คอร์ดเพลง น้องไหวเหรอ ไอแอมป์สะดิ้ง feat.วงกลม

  
Text   


INTRO | Bm A | G A | ( 2 Times )

 
(ญ) เป็นผู้
Bm 
หญิงธรรมดาเ
A 
ซอร์ๆ
 
บ่มักแจกเ
G 
บอร์ 
 
มีแต่ชอบแจกไ
A 
ลน์
 
บ่ได้ตั้งใ
Bm 
จสิมาอ่อยผู้
A 
ได๋
 
พอได้เห็นอ้
G 
ายใจมันละลายทั
A 
นที

 
อาจ
Bm 
เห็นว่าน้องขี้เมามักม่
A 
วน
 
ไผชวนไป
G 
ใส บ่ได้ใจง่าย.. เด้
A 
อพี่
 
แต่หากว่า
Bm 
อ้ายนั้นอยากดูแลหัวใ
A 
จดวงนี้
 
สิเป็นผู้ส
G 
าวที่แสนดีให้พี่เ
D 
ลย

Em 
โอ.. 
 
ฮะโอ
F#m 
โอ้.. 
 
 
G 
โอ.. 
 
ฮะโอโอ
A 
โอ้..

 
(ช)
Bm 
ใจเย็นๆสิคับสาวเ
A 
ห้อ
 
แค่เพียงได้เ
G 
จอ 
 
เธออย่าเพิ่งอ้
A 
อร้ออ
Bm 
คืนนี้ดูกันยาวๆให้
A 
พอ
 
ถ้าคิดจะไป
G 
ต่อ 
 
ค่อยตอบตกลงโ
A 
อเค
 
ชอบใ
Bm 
ครไม่ใช่มาจีบเล่
A 
นๆ
 
คบเช้าเลิกเ
G 
ย็น 
 
ไม่เอาไม่เล่นไม่
A 
เท่ห์
 
ไม่ใ
Bm 
ช่ว่าแกล้งมาชนเเล้วเดิน
A 
เซ
 
หลอกให้พี่เ
G 
ปย์ 
 
พอเมาแล้วเซย์กู๊ดบ
A 
าย

 
(ช)  
Em 
ออว่า
F#m 
ออ.. 
 
 
G 
ออว่า
A 
ออ..
 
พี่ดุนะ
Bm 
คับแล้วเธอจะรับพี่ไหวเห
D 
รอ
 
พี่โหดนะเ
Em 
ธอ 
 
แล้วเธอจะรับมือไหวหรือป่
A 
าว
 
(ไหวคะพี่ๆ)
 
 
แรงๆอย่าง
Bm 
พี่เธอชอบนี้ก็คงต้องย
D 
าว
 
แต่อย่าแค่เ
G 
มาแล้วมาหลอกเอาใจพี่บ่
A 
าว
 
ไปทุ่มเด้อ..
 

 
(ญ) ดุๆแบบ
Bm 
เนี้ยกำลังดี
 
โหดๆแบบเ
D 
นี้ยที่อยากจะมี
 
มัก
G 
คนแฮงๆจั่งซี้แหม๋อ้
A 
าย
 
อยาก
Bm 
มีคนคุมโหดๆ 
 
น้องสิไ
D 
ด้สละโสด
 
อยากสิเ
G 
ป็นคนโปรดของอ้
A 
าย 
 
สิได้บ่

INSTRU | Bm A | G A | ( 2 Times )
INSTRU | Bm D | G A | ( 2 Times )

 
(ญ)  
Em 
โอ.. 
 
ฮะโอ
F#m 
โอ้.. 
 
 
G 
โอ.. 
 
ฮะโอโอ
A 
โอ้..

 
(ช)
Bm 
ใจเย็นๆสิคับสาวเ
A 
ห้อ
 
แค่เพียงได้เ
G 
จอ 
 
เธออย่าเพิ่งอ้
A 
อร้ออ
Bm 
คืนนี้ดูกันยาวๆให้
A 
พอ
 
ถ้าคิดจะไป
G 
ต่อ 
 
ค่อยตอบตกลงโ
A 
อเค
 
ชอบใ
Bm 
ครไม่ใช่มาจีบเล่
A 
นๆ
 
คบเช้าเลิกเ
G 
ย็น 
 
ไม่เอาไม่เล่นไม่
A 
เท่ห์
 
ไม่ใ
Bm 
ช่ว่าแกล้งมาชนเเล้วเดิน
A 
เซ
 
หลอกให้พี่เ
G 
ปย์ 
 
พอเมาแล้วเซย์กู๊ดบ
A 
าย

 
(ช)  
Em 
ออว่า
F#m 
ออ.. 
 
 
G 
ออว่า
A 
ออ..
 
พี่ดุนะ
Bm 
คับแล้วเธอจะรับพี่ไหวเห
D 
รอ
 
พี่โหดนะเ
Em 
ธอ 
 
แล้วเธอจะรับมือไหวหรือป่
A 
าว
 
(ไหวคะพี่ๆ)
 
 
แรงๆอย่าง
Bm 
พี่เธอชอบนี้ก็คงต้องย
D 
าว
 
แต่อย่าแค่เ
G 
มาแล้วมาหลอกเอาใจพี่บ่
A 
าว
 
ไปทุ่มเด้อ..
 

 
(ญ) ดุๆแบบ
Bm 
เนี้ยกำลังดี
 
โหดๆแบบเ
D 
นี้ยที่อยากจะมี
 
มัก
G 
คนแฮงๆจั่งซี้แหม๋อ้
A 
าย
 
อยาก
Bm 
มีคนคุมโหดๆ 
 
น้องสิไ
D 
ด้สละโสด
 
อยากสิเ
G 
ป็นคนโปรดของอ้
A 
าย 
 
สิได้บ่..
 
(สิได้บ่)
 

INSTRU | Bm D | G A | ( 2 Times )

 
(ช) พี่ดุนะ
Bm 
คับแล้วเธอจะรับพี่ไหวเห
D 
รอ
 
พี่โหดนะเ
G 
ธอ 
 
แล้วเธอจะรับมือไหวหรือป่
A 
าว
 
(ไหวคะพี่ๆ)
 
 
แรงๆอย่าง
Bm 
พี่เธอชอบนี้ก็คงต้องย
D 
าว
 
แต่อย่าแค่เ
G 
มาแล้วมาหลอกเอาใจพี่บ่
A 
าว

 
(ช) พี่ดุนะ
Bm 
คับแล้วเธอจะรับพี่ไหวเห
D 
รอ
 
พี่โหดนะเ
G 
ธอ 
 
แล้วเธอจะรับมือไหวหรือป่
A 
าว
 
(ไหวคะพี่ๆ)
 
 
แรงๆอย่าง
Bm 
พี่เธอชอบนี้ก็คงต้องย
D 
าว
 
แต่อย่าแค่เ
G 
มาแล้วมาหลอกเอาใจพี่บ่
A 
าว
 
ไปทุ่มเด้อ..
 

 
(ญ) ดุๆแบบ
Bm 
เนี้ยกำลังดี
 
โหดๆแบบเ
D 
นี้ยที่อยากจะมี
 
มัก
G 
คนแฮงๆจั่งซี้แหม๋อ้
A 
าย
 
อยาก
Bm 
มีคนคุมโหดๆ 
 
น้องสิไ
D 
ด้สละโสด
 
อยากสิเ
G 
ป็นคนโปรดของอ้
A 
าย 
 
สิได้บ่..
 
(สิได้บ่)
 

INSTRU | Bm D | G A | ( 2 Times )
INSTRU | Bm A | G A | ( 2 Times )
 
(ช.) จริงหม้ายน้อง
 
 
(ญ) อีหลีอ้าย.. สิได้บ่..
 
 
(ช) สิได้อยู่..
 


(ญ) เป็นผู้หญิงธรรมดาเซอร์ๆ
บ่มักแจกเบอร์ แต่ชอบแจกไลน์
บ่ได้ตั้งใจสิมาอ่อยผู้ได๋
พอได้เห็นอ้ายใจมันละลายทันที
อาจเห็นว่าน้องขี้เมามักม่วน
ไผชวนไปใส บ่ได้ใจง่าย.. เด้อพี่
แต่หากว่าอ้ายนั้นอยากดูแลหัวใจดวงนี้
สิเป็นผู้สาวที่แสนดีให้พี่เลย
โอ.. ฮะโอโอ้ โอ.. ฮะโอโอโอ้..

(ช)ใจเย็นๆสิคับสาวเห้อ
แค่เพียงได้เจอ เธออย่าเพิ่งอ้อร้ออ
คืนนี้ดูกันยาวๆให้พอ
ถ้าคิดจะไปต่อ ค่อยตอบตกลงโอเค
ชอบใครไม่ใช่มาจีบเล่นๆ
คบเช้าเลิกเย็น ไม่เอาไม่เล่นไม่เท่ห์
ไม่ใช่ว่าแกล้งมาชนเเล้วเดินเซ
หลอกให้พี่เปย์ พอเมาแล้วเซย์กู๊ดบาย

(ช) ออว่าออๆๆๆๆๆๆ
พี่ดุนะคับแล้วเธอจะรับพี่ไหวเหรอ
พี่โหดนะเธอ แล้วเธอจะรับมือไหวหรือป่าว
(ไหวคะพี่ๆ)
แรงๆอย่างพี่เธอชอบนี้ก็คงต้องยาว
แต่อย่าแค่เมาแล้วมาหลอกเอาใจพี่บ่าว
ไปทุ่มเด้อ

(ญ) ดุๆแบบเนี้ยกำลังดี
โหดๆแบบเนี้ยที่อยากจะมี
มักคนแฮงๆจั่งซี้แหม๋อ้าย
อยากมีคนคุมโหดๆ น้องสิได้สละโสด
อยากสิเป็นคนโปรดของอ้าย สิได้บ่

ดนตรี

(ญ) โอ.. ฮะโอโอ้ โอ.. ฮะโอโอโอ้..

(ช) ใจเย็นๆสิคับสาวเห้อ
แค่เพียงได้เจอ เธออย่าเพิ่งอ้อร้ออ
คืนนี้ดูกันยาวๆให้พอ
ถ้าคิดจะไปต่อ ค่อยตอบตกลงโอเค
ชอบใครไม่ใช่มาจีบเล่นๆ
คบเช้าเลิกเย็น ไม่เอาไม่เล่นไม่เท่ห์
ไม่ใช่ว่าแกล้งมาชนเเล้วเดินเซ
หลอกให้พี่เปย์ พอเมาแล้วเซย์กู๊ดบาย

(ช) ออว่าออๆๆๆๆๆๆ
พี่ดุนะคับแล้วเธอจะรับพี่ไหวเหรอ
พี่โหดนะเธอ แล้วเธอจะรับมือไหวหรือป่าว
(ไหวคะพี่ๆ)
แรงๆอย่างพี่เธอชอบนี้ก็คงต้องยาว
แต่อย่าแค่เมาแล้วมาหลอกเอาใจพี่บ่าว
ไปทุ่มเด้อ

(ญ) ดุๆแบบเนี้ยกำลังดี
โหดๆแบบเนี้ยที่อยากจะมี
มักคนแฮงๆจั่งซี้แหม๋อ้าย
อยากมีคนคุมโหดๆ น้องสิได้สละโสด
อยากสิเป็นคนโปรดของอ้าย สิได้บ่
(สิได้บ่)

ดนตรี

(ช) พี่ดุนะคับแล้วเธอจะรับพี่ไหวเหรอ
พี่โหดนะเธอ แล้วเธอจะรับมือไหวหรือป่าว
(ไหวคะพี่ๆ)
แรงๆอย่างพี่เธอชอบนี้ก็คงต้องยาว
แต่อย่าแค่เมาแล้วมาหลอกเอาใจพี่บ่าว

(ช) พี่ดุนะคับแล้วเธอจะรับพี่ไหวเหรอ
พี่โหดนะเธอ แล้วเธอจะรับมือไหวหรือป่าว(ไหวคะพี่ๆ)
แรงๆอย่างพี่เธอชอบนี้ก็คงต้องยาว
แต่อย่าแค่เมาแล้วมาหลอกเอาใจพี่บ่าว
ไปทุ่มเด้อ

(ญ) ดุๆแบบเนี้ยกำลังดี
โหดๆแบบเนี้ยที่อยากจะมี
มักคนแฮงๆจั่งซี้แหม๋อ้าย
อยากมีคนคุมโหดๆ น้องสิได้สละโสด
อยากสิเป็นคนโปรดของอ้าย สิได้บ่

(ช.) จริงหม้ายน้อง

(ญ) อีหลีอ้าย.. สิได้บ่..

ดนตรี

(ช) สิได้อยู่..

มิวสิควิดีโอ น้องไหวเหรอ ไอแอมป์สะดิ้ง feat.วงกลม

เพลง : น้องไหวเหรอ
ศิลปิน : ไอแอมป์สะดิ้ง feat.วงกลม
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิชัย ไชยราช
เรียบเรียง : วิชัย ไชยราช
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend