คอร์ดเพลง จอมเทียน LEGENDBOY

  
Text   


INTRO | Dm7 | G7 | Cmaj7 | Am7 | ( 2 Times )

 
เพราะคำว่ารักของฉันที่
Dm7 
กล่าว กับเธอไม่ปล
G7 
อมเทียม
 
ไม่รู้เธอจำได้
Cmaj7 
เปล่า ตอนเราอยู่จอ
Am7 
มเทียน
 
ทุกคืนหรือยาม
Dm7 
ฉันตื่น จะมีเพียงเธอที่
G7 
นอนเคียง
 
และฉันเผลอยิ้ม
Cmaj7 
ตลอด เมื่อนึกถึงหน้าเธอตอ
Am7 
นเถียง

 
เพราะคำว่ารักของฉันที่
Dm7 
กล่าว กับเธอไม่ปล
G7 
อมเทียม
 
ไม่รู้เธอจำได้
Cmaj7 
เปล่า ตอนเราอยู่จอ
Am7 
มเทียน
 
ทุกคืนหรือยาม
Dm7 
ฉันตื่น จะมีเพียงเธอที่
G7 
นอนเคียง
 
และฉันเผลอยิ้ม
Cmaj7 
ตลอด เมื่อนึกถึงหน้าเธอตอ
Am7 
นเถียง

 
Oh girl i  
Dm7 
miss 
 
ya’
 
Oh babe i  
G7 
need 
 
ya’
 
หันมาสัก
Cmaj7 
นิดเถอะ 
 
มีคนเฝ้ารอ
Am7 
ตั้งนาน
 
คิดถึงรอย
Dm7 
ยิ้มคุณ 
 
คิดถึงเพียงเ
G7 
สียงคุณ
 
คิดถึงคุณ
Cmaj7 
เถียง เพียงได้ยินเสียง ก็นั่ง
Am7 
ยิ้มทั้งวัน

 
เพียงคุณกระ
Dm7 
ซิบว่าต้องการฉัน 
 
จะรีบปรา
G7 
กฎกาย
 
เพียงแค่คุณ
Cmaj7 
นั้นยิ้ม ช่างสวยเสียจริง เจ้าหญิงปรา
Am7 
สาททราย
 
ผมจะรีบไป
Dm7 
หาไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ห
G7 
าดใด
 
ตอนที่เรา
Cmaj7 
ห่างกัน 
 
รู้ไหมว่าฉันมันแทบจะ
Am7 
ขาดใจ

 
เพราะคำว่ารักของฉันที่
Dm7 
กล่าว กับเธอไม่ปล
G7 
อมเทียม
 
ไม่รู้เธอจำได้
Cmaj7 
เปล่า ตอนเราอยู่จอ
Am7 
มเทียน
 
ทุกคืนหรือยาม
Dm7 
ฉันตื่น จะมีเพียงเธอที่
G7 
นอนเคียง
 
และฉันเผลอยิ้ม
Cmaj7 
ตลอด เมื่อนึกถึงหน้าเธอตอ
Am7 
นเถียง

 
เพราะคำว่ารักของฉันที่
Dm7 
กล่าว กับเธอไม่ปล
G7 
อมเทียม
 
ไม่รู้เธอจำได้
Cmaj7 
เปล่า ตอนเราอยู่จอ
Am7 
มเทียน
 
ทุกคืนหรือยาม
Dm7 
ฉันตื่น จะมีเพียงเธอที่
G7 
นอนเคียง
 
และฉันเผลอยิ้ม
Cmaj7 
ตลอด เมื่อนึกถึงหน้าเธอตอ
Am7 
นเถียง

 
ไม่ใช่เพิ่ง
Dm7 
รักในวันที่เราได้อยู่ที่
G7 
พัทยา
 
เพราะเธอ
Cmaj7 
ดูน่ารักและคงไม่แพ้ให้กับแม่
Am7 
พจมาณ
 
แม้นจะผ่านกี่เ
Dm7 
ดือนหรือจะเคลื่อนไปอีกกี่
G7 
มกรา
 
ฉันยังมั่นใ
Cmaj7 
นรัก และรักมาก่อนที่จะมา
Am7 
อยู่ South pattaya

 
แค่อยากให้
Dm7 
ฟังอีกนิดหนึ่ง 
 
รู้มั้ยมี
G7 
คนเขาคิดถึง
 
ถ้าเธอไม่
Cmaj7 
รักก็ไม่เป็นไร 
 
อยากบอกเอ
Am7 
าไว้ให้เธอเข้าใจ
 
ว่าคนทา
Dm7 
งนี้ยังเฝ้ารอ 
 
และเธอคิด
G7 
ถึงกันบ้างไหม
 
และต่อให้
Cmaj7 
เธออยู่แสนไกล.. 
 
 
Am7 

 
เพียงคุณกระ
Dm7 
ซิบว่าต้องการฉัน 
 
จะรีบปรา
G7 
กฎกาย
 
เพียงแค่คุณ
Cmaj7 
นั้นยิ้ม ช่างสวยเสียจริง เจ้าหญิงปรา
Am7 
สาททราย
 
ผมจะรีบไป
Dm7 
หาไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ห
G7 
าดใด
 
ตอนที่เรา
Cmaj7 
ห่างกัน 
 
รู้ไหมว่าฉันมันแทบจะ
Am7 
ขาดใจ

 
เพราะคำว่ารักของฉันที่
Dm7 
กล่าว กับเธอไม่ปล
G7 
อมเทียม
 
ไม่รู้เธอจำได้
Cmaj7 
เปล่า ตอนเราอยู่จอ
Am7 
มเทียน
 
ทุกคืนหรือยาม
Dm7 
ฉันตื่น จะมีเพียงเธอที่
G7 
นอนเคียง
 
และฉันเผลอยิ้ม
Cmaj7 
ตลอด เมื่อนึกถึงหน้าเธอตอ
Am7 
นเถียง

 
เพราะคำว่ารักของฉันที่
Dm7 
กล่าว กับเธอไม่ปล
G7 
อมเทียม
 
ไม่รู้เธอจำได้
Cmaj7 
เปล่า ตอนเราอยู่จอ
Am7 
มเทียน
 
ทุกคืนหรือยาม
Dm7 
ฉันตื่น จะมีเพียงเธอที่
G7 
นอนเคียง
 
และฉันเผลอยิ้ม
Cmaj7 
ตลอด เมื่อนึกถึงหน้าเธอตอ
Am7 
นเถียง

 
เมาอยู่ที่
Dm7 
จอมเทียน 
 
เมาอยู่ที่
G7 
จอมเทียน
 
เมาอยู่ที่
Cmaj7 
จอม อยู่ที่จอม เมาอยู่ที่
Am7 
จอมเทียน

 
เมาอยู่ที่
Dm7 
จอมเทียน 
 
เมาอยู่ที่
G7 
จอมเทียน
 
เมาอยู่ที่
Cmaj7 
จอม อยู่ที่จอม เมาอยู่ที่
Am7 
จอมเทียน

OUTRO | Dm7 | G7 | Cmaj7 | Am7 |


เพราะคำว่ารักของฉันที่กล่าว กับเธอไม่ปลอมเทียม
ไม่รู้เธอจำได้เปล่า ตอนเราอยู่จอมเทียน
ทุกคืนหรือยามฉันตื่น จะมีเพียงเธอที่นอนเคียง
และฉันเผลอยิ้มตลอด เมื่อนึกถึงหน้าเธอตอนเถียง

เพราะคำว่ารักของฉันที่กล่าว กับเธอไม่ปลอมเทียม
ไม่รู้เธอจำได้เปล่า ตอนเราอยู่จอมเทียน
ทุกคืนหรือยามฉันตื่น จะมีเพียงเธอที่นอนเคียง
และฉันเผลอยิ้มตลอด เมื่อนึกถึงหน้าเธอตอนเถียง

Oh girl i miss ya’
Oh babe i need ya’
หันมาสักนิดเถอะ มีคนเฝ้ารอตั้งนาน
คิดถึงรอยยิ้มคุณ คิดถึงเพียงเสียงคุณ
คิดถึงคุณเถียง เพียงได้ยินเสียง ก็นั่งยิ้มทั้งวัน

เพียงคุณกระซิบว่าต้องการฉัน จะรีบปรากฎกาย
เพียงแค่คุณนั้นยิ้ม ช่างสวยเสียจริง เจ้าหญิงปราสาททราย
ผมจะรีบไปหาไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่หาดใด
ตอนที่เราห่างกัน รู้ไหมว่าฉันมันแทบจะขาดใจ

เพราะคำว่ารักของฉันที่กล่าว กับเธอไม่ปลอมเทียม
ไม่รู้เธอจำได้เปล่า ตอนเราอยู่จอมเทียน
ทุกคืนหรือยามฉันตื่น จะมีเพียงเธอที่นอนเคียง
และฉันเผลอยิ้มตลอด เมื่อนึกถึงหน้าเธอตอนเถียง

เพราะคำว่ารักของฉันที่กล่าว กับเธอไม่ปลอมเทียม
ไม่รู้เธอจำได้เปล่า ตอนเราอยู่จอมเทียน
ทุกคืนหรือยามฉันตื่น จะมีเพียงเธอที่นอนเคียง
และฉันเผลอยิ้มตลอด เมื่อนึกถึงหน้าเธอตอนเถียง

ไม่ใช่เพิ่งรักในวันที่เราได้อยู่ที่พัทยา
เพราะเธอดูน่ารักและคงไม่แพ้ให้กับแม่พจมาณ
แม้นจะผ่านกี่เดือนหรือจะเคลื่อนไปอีกกี่มกรา
ฉันยังมั่นในรัก และรักมาก่อนที่จะมาอยู่ South pattaya

แค่อยากให้ฟังอีกนิดหนึ่ง รู้มั้ยมีคนเขาคิดถึง
ถ้าเธอไม่รักก็ไม่เป็นไร อยากบอกเอาไว้ให้เธอเข้าใจ
ว่าคนทางนี้ยังเฝ้ารอ และเธอคิดถึงกันบ้างไหม
และต่อให้เธออยู่แสนไกล..

เพียงคุณกระซิบว่าต้องการฉัน จะรีบปรากฎกาย
เพียงแค่คุณนั้นยิ้ม ช่างสวยเสียจริง เจ้าหญิงปราสาททราย
ผมจะรีบไปหาไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่หาดใด
ตอนที่เราห่างกัน รู้ไหมว่าฉันมันแทบจะขาดใจ

เพราะคำว่ารักของฉันที่กล่าว กับเธอไม่ปลอมเทียม
ไม่รู้เธอจำได้เปล่า ตอนเราอยู่จอมเทียน
ทุกคืนหรือยามฉันตื่น จะมีเพียงเธอที่นอนเคียง
และฉันเผลอยิ้มตลอด เมื่อนึกถึงหน้าเธอตอนเถียง

เพราะคำว่ารักของฉันที่กล่าว กับเธอไม่ปลอมเทียม
ไม่รู้เธอจำได้เปล่า ตอนเราอยู่จอมเทียน
ทุกคืนหรือยามฉันตื่น จะมีเพียงเธอที่นอนเคียง
และฉันเผลอยิ้มตลอด เมื่อนึกถึงหน้าเธอตอนเถียง

เมาอยู่ที่จอมเทียน เมาอยู่ที่จอมเทียน
เมาอยู่ที่จอม อยู่ที่จอม เมาอยู่ที่จอมเทียน

เมาอยู่ที่จอมเทียน เมาอยู่ที่จอมเทียน
เมาอยู่ที่จอม อยู่ที่จอม เมาอยู่ที่จอมเทียน

มิวสิควิดีโอ จอมเทียน LEGENDBOY

เพลง : จอมเทียน
ศิลปิน : LEGENDBOY
เนื้อร้อง/ทำนอง : LEGENDBOY
เรียบเรียง : TIMETIME, LEGENDBOY
ติดต่องานศิลปิน : 098-8891-417
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend