คอร์ดเพลง อยากที่จะลืม Dumb.Rong

  
Text   


C 
  หากเธอยังคงติดอยู่กับภ
F 
าพนั้น
 
ให้เธอ
C 
ทิ้งไปก่อน
 
อย่าเพิ่งเสี
F 
ยใจไป 
 
มากกว่า
C 
นี้
 
เธอขังตัวเธอไว้อยู่ข้างใ
F 
นนั้น
 
อยู่ในห้
C 
วงเวลา 
 
ที่ไม่อ
F 
าจย้อนมา

Dm 
  ให้ลืมทุกๆอย่างที่
Em 
เธอจำ 
 
ที่ตอกย้ำเ
F 
ธอ
 
เลือกความทรงจำที่มีที่
G 
ดีเก็บเอาไว้

 
อยากให้เธอ
C 
ลืมทุกอย่าง
 
ก่อนที่จะเ
Am 
สียใจไปมากกว่
F 
านี้ 
 
ต่อจาก
G 
นี้
 
อยากให้เธอ
C 
ลืมเรื่องราว 
 
กอดเก็บน้ำ
Am 
ตาที่มี
 
ต่อจาก
F 
นี้.. 
 
เธอนั้น
G 
ลืม

INSTRU | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
อยากให้เธอ
Am 
ลืม ทุกอย่าง ลืมเรื่องที่เ
Dm 
สียน้ำตา
 
ก่อนที่จะเ
F 
สียเวลา 
 
มากกว่า
G 
นี้
 
หากเธอยิ่ง
Am 
ลบทุกอย่าง 
 
ยิ่งลืมยิ่ง
Dm 
ทรมาน
 
อยากให้เธอใ
F 
ช้เวลา 
 
ให้ทวนเรื่องที่ผ่านเข้ามา
 
อาจดีกว่
G 
านี้..

 
อยากที่จ
D 
ะลืมทุกอย่าง 
 
ก่อนที่จะ
Bm 
เสียใจไป
 
มากกว่า
G 
นี้ 
 
ต่อจาก
A 
นี้
 
อยากที่จะ
D 
ลืมเรื่องราว 
 
กอดเก็บน้ำ
Bm 
ตาที่มี
 
ต่อจาก
G 
นี้ 
 
เธอนั้น
A 
ลืม

INSTRU | D | Bm | G | A |

 
อยากที่จะ
D 
ลืมเรื่องราว 
 
กอดเก็บน้ำ
Bm 
ตาที่มี
 
ต่อจาก
G 
นี้ 
 
เธอนั้น
A 
ลืม.. 
 
 
D 


หากเธอยังคงติดอยู่กับภาพนั้น
ให้เธอทิ้งไปก่อน
อย่าเพิ่งเสียใจไป มากกว่านี้
เธอขังตัวเธอไว้อยู่ข้างในนั้น
อยู่ในห้วงเวลา ที่ไม่อาจย้อนมา

ให้ลืมทุกๆอย่างที่เธอจำ ที่ตอกย้ำเธอ
เลือกความทรงจำที่มีที่ดีเก็บเอาไว้

อยากให้เธอลืมทุกอย่าง
ก่อนที่จะเสียใจไปมากกว่านี้ ต่อจากนี้
อยากให้เธอลืมเรื่องราว กอดเก็บน้ำตาที่มี
ต่อจากนี้ เธอนั้นลืม

ดนตรี

อยากให้เธอลืม ทุกอย่าง ลืมเรื่องที่เสียน้ำตา
ก่อนที่จะเสียเวลา มากกว่านี้
หากเธอยิ่งลบทุกอย่าง ยิ่งลืมยิ่งทรมาน
อยากให้เธอใช้เวลา ให้ทวนเรื่องที่ผ่านเข้ามา
อาจดีกว่านี้

อยากที่จะลืมทุกอย่าง ก่อนที่จะเสียใจไป
มากกว่านี้ ต่อจากนี้
อยากที่จะลืมเรื่องราว กอดเก็บน้ำตาที่มี
ต่อจากนี้ เธอนั้นลืม

ดนตรี

อยากที่จะลืมเรื่องราว กอดเก็บน้ำตาที่มี
ต่อจากนี้ เธอนั้นลืม

มิวสิควิดีโอ อยากที่จะลืม Dumb.Rong

เพลง : อยากที่จะลืม
ศิลปิน : Dumb.Rong
เนื้อร้อง/ทำนอง : Thanase Phanthudit
เรียบเรียง : Dumb.Rong
ติดต่องานศิลปิน : 06-1434-8777, 086-362-5191
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend