คอร์ดเพลง เด็กใต้ทรงโจร แบท อัสวินชณ์ x ชาย น้ำเดียว

  
Text   


INTRO | C | G | Am | F | G |

 
เป็นเด็กบ้
C 
านๆ 
 
 
Em 
บ้านพี่อยู่ในป่า
 
บางวันขบ
Dm 
ปลา 
 
บางวันชน
G 
ไก่
 
ไม่เ
C 
คยทำตัวไฮโซ 
 
ไม่หรูไม่โ
Em 
ก้หรอกในไทม์ไลน์
 
ติ๊กเกอร์หลังรถ
Dm 
จำง่าย 
 
เรามันคนใ
G 
ต้เด็กใต้ทรงโจร

C 
วันๆอยู่กับวัว 
 
วัยรุ่นสร้าง
Em 
ตัวกับรถรั้วร้าย
 
ไม่ชอบกังนัม
Dm 
สไตล์ 
 
ฟังแต่เพลงใ
G 
ต้มหาลัยวัวชน

 
ได้มา
Dm 
เจอคนงามชาติ
Em 
อยู่หรอยหนัด
 
พี่อ
F 
ยากตินัดไปกินข้
C 
าว
 
หากว่า
Dm 
เป็นไปได้ก็อยากติ
Em 
คบยาวๆ
 
ลองแ
F 
ลตะสาวเห้อ.. 
 
ลองคบกันแลห
G 
ม้าย

 
ลองมารักกันแลห
C 
ม้าย 
 
ลองมาคบกันแลห
G 
ม้าย
 
หน้าตาร้
F 
ายๆ 
 
เด็กใต้ทรงโ
C 
จร
 
ไม่ใช่ทรง
C 
เอแต่พร้อมเพย์พี่พร้อมโ
G 
อน
 
หน้าตาพี่โ
F 
หดแต่อ่อนโยนต่อความ
C 
รัก

 
เรื่องกินเรื่องใ
C 
หญ่ 
 
เรื่องตายเรื่องก
G 
ลาง
 
เรื่องห
F 
รางมันเป็นเรื่องเ
C 
ด็กๆ
 
เด็กใต้ทรงโจ
C 
รไม่ใช่อิล๊อกซ๊อกแ
G 
ซ๊ก
 
สวนปา
F 
ล์มสวนย
G 
างกะ
C 
ลุย.. 
 
 
G 

INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | Am | G | F | G |

 
ได้มา
Dm 
เจอคนงามชาติ
Em 
อยู่หรอยหนัด
 
พี่อ
F 
ยากตินัดไปกินข้
C 
าว
 
หากว่า
Dm 
เป็นไปได้ก็อยากติ
Em 
คบยาวๆ
 
ลองแ
F 
ลตะสาวเห้อ.. 
 
ลองคบกันแลห
G 
ม้าย

 
ลองมารักกันแลห
C 
ม้าย 
 
ลองมาคบกันแลห
G 
ม้าย
 
หน้าตาร้
F 
ายๆ 
 
เด็กใต้ทรงโ
C 
จร
 
ไม่ใช่ทรง
C 
เอแต่พร้อมเพย์พี่พร้อมโ
G 
อน
 
ถึงหน้าตาพี่โ
F 
หดแต่อ่อนโยนต่อความ
C 
รัก

 
เรื่องกินเรื่องใ
C 
หญ่เรื่องตายเรื่องก
G 
ลาง
 
เรื่องห
F 
รางมันเป็นเรื่องเ
C 
ด็กๆ
 
เด็กใต้ทรงโจ
C 
รไม่ใช่อิล๊อกซ๊อกแ
G 
ซ๊ก
 
สวนปา
F 
ล์มสวนย
G 
างกะ
C 
ลุย.. 
 
 
G 

 
ลองมารักกันแลห
C 
ม้าย 
 
ลองมาคบกันแลห
G 
ม้าย
 
หน้าตาร้
F 
ายๆ 
 
เด็กใต้ทรงโ
C 
จร
 
ไม่ใช่ทรง
C 
เอแต่พร้อมเพย์พี่พร้อมโ
G 
อน
 
หน้าตาพี่โ
F 
หดแต่อ่อนโยนต่อความ
C 
รัก

 
เรื่องกินเรื่องใ
C 
หญ่เรื่องตายเรื่องก
G 
ลาง
 
เรื่องห
F 
รางมันเป็นเรื่องเ
C 
ด็กๆ
 
เด็กใต้ทรงโจ
C 
รไม่ใช่อิล๊อกซ๊อกแ
G 
ซ๊ก
 
สวนปา
F 
ล์มสวนย
G 
างกะ
C 
ลุย.. 
 
 
G 

OUTRO | C |


เป็นเด็กบ้านๆ บ้านพี่อยู่ในป่า
บางวันขบปลา บางวันชนไก่
ไม่เคยทำตัวไฮโซ ไม่หรูไม่โก้หรอกในไทม์ไลน์
ติ๊กเกอร์หลังรถจำง่าย เรามันคนใต้เด็กใต้ทรงโจร

วันๆอยู่กับวัว วัยรุ่นสร้างตัวกับรถรั้วร้าย
ไม่ชอบกังนัมสไตล์ ฟังแต่เพลงใต้มหาลัยวัวชน

ได้มาเจอคนงามชาติอยู่หรอยหนัด
พี่อยากตินัดไปกินข้าว
หากว่าเป็นไปได้ก็อยากติคบยาวๆ
ลองแลตะสาวเห้อ.. ลองคบกันแลหม้าย

ลองมารักกันแลหม้าย ลองมาคบกันแลหม้าย
หน้าตาร้ายๆ เด็กใต้ทรงโจร
ไม่ใช่ทรงเอแต่พร้อมเพย์พี่พร้อมโอน
หน้าตาพี่โหดแต่อ่อนโยนต่อความรัก

เรื่องกินเรื่องใหญ่ เรื่องตายเรื่องกลาง
เรื่องหรางมันเป็นเรื่องเด็กๆ
เด็กใต้ทรงโจรไม่ใช่อิล๊อกซ๊อกแซ๊ก
สวนปาล์มสวนยางกะลุย..

( ดนตรี )

ได้มาเจอคนงามชาติอยู่หรอยหนัด
พี่อยากตินัดไปกินข้าว
หากว่าเป็นไปได้ก็อยากติคบยาวๆ
ลองแลตะสาวเห้อ.. ลองคบกันแลหม้าย

ลองมารักกันแลหม้าย ลองมาคบกันแลหม้าย
หน้าตาร้ายๆ เด็กใต้ทรงโจร
ไม่ใช่ทรงเอแต่พร้อมเพย์พี่พร้อมโอน
ถึงหน้าตาพี่โหดแต่อ่อนโยนต่อความรัก

เรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องกลาง
เรื่องหรางมันเป็นเรื่องเด็กๆ
เด็กใต้ทรงโจรไม่ใช่อิล๊อกซ๊อกแซ๊ก
สวนปาล์มสวนยางกะลุย..

ลองมารักกันแลหม้าย ลองมาคบกันแลหม้าย
หน้าตาร้ายๆ เด็กใต้ทรงโจร
ไม่ใช่ทรงเอแต่พร้อมเพย์พี่พร้อมโอน
หน้าตาพี่โหดแต่อ่อนโยนต่อความรัก

เรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องกลาง
เรื่องหรางมันเป็นเรื่องเด็กๆ
เด็กใต้ทรงโจรไม่ใช่อิล๊อกซ๊อกแซ๊ก
สวนปาล์มสวนยางกะลุย..

มิวสิควิดีโอ เด็กใต้ทรงโจร แบท อัสวินชณ์

เพลง : เด็กใต้ทรงโจร
ศิลปิน : แบท อัสวินชณ์ x ชาย น้ำเดียว
เนื้อร้อง/ทำนอง : แบท อัสวินชณ์
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend