คอร์ดเพลง เจ็บทีเดียวสองคน Karamail (คาราเมล)

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | D | A | Bm | G |

 
เขาไม่รู้ไม่
D 
อยู่ใช่ไหม.. 
 
 
A 
 
เธอถึงทนไ
Bm 
ม่ไหว 
 
แอบใครมาเจ
G 
อฉัน
 
รู้เธอมาแค่ควา
D 
มต้องการ.. 
 
 
A 
 
บอกเขาน่ารำ
Bm 
คาญก็เลยคิด
G 
ถึงกัน

 
รู้ไ
Em 
หมที่เธอมาหา.. 
 
 
F#m 
ลึกๆ 
 
ฉันเองก็ดีใจ
 
แต่เขา
G 
รู้ก็คงเจ็บ 
 
ที่กำลังโดนแ
A 
ทงข้างหลัง

 
ถ้าหากเขา
D 
รู้ว่าเธอมาหาฉัน
 
หากเขา
A 
รู้ว่าเรายังกอดกัน
 
เขาจะเป็น
Bm 
ยังไง
 
เคยนึกถึงใจใครที่มันรักเ
G 
ธอ
 
บ้างหรือเปล่า
 

 
ถ้าหากเขา
D 
รู้ว่าเธอจะจูบฉัน
 
หากเขา
A 
รู้ว่ามีอะไรกัน
 
เขาจะเป็น
Bm 
ยังไง
 
เคยนึกถึงใจใครใที่มันรั
G 
กเธอ
 
บ้างหรือเป
D 
ล่า..

 
เลือกไปเลยสัก
D 
คนได้ไหม.. 
 
 
A 
 
เธอเดี๋ยวมาเ
Bm 
ดี๋ยวไปไม่ไหวมันปว
G 
ดร้าว
 
ยิ้อทำไมให้
D 
มันยืดยาว.. 
 
 
A 
 
ถ้าเขารู้เรื่อง
Bm 
เรา 
 
ต้องเจ็บอีก
G 
กี่ครั้ง

 
รู้ไ
Em 
หมที่เธอมาหา.. 
 
 
F#m 
ลึกๆ 
 
ฉันเองก็ดีใจ
 
แต่เขา
G 
รู้ก็คงเจ็บ 
 
ที่กำลังโดนแ
A 
ทงข้างหลัง

 
ถ้าหากเขา
D 
รู้ว่าเธอมาหาฉัน
 
หากเขา
A 
รู้ว่าเรายังกอดกัน
 
เขาจะเป็น
Bm 
ยังไง
 
เคยนึกถึงใจใครที่มันรักเ
G 
ธอ
 
บ้างหรือเปล่า
 

 
ถ้าหากเขา
D 
รู้ว่าเธอจะจูบฉัน
 
หากเขา
A 
รู้ว่ามีอะไรกัน
 
เขาจะเป็น
Bm 
ยังไง
 
เคยนึกถึงใจใครใที่มันรั
G 
กเธอ
 
บ้างหรือเป
D 
ล่า

Em 
  ถ้าไม่รักก็กลับไป 
 
อย่าให้ฉันต้องหนักใจ
F#m 
  ไม่ต้องอ้างว่าคิดถึง 
 
ถ้าเขารู้จะเป็นไง
G 
  อย่าให้ใครต้องเจ็บ
A 
ช้ำๆ

OUTRO | Em | Em | Bm | Bm |
OUTRO | G | G | A | A |

 
ถ้าหากเขา
D 
รู้ว่าเธอมาหาฉัน
 
หากเขา
A 
รู้ว่าเรายังกอดกัน
 
เขาจะเป็น
Bm 
ยังไง
 
เคยนึกถึงใจใครที่มันรักเ
G 
ธอ
 
บ้างหรือเปล่า
 

 
ถ้าหากเขา
D 
รู้ว่าเธอจะจูบฉัน
 
หากเขา
A 
รู้ว่ามีอะไรกัน
 
เขาจะเป็น
Bm 
ยังไง
 
เคยนึกถึงใจใครใที่มันรั
G 
กเธอ
 
บ้างหรือเป
D 
ล่า

 
ถ้าหากเขา
D 
รู้ว่าเธอมาหาฉัน
 
หากเขา
A 
รู้ว่าเรายังกอดกัน
 
เขาจะเป็น
Bm 
ยังไง
 
เคยนึกถึงใจใครที่มันรักเ
G 
ธอ
 
บ้างหรือเปล่า
 

 
ถ้าหากเขา
D 
รู้ว่าเธอจะจูบฉัน
 
หากเขา
A 
รู้ว่ามีอะไรกัน
 
เขาจะเป็น
Bm 
ยังไง
 
เคยนึกถึงใจใครใที่มันรั
G 
กเธอ
 
บ้างหรือเป
D 
ล่า..


เค้าไม่รู้ไม่อยู่ใช่มั้ย
เธอถึงทนไม่ไหว แอบใครมาเจอฉัน
รู้เธอมาแค่ความต้องการ
บอกเค้าน่ารำคาญก็เลยคิดถึงกัน

รู้มั้ยที่เธอมาหา ลึกๆฉันเองก็ดีใจ
แต่เค้ารู้ก็คงเจ็บ ที่กำลังโดนแทงข้างหลัง

ถ้าหากเค้ารู้ว่าเธอมาหาฉัน
หากเค้ารู้ว่าเรายังกอดกัน
เค้าจะเป็นยังไง
เคยนึกถึงใจใครที่มันรักเธอบ้างหรือเปล่า
ถ้าหากเค้ารู้ว่าเธอจะจูบฉัน
หากเค้ารู้ว่ามีอะไรกัน
เค้าจะเป็นยังไง
เคยนึกถึงใจใครใที่มันรักเธอ บ้างหรือเปล่า

เลือกไปเลยสักคนได้มั้ย
เธอเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่ไหวมันปวดร้าว
ยิ้อทำไมให้มันยืดยาว
ถ้าเค้ารู้เรื่องเรา ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง

รู้มั้ยที่เธอมาหา ลึกๆฉันเองก็ดีใจ
แต่เค้ารู้ก็คงเจ็บ ที่กำลังโดนแทงข้างหลัง

ถ้าหากเค้ารู้ว่าเธอมาหาฉัน
หากเค้ารู้ว่าเรายังกอดกัน
เค้าจะเป็นยังไง
เคยนึกถึงใจใครที่มันรักเธอบ้างหรือเปล่า
ถ้าหากเค้ารู้ว่าเธอจะจูบฉัน
หากเค้ารู้ว่ามีอะไรกัน
เค้าจะเป็นยังไง
เคยนึกถึงใจใครใที่มันรักเธอ บ้างหรือเปล่า

ถ้าไม่รักก็กลับไป
อย่าให้ฉันต้องหนักใจ

ไม่ต้องอ้างว่าคิดถึง
ถ้าเค้ารู้จะเป็นไง
อย่าให้ใครต้องเจ็บช้ำๆ

ถ้าหากเค้ารู้ว่าเธอมาหาฉัน
หากเค้ารู้ว่าเรายังกอดกัน
เค้าจะเป็นยังไง
เคยนึกถึงใจใครที่มันรักเธอบ้างหรือเปล่า
ถ้าหากเค้ารู้ว่าเธอจะจูบฉัน
หากเค้ารู้ว่ามีอะไรกัน
เค้าจะเป็นยังไง
เคยนึกถึงใจใครใที่มันรักเธอ บ้างหรือเปล่า

มิวสิควิดีโอ เจ็บทีเดียวสองคน Karamail

เพลง : เจ็บทีเดียวสองคน
ศิลปิน : Karamail
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง/ป๋อม Karamail
เรียบเรียง : Karamail
ติดต่องานแสดง : IG: @pomkaramail
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend