick Petchpoom
Producer : Mick Petchpoom
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend