คอร์ดเพลง ถ้าเปลี่ยน SNOOPKING

  
Text   


INTRO | Bm | A |

 
ถ้าเปลี่ยนข้ามความคิด
D 
ถึง 
 
ข้ามแสงดาวในชั่ว
C#m 
พริบตา
 
จะเดินผ่านจักร
Bm 
วาล 
 
ด้วยความเร็วเกินกว่า
A 
ปีแสง
 
ถ้าเดินออกห่างจากโล
D 
กได้ 
 
ได้เหมือนโดดข้าม
C#m 
กำแพง
 
ฉันคงไม่ต้องคิด
Bm 
ถึงใครสักคน 
 
จนหมดเรี่ย
A 
วแรง
 
แค่ได้วางไว้ที่เดิม..
 

D 
  แค่อยากจะเปลี่ยนมืดให้สว่าง
 
  และเปลี่ยน
C#m 
เส้นบางๆของเราไม่ขาด
Bm 
  ก็อยากจะเปลี่ยนพรให้เป็นจริง
 
  และเปลี่ยนจาก
A 
คนธรรมดาให้กลายมาเป็น 
 
King
 
  แค่อยากจะเปลี่ยนเ
D 
รื่อง 
 
ไม่ได้อยากให้เป็นเสี่ยงโชค
 
  เปลี่ยนทุกอย่างให้มันเป็น
C#m 
จริง แต่ก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนโลก
Bm 
  เปลี่ยนให้คนได้เพลิน 
 
เหมือนทุกคนที่เติม
 
  
A 
ให้พอดีไม่เกิน 
 
เพราะพวกกูแค่เดิน

 
แค่อยากเปลี่ยนจากเงิ
D 
นน้อย 
 
ให้กลายเป็นร้อยล้าน
 
อยากเปลี่ยนจากคนที่
C#m 
ดูถูก ให้อึ้งจนตาค้าง
 
อยากเปลี่ยนจากคนที่เร่
Bm 
ร่อน ให้กลับไปนอนบ้าน
 
อยากเปลี่ยนจากเพลงที่ตกกระ
A 
แส 
 
ให้กลับไปติดชาร์ต

 
อยากเปลี่ยนให้เธออยู่ข้าง
D 
ฉัน 
 
แม้ในวันที่ฟ้าเปลี่ยน
 
เปลี่ยนให้เราอยู่ข้า
C#m 
งกัน ตลอดไป
 
นั่งบนยานแห่งความ
Bm 
หวัง 
 
แม้ในวันที่ฉันเสี่ยง
 
และบินไป ให้ไ
A 
กลจนสุดฟ้า

 
ถ้าเปลี่ยนข้ามความคิด
D 
ถึง 
 
ข้ามแสงดาวในชั่ว
C#m 
พริบตา
 
จะเดินผ่านจักร
Bm 
วาล 
 
ด้วยความเร็วเกินกว่า
A 
ปีแสง
 
ถ้าเดินออกห่างจากโล
D 
กได้ 
 
ได้เหมือนโดดข้าม
C#m 
กำแพง
 
ฉันคงไม่ต้องคิด
Bm 
ถึงใครสักคน 
 
จนหมดเรี่ย
A 
วแรง
 
แค่ได้วางไว้ที่เดิม..
 

D 
  เปลี่ยนจากคนที่มองกูว่ากระจอก
 
  กูว่า
C#m 
มึงก้าวเดินเองคงก้าวไม่ออก
Bm 
  เปลี่ยนไอ้พวกที่ชอบปากหมา 
 
ให้พวกแ
A 
ม่งได้รู้สึกว่าบาปหนา
 
  แต่ในโลกแห่งความจ
D 
ริง 
 
กูคงจะเปลี่ยนอะไรไม่ง่าย
 
  เพราะกูก็แค่คนธรร
C#m 
มดา ไม่อาจจะฝืนบินได้
 
  แต่ยังดีที่เพลงที่กูเ
Bm 
ขียน 
 
ยังพอให้มีกินได้
 
  ยังดีที่คนพอจะได้
A 
ยินเป็นกู 
 
จากเหนือถึงใต้

 
ฉันคนห
D 
นึ่ง 
 
ที่คอยแ
C#m 
ต่ฝัน
 
หากย้อนเ
Bm 
วลาเธอคงจะยืนข้าง
A 
ฉัน

 
อยากเปลี่ยนให้เธออยู่ข้าง
D 
ฉัน 
 
แม้ในวันที่ฟ้าเปลี่ยน
 
เปลี่ยนให้เราอยู่ข้า
C#m 
งกัน ตลอดไป
 
นั่งบนยานแห่งความ
Bm 
หวัง 
 
แม้ในวันที่ฉันเสี่ยง
 
และบินไป ให้ไ
A 
กลจนสุดฟ้า

 
ถ้าเปลี่ยนข้ามความคิด
D 
ถึง 
 
ข้ามแสงดาวในชั่ว
C#m 
พริบตา
 
จะเดินผ่านจักร
Bm 
วาล 
 
ด้วยความเร็วเกินกว่า
A 
ปีแสง
 
ถ้าเดินออกห่างจากโล
D 
กได้ 
 
ได้เหมือนโดดข้าม
C#m 
กำแพง
 
ฉันคงไม่ต้องคิด
Bm 
ถึงใครสักคน 
 
จนหมดเรี่ย
A 
วแรง
 
แค่ได้วางไว้ที่เดิม..
 

 
ถ้าเปลี่ยนข้ามความคิด
D 
ถึง 
 
ข้ามแสงดาวในชั่ว
C#m 
พริบตา
 
จะเดินผ่านจักร
Bm 
วาล 
 
ด้วยความเร็วเกินกว่า
A 
ปีแสง
 
ถ้าเดินออกห่างจากโล
D 
กได้ 
 
ได้เหมือนโดดข้าม
C#m 
กำแพง
 
ฉันคงไม่ต้องคิด
Bm 
ถึงใครสักคน 
 
จนหมดเรี่ย
A 
วแรง

 
แค่ได้วางไว้ที่เ
D 
ดิม 
 
แค่ได้วางไว้
C#m 
ที่เดิม
 
แค่ได้วางไว้ที่
Bm 
เดิม 
 
แค่ได้วางไว้ที่เ
A 
ดิม

OUTRO | D | C#m | Bm | A | ( 3 Times )


ถ้าเปลี่ยนข้ามความคิดถึง ข้ามแสงดาวในชั่วพริบตา
จะเดินผ่านจักรวาล ด้วยความเร็วเกินกว่าปีแสง
ถ้าเดินออกห่างจากโลกได้ ได้เหมือนโดดข้ามกำแพง
ฉันคงไม่ต้องคิดถึงใครสักคน จนหมดเรี่ยวแรง
แค่ได้วางไว้ที่เดิม

แค่อยากจะเปลี่ยนมืดให้สว่าง
และเปลี่ยนเส้นบางๆของเราไม่ขาด
ก็อยากจะเปลี่ยนพรให้เป็นจริง
และเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายมาเป็น King
แค่อยากจะเปลี่ยนเรื่อง ไม่ได้อยากให้เป็นเสี่ยงโชค
เปลี่ยนทุกอย่างให้มันเป็นจริง แต่ก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนโลก

เปลี่ยนให้คนได้เพลิน เหมือนทุกคนที่เติม
ให้พอดีไม่เกิน เพราะพวกกูแค่เดิน

กูแค่อยากเปลี่ยนจากเงินน้อย ให้กลายเป็นร้อยล้าน
อยากเปลี่ยนจากคนที่ดูถูก ให้อึ้งจนตาค้าง
อยากเปลี่ยนจากคนที่เร่ร่อน ให้กลับไปนอนบ้าน
อยากเปลี่ยนจากเพลงที่ตกกระแส ให้กลับไปติดชาร์ต

อยากเปลี่ยนให้เธออยู่ข้างฉัน แม้ในวันที่ฟ้าเปลี่ยน
เปลี่ยนให้เราอยู่ข้างกัน ตลอดไป
นั่งบนยานแห่งความหวัง แม้ในวันที่ฉันเสี่ยง
และบินไป ให้ไกลจนสุดฟ้า

มิวสิควิดีโอ ถ้าเปลี่ยน SNOOPKING

เพลง : ถ้าเปลี่ยน
ศิลปิน : SNOOPKING
เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyrics : SNOOPKING
เรียบเรียง : Album : ของฝากจากเจียงฮาย 2
ติดต่องานศิลปิน : 080-2393779
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend