คอร์ดเพลง ดีส่ำได๋เขากะบ่ฮัก เบลล์ นิภาดา

  
Text   


INTRO | F | Gm | Am | Gm C |

Dm 
เรื่องความฮักมันบัง
C 
คับกันบ่ได้
Bb 
เฮ็ดดีปานได๋ 
 
แต่สุดท้
F 
ายเขาบ่สน
Gm 
ฮักเกือบตายแต่สุด
Am 
ท้ายต้องตกหล่น
Bb 
กลายเป็นคนบ่
C 
สำคัญ

Dm 
มาก่อนไผ 
 
กะเฮ็ดไ
C 
ด้แค่ฮักก่อน
Bb 
ตอนสุดท้ายบ่มีห
F 
ยังรับประกัน
Gm 
ต่อให้ฮักเขาเ
Am 
พิ่มขึ้นทุกวัน
Bb 
เขายังฮักเฮาน้อ
C 
ยลง

Dm 
ดิ้นจนเมื่อยยังเรื่อยเ
C 
ปื่อยบ่เป็นท่า
Gm 
บ่มีราคาในสาย
F 
ตาเขาคือเก่า
Gm 
ยิ้มบ่ไหวสีหน้าก
Am 
ลายเป็นคนเศร้า
Bb 
เดาได้ว่าต้องเ
C 
จ็บ

F 
ถ้าเขาบ่ฮัก 
 
ดีส่ำ
C/E 
ได๋เขาก็บ่ฮัก
Dm 
เฮ็ดดีส่ำได๋เทิดทูนไ
Bb 
ว้เขายังบ่ฮัก
F 
ยอมปล่อยเขาไปถึงหัว
Am 
ใจต้องเจ็บหนัก
Bb 
เก็บ..
Bdim 
ฮัก..
C 
ไว้..

F 
ถ้าเขาบ่ฮักปังส่ำ
C/E 
ได๋เขากะบ่ฮัก
Dm 
เป็นคนอกหักแม้ว่า
Bb 
ฮักเขาแทบตาย
Bb 
ยอมแพ้ยกธงชาตินี้
Am 
คงบ่สมใจ
Bb 
เก็บ..
Bdim 
แฮง..
C 
ไว้ฮักโตเจ้าข
F 
อง

INSTRU | F C/E | Dm C | Bb Am | Bb C |

Dm 
มาก่อนไผ 
 
กะเฮ็ดไ
C 
ด้แค่ฮักก่อน
Bb 
ตอนสุดท้ายบ่มีห
F 
ยังรับประกัน
Gm 
ต่อให้ฮักเขาเ
Am 
พิ่มขึ้นทุกวัน
Bb 
เขายังฮักเฮาน้อ
C 
ยลง

Dm 
ดิ้นจนเมื่อยยังเรื่อยเ
C 
ปื่อยบ่เป็นท่า
Gm 
บ่มีราคาในสาย
F 
ตาเขาคือเก่า
Gm 
ยิ้มบ่ไหวสีหน้าก
Am 
ลายเป็นคนเศร้า
Bb 
เดาได้ว่าต้องเ
C 
จ็บ

F 
ถ้าเขาบ่ฮัก 
 
ดีส่ำ
C/E 
ได๋เขาก็บ่ฮัก
Dm 
เฮ็ดดีส่ำได๋เทิดทูนไ
F 
ว้เขายังบ่ฮัก
F 
ยอมปล่อยเขาไปถึงหัว
Am 
ใจต้องเจ็บหนัก
Bb 
เก็บ..
Bdim 
ฮัก..
C 
ไว้..

F 
ถ้าเขาบ่ฮักปังส่ำ
C/E 
ได๋เขากะบ่ฮัก
Dm 
เป็นคนอกหักแม้ว่าฮักเขาแทบตาย
Bb 
ยอมแพ้ยกธงชาตินี้
Am 
คงบ่สมใจ
Bb 
เก็บ..
Bdim 
แฮง..
C 
ไว้ฮักโตเจ้าข
 
อง

INSTRU | F C/E | Dm C | Bb Am | Bb C |
INSTRU | F C/E | Dm C | Bb Am | Bb C |

F 
ถ้าเขาบ่ฮัก 
 
ดีส่ำ
C/E 
ได๋เขาก็บ่ฮัก
Dm 
เฮ็ดดีส่ำได๋เทิดทูนไ
F 
ว้เขายังบ่ฮัก
F 
ยอมปล่อยเขาไปถึงหัว
Am 
ใจต้องเจ็บหนัก
Bb 
เก็บ..
Bdim 
ฮัก..
C 
ไว้..

F 
ถ้าเขาบ่ฮักปังส่ำ
C/E 
ได๋เขากะบ่ฮัก
Dm 
เป็นคนอกหักแม้ว่าฮักเขาแทบตาย
Bb 
ยอมแพ้ยกธงชาตินี้
Am 
คงบ่สมใจ
Bb 
เก็บ..
Bdim 
แฮง..
C 
ไว้ฮักโตเจ้าข
F 
อง

Bb 
เก็บ..
Bdim 
แฮง..
C 
ไว้รักษาเจ้าข
F 
อง..


เรื่องความฮักมันบังคับกันบ่ได้
เฮ็ดดีปานได๋ แต่สุดท้ายเขาบ่สน
ฮักเกือบตายแต่สุดท้ายต้องตกหล่น
กลายเป็นคนบ่สำคัญ

มาก่อนไผ กะเฮ็ดได้แค่ฮักก่อน
ตอนสุดท้ายบ่มีหยังรับประกัน
ต่อให้ฮักเขาเพิ่มขึ้นทุกวัน
เขายังฮักเฮาน้อยลง

ดิ้นจนเมื่อยยังเรื่อยเปื่อยบ่เป็นท่า
บ่มีราคาในสายตาเขาคือเก่า
ยิ้มบ่ไหวสีหน้ากลายเป็นคนเศร้า
เดาได้ว่าต้องเจ็บ

ถ้าเขาบ่ฮักดีส่ำได๋เขาก็บ่ฮัก
เฮ็ดดีส่ำได๋เทิดทูนไว้เขายังบ่ฮัก
ยอมปล่อยเขาไปถึงหัวใจต้องเจ็บหนัก
เก็บฮักไว้

ถ้าเขาบ่ฮักปังส่ำได๋เขากะบ่ฮัก
เป็นคนอกหักแม้ว่าฮักเขาแทบตาย
ยอมแพ้ยกธงชาตินี้คงบ่สมใจ
เก็บแฮงไว้ฮักโตเจ้าของ

ดนตรี

มาก่อนไผ กะเฮ็ดได้แค่ฮักก่อน
ตอนสุดท้ายบ่มีหยังรับประกัน
ต่อให้ฮักเขาเพิ่มขึ้นทุกวัน
เขายังฮักเฮาน้อยลง

ดิ้นจนเมื่อยยังเรื่อยเปื่อยบ่เป็นท่า
บ่มีราคาในสายตาเขาคือเก่า
ยิ้มบ่ไหวสีหน้ากลายเป็นคนเศร้า
เดาได้ว่าต้องเจ็บ

ถ้าเขาบ่ฮักดีส่ำได๋เขาก็บ่ฮัก
เฮ็ดดีส่ำได๋เทิดทูนไว้เขายังบ่ฮัก
ยอมปล่อยเขาไปถึงหัวใจต้องเจ็บหนัก
เก็บฮักไว้

ถ้าเขาบ่ฮักปังส่ำได๋เขากะบ่ฮัก
เป็นคนอกหักแม้ว่าฮักเขาแทบตาย
ยอมแพ้ยกธงชาตินี้คงบ่สมใจ
เก็บแฮงไว้ฮักโตเจ้าของ

ดนตรี

ถ้าเขาบ่ฮักดีส่ำได๋เขาก็บ่ฮัก
เฮ็ดดีส่ำได๋เทิดทูนไว้เขายังบ่ฮัก
ยอมปล่อยเขาไปถึงหัวใจต้องเจ็บหนัก
เก็บฮักไว้

ถ้าเขาบ่ฮักปังส่ำได๋เขากะบ่ฮัก
เป็นคนอกหักแม้ว่าฮักเขาแทบตาย
ยอมแพ้ยกธงชาตินี้คงบ่สมใจ
เก็บแฮงไว้ฮักโตเจ้าของ

เก็บแฮงไว้รักษาเจ้าของ

มิวสิควิดีโอ ดีส่ำได๋เขากะบ่ฮัก เบลล์ นิภาดา

เพลง : ดีส่ำได๋เขากะบ่ฮัก
ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend