คอร์ดเพลง ฉันจะทำเพื่อเธอ วงพาโล PALO

  
Text   


INTRO | G | C | D | G |
INTRO | C | G | C | G |
INTRO | D | D | G | D |

 
หาเ
G 
ช้า 
 
กินเ
C 
ย็น.. 
 
 
D 
ชีวิตก็เป็นอย่าง
G 
นั้น
 
งานห
C 
นักเงินน้อย 
 
ก็เห
G 
มือนกัน
 
หนี้
C 
สินท่วมตัว 
 
ก็เห
G 
มือนกัน
 
แต่ทุก
D 
วัน 
 
ฉันจะทำเพื่อเ
G 
ธอ 
 
 
D 

 
เธออ
G 
ยาก 
 
ขี่
C 
รถ
D 
กวาดจนหมดไปดา
G 
วน์มา
 
ค่าง
C 
วดผ่อนส่งกันห
G 
น้าชา
 
มี
C 
กินไม่มีไม่เ
G 
กี่ยวนะ 
 
ต้องศ
D 
รัทธา
 
ว่าฉันจะทำเพื่อเ
G 
ธอ 
 
 
D 

C 
หัวใจอยู่ที่เธอ 
 
ขอได้ทำเพื่อ
Em 
เธอ 
 
มันก็เกินพอ
G 
ท้อมันอยู่ส่วนท้อ 
 
ติให้ยื่นมือ
C 
ขอ 
 
ใครเราไม่เ
D 
อา
C 
สายตัวเกือบสะบั้น 
 
แค่เธอบอกรัก
Em 
กันมันก็หายดี
G 
มีได้เท่าที่มี 
 
ก็แรงมันมีเท่
D 
านี้ 
 
ก็ให้เธอให้เ
G 
ธอ 
 
 
D 

 
หาเ
G 
ช้า 
 
กิน
C 
ค่ำ 
 
 
D 
ทำทำทำไม่เห
G 
นื่อยล้า
 
ข้าวข
C 
องแสนแพง 
 
ไม่ห
G 
นักหนา
 
น้ำ
C 
มันลิตรร้อย 
 
ไม่ห
G 
นักหนา
 
ต้องศ
D 
รัทธา 
 
ว่าฉันจะทำเพื่อเ
G 
ธอ 
 
 
D 

C 
หัวใจอยู่ที่เธอ 
 
ขอได้ทำเพื่อ
Em 
เธอ 
 
มันก็เกินพอ
G 
ท้อมันอยู่ส่วนท้อ 
 
ติให้ยื่นมือ
C 
ขอ 
 
ใครเราไม่เ
D 
อา
C 
สายตัวเกือบสะบั้น 
 
แค่เธอบอกรัก
Em 
กันมันก็หายดี
G 
มีได้เท่าที่มี 
 
ก็แรงมันมีเท่
D 
านี้ 
 
ก็ให้เธอให้เ
G 
ธอ 
 
 
D 

INSTRU | G | C | D | G |
INSTRU | C | G | C | G |
INSTRU | D | D | G | D |

 
เธออ
G 
ยาก 
 
ขี่
C 
รถ
D 
กวาดจนหมดไปดา
G 
วน์มา
 
ค่าง
C 
วดผ่อนส่งกันห
G 
น้าชา
 
มี
C 
กินไม่มีไม่เ
G 
กี่ยวนะ 
 
ต้องศ
D 
รัทธา
 
ว่าฉันจะทำเพื่อเ
G 
ธอ 
 
 
D 

C 
หัวใจอยู่ที่เธอ 
 
ขอได้ทำเพื่อ
Em 
เธอ 
 
มันก็เกินพอ
G 
ท้อมันอยู่ส่วนท้อ 
 
ติให้ยื่นมือ
C 
ขอ 
 
ใครเราไม่เ
D 
อา
C 
สายตัวเกือบสะบั้น 
 
แค่เธอบอกรัก
Em 
กันมันก็หายดี
G 
มีได้เท่าที่มี 
 
ก็แรงมันมีเท่
D 
านี้ 
 
ก็ให้เธอให้เธอ

OUTRO | G | C | D | G |
OUTRO | C | G | C | G |
OUTRO | D | D | G | D | G |


หาเช้า กินเย็น ชีวิตก็เป็นอย่างนั้น
งานหนักเงินน้อยก็เหมือนกัน
หนี้สินท่วมตัวก็เหมือนกัน
แต่ทุกวัน ฉันจะทำเพื่อเธอ

เธออยาก ขี่รถ
กวาดจนหมดไปดาวน์มา
ค่างวดผ่อนส่งกันหน้าชา
มีกินไม่มีไม่เกี่ยวนะ ต้องศรัทธา
ว่าฉันจะทำเพื่อเธอ

หัวใจอยู่ที่เธอ
ขอได้ทำเพื่อเธอ มันก็เกินพอ
ท้อมันอยู่ส่วนท้อ ติให้ยื่นมือขอ
ใครเราไม่เอา
สายตัวเกือบสะบั้น
แค่เธอบอกรักกัน มันก็หายดี
มีได้เท่าที่มี ก็แรงมันมีเท่านี้
ก็ให้เธอให้เธอ

หาเช้ากินค่ำ ทำทำทำไม่เหนื่อยล้า
ข้าวของแสนแพง ไม่หนักหนา
น้ำมันลิตรร้อย ไม่หนักหนา
ต้องศรัทธา ว่าฉันจะทำเพื่อเธอ

หัวใจอยู่ที่เธอ
ขอได้ทำเพื่อเธอ มันก็เกินพอ
ท้อมันอยู่ส่วนท้อ ติให้ยื่นมือขอ
ใครเราไม่เอา
สายตัวเกือบสะบั้น
แค่เธอบอกรักกัน มันก็หายดี
มีได้เท่าที่มี ก็แรงมันมีเท่านี้
ก็ให้เธอให้เธอ

ดนตรี

เธออยาก ขี่รถ
กวาดจนหมดไปดาวน์มา
ค่างวดผ่อนส่งกันหน้าชา
มีกินไม่มีไม่เกี่ยวนะ ต้องศรัทธา
ว่าฉันจะทำเพื่อเธอ

หัวใจอยู่ที่เธอ
ขอได้ทำเพื่อเธอ มันก็เกินพอ
ท้อมันอยู่ส่วนท้อ ติให้ยื่นมือขอ
ใครเราไม่เอา
สายตัวเกือบสะบั้น
แค่เธอบอกรักกัน มันก็หายดี
มีได้เท่าที่มี ก็แรงมันมีเท่านี้
ก็ให้เธอให้เธอ

มิวสิควิดีโอ ฉันจะทำเพื่อเธอ วงพาโล PALO

เพลง : ฉันจะทำเพื่อเธอ
ศิลปิน : วงพาโล PALO
เนื้อร้อง/ทำนอง : บอย พาโล สุวรรณ์ นาคบุตร
เรียบเรียง : BOYRECORD STUDIO
ติดต่องานศิลปิน : 088 446 3399
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend