คอร์ดเพลง จีบตอนนี้ Porch Pathaseth (พอร์ช พัทธเศรษฐ์)

  
Text   


INSTRU | Bm E | C#m F#m | Bm E | A |

 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
มีใ
E 
คร 
 
ให้
C#m 
ควงทุ
F#m 
กวัน
 
ช้ากว่า
Bm 
นั้นระ
E 
วัง 
 
ไม่ทัน
A 
ใช้
 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
ยัง
E 
ทัน 
 
รีบ
C#m 
ตัด..สิน
F#m 
ใจ
 
ระวังเ
Bm 
หงาจนตายอีกห
E 
ลายเทศก
A 
าล

Bm 
สิ้นปี 
 
 
E 
อยู่อย่างนี้คง
C#m 
สิ้นใจ
F#m 
นับวันใกล้เข้า
Bm 
มาทีไร 
 
ในใ
E 
จมันยิ่งเ
A 
หงา
Bm 
ขอซักค
E 
นที่เข้ามา 
 
 
C#m 
ใช้เว
F#m 
ลาข้างๆกัน
Bm 
รับประกันจะไม่เห
E 
งาซักวันถ้า
A 
ทักมา

 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
มีใ
E 
คร 
 
ให้
C#m 
ควงทุ
F#m 
กวัน
 
ช้ากว่า
Bm 
นั้นระ
E 
วัง 
 
ไม่ทัน
A 
ใช้
 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
ยัง
E 
ทัน 
 
รีบ
C#m 
ตัดสิ
F#m 
นใจ
 
ระวังเ
Bm 
หงาจนตายอีกห
E 
ลายเทศก
A 
าล
 
(เห้อ..เมื่อไหร่จะทักมาซักทีว่ะ)
 

 
ก็คงต้อง
Bm 
ทำอะไรคนเดียว
 
มันคงจะเห
E 
งาไม่เบาเลยเชียว
C#m 
ระวังถ้ายังไม่จีบตอ
F#m 
นนี้
 
คงไม่มีใ
Bm 
ครมาเคียง 
 
ต้องเค้าด
E 
าวน์บนเตียง
 
ถ้าเ
A 
ธอยังไม่เข้ามาซักที

Bm 
  ไม่มีใครให้เซอไ
E 
พรซ์มานานละ
 
  วันวาเลนไ
C#m 
ทนอยากได้อะไร
 
  จะหามา
F#m 
ให้นี่ปลูกดอกไม้ไว้รอละ
Bm 
  ใกล้จะหนาวทำไ
E 
ง 
 
ถ้
A 
างั้นเธอมานี่มั้ยมาให้กอด

INSTRU | Bm E | C#m F#m | Bm E | A |

 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
มีใ
E 
คร 
 
ให้
C#m 
ควงทุ
F#m 
กวัน
 
ช้ากว่า
Bm 
นั้นระ
E 
วัง 
 
ไม่ทัน
A 
ใช้
 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
ยัง
E 
ทัน 
 
รีบ
C#m 
ตัด..สิน
F#m 
ใจ
 
ระวังเ
Bm 
หงาจนตายอีกห
E 
ลายเทศก
A 
าล

 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
มีใ
E 
คร 
 
ให้
C#m 
ควงทุ
F#m 
กวัน
 
ช้ากว่า
Bm 
นั้นระ
E 
วัง 
 
ไม่ทัน
A 
ใช้
 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
ยัง
E 
ทัน 
 
รีบ
C#m 
ตัด..สิน
F#m 
ใจ
 
ระวังเ
Bm 
หงาจนตายอีกห
E 
ลายเทศก
A 
าล

 
ให้เป็นเธอได้ไหม.. ในทุกเทศกาล..
 


จีบตอนนี้ มีใคร ให้ควงทุกวัน
ช้ากว่านั้นระวัง ไม่ทันใช้
จีบตอนนี้ ยังทัน รีบตัดสินใจ
ระวังเหงาจนตายอีกหลายเทศกาล

สิ้นปีอยู่อย่างนี้คงสิ้นใจ
นับวันใกล้เข้ามาทีไร ในใจมันยิ่งเหงา
ขอซักคนที่เข้ามา ใช้เวลาข้างๆกัน
รับประกันจะไม่เหงาซักวันถ้าทักมา

จีบตอนนี้ มีใคร ให้ควงทุกวัน
ช้ากว่านั้นระวัง ไม่ทันใช้
จีบตอนนี้ ยังทัน รีบตัดสินใจ
ระวังเหงาจนตายอีกหลายเทศกาล

ก็คงต้องทำอะไรคนเดียว
มันคงจะเหงาไม่เบาเลยเชียว
ระวังถ้ายังไม่จีบตอนนี้
คงไม่มีใครมาเคียง ต้องเค้าดาวบนเตียง
ถ้าเธอยังไม่เข้ามาซักที
ไม่มีใครให้เซอไพรซ์มานานละ
วันวาเลนไทนอยากได้อะไร
จะหามาให้นี่ปลูกดอกไม้ไว้รอละ
ใกล้จะหนาวทำไง ถ้างั้นเธอมานี่มั้ยมาให้กอด

ดนตรี

จีบตอนนี้ มีใคร ให้ควงทุกวัน
ช้ากว่านั้นระวัง ไม่ทันใช้
จีบตอนนี้ ยังทัน รีบตัดสินใจ
ระวังเหงาจนตายอีกหลายเทศกาล

จีบตอนนี้ มีใคร ให้ควงทุกวัน
ช้ากว่านั้นระวัง ไม่ทันใช้
จีบตอนนี้ ยังทัน รีบตัดสินใจ
ระวังเหงาจนตายอีกหลายเทศกาล

ให้เป็นเธอได้ไหม.. ในทุกเทศกาล

มิวสิควิดีโอ จีบตอนนี้ Porch Pathaseth

เพลง : จีบตอนนี้
ศิลปิน : Porch Pathaseth
เนื้อร้อง/ทำนอง : Porch Pathaseth
เรียบเรียง : Matthew, kittipat.sri, Peteperapols
ติดต่องานศิลปิน : 09-31929-669, 08-12345-966
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend