คอร์ดเพลง เมียพี่มีชู้ ฟลุ๊ค ไอน้ำ (Fluke)

  
Text   


INTRO | Bm |
INTRO | Bm | Bm | Em | Em F# |
INTRO | Bm | F# G E F# |

 
เมียพี่
Bm 
มีชู้.. ชาวบ้านรู้ หรือเ
Bm 
ปล่า..
 
ไม่เคยรู้ข่าวแพร่ง
Em 
พราย
 
ผู้หญิงผู้ห
G 
ยัง 
 
นี่ชั่งกระ
D 
ไร
 
ชอบเปลี่ยนส
F# 
ไตล์ 
 
ไวไฟ
C# 
สิ้นดี..
E 
 
F# 

 
เมียพี่
Bm 
มีชู้.. 
 
คนรู้กัน
Bm 
แซด..
 
อยู่กันตั้งแปด
Em 
เก้าปี
 
ลูกหลา
G 
ยคน 
 
หน้ามลยัง
D 
หนี
 
แม่ยอดยา
F# 
หยี 
 
แม่ผู้ดี
Bm 
ตีนแดง

Bm 
  ศีลธรรม ศักดิ์ศรี ทำแชเชือน
A 
  ชอบเลียนแบบเหมือนดาราฝรั่ง
G 
  หูฟังไม่รู้ 
 
หรือตาถั่ว
A 
  ไม่ยอมรักตัว 
 
หัวใจ
Bm 
ช่างแข็ง

Bm 
  ผัวเดียว ไม่รัก ไม่เป็นไร
A 
  ผัวดีไฉน 
 
ไม่เป็นแหล่ง
G 
  ไหนทำปากแข็ง 
 
แต่ใจอ่อน
A 
  เปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละ
F# 
กี่หน

 
เมียพี่
Bm 
มีชู้.. 
 
คนรู้กัน
Bm 
ทั่ว..
 
โถ่ตาพี่ถั่วเหลือ
Em 
ทน
 
รักละล
G 
าย 
 
เมื่อปลายหน้า
D 
ฝน
 
ต้องหนาว
F# 
กมล 
 
ยอมทนหา
C# 
ยห่วง..
E 
 
F# 

 
เมียพี่
Bm 
มีชู้.. คนรู้ กัน
Bm 
เกร่อ..
 
ซื่อจนเซ่อเลยช้ำ
Em 
ทรวง
 
อกเอ๋ยพ่อม่
G 
าย 
 
ไม่ใช่ประท้
D 
วง
 
ห่วงแต่ไม่ห
F# 
วง 
 
แม่ไก่งวง
Bm 
ตัวงอ..

INSTRU | Bm |
INSTRU | Bm | Bm | Em | Em |
INSTRU | D | F# | Bm | Bm |

Bm 
  ศีลธรรม ศักดิ์ศรี ทำแชเชือน
A 
  ชอบเลียนแบบเหมือนดาราฝรั่ง
G 
  หูฟังไม่รู้ 
 
หรือตาถั่ว
A 
  ไม่ยอมรักตัว 
 
หัวใจ
Bm 
ช่างแข็ง

Bm 
  ผัวเดียว ไม่รัก ไม่เป็นไร
A 
  ผัวดีไฉน 
 
ไม่เป็นแหล่ง
G 
  ไหนทำปากแข็ง 
 
แต่ใจอ่อน
A 
  เปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละ
F# 
กี่หน

 
เมียพี่
Bm 
มีชู้.. 
 
คนรู้กัน
Bm 
ทั่ว..
 
โถ่ตาพี่ถั่วเหลือ
Em 
ทน
 
รักละล
G 
าย 
 
เมื่อปลายหน้า
D 
ฝน
 
ต้องหนาว
F# 
กมล 
 
ยอมทนหา
C# 
ยห่วง..
E 
 
F# 

 
เมียพี่
Bm 
มีชู้.. 
 
คนรู้กัน
Bm 
เกร่อ..
 
ซื่อจนเซ่อเลยช้ำ
Em 
ทรวง
 
อกเอ๋ยพ่อม่
G 
าย 
 
ไม่ใช่ประท้
D 
วง
 
ห่วงแต่ไม่ห
F# 
วง 
 
แม่ไก่งวง
Bm 
ตัวงอ

OUTRO | Bm |


เมียพี่มีชู้.. ชาวบ้านรู้ หรือเปล่า..
ไม่เคยรู้ข่าวแพร่งพราย
ผู้หญิงผู้หยัง นี่ชั่งกระไร
ชอบเปลี่ยนสไตล์ ไวไฟสิ้นดี..

เมียพี่มีชู้.. คนรู้กันแซด..
อยู่กันตั้งแปดเก้าปี
ลูกหลายคน หน้ามลยังหนี
แม่ยอดยาหยี แม่ผู้ดีตีนแดง

ศีลธรรม ศักดิ์ศรี ทำแชเชือน
ชอบเลียนแบบเหมือนดาราฝรั่ง
หูฟังไม่รู้ หรือตาถั่ว
ไม่ยอมรักตัว หัวใจช่างแข็ง

ผัวเดียว ไม่รัก ไม่เป็นไร
ผัวดีไฉน ไม่เป็นแหล่ง
ไหนทำปากแข็ง แต่ใจอ่อน
เปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่หน

เมียพี่มีชู้.. คนรู้กันทั่ว..
โถ่ตาพี่ถั่วเหลือทน
รักละลาย เมื่อปลายหน้าฝน
ต้องหนาวกมล ยอมทนหายห่วง..

เมียพี่มีชู้.. คนรู้ กันเกร่อ..
ซื่อจนเซ่อเลยช้ำทรวง
อกเอ๋ยพ่อม่าย ไม่ใช่ประท้วง
ห่วงแต่ไม่หวง แม่ไก่งวงตัวงอ..

( ดนตรี )

ศีลธรรม ศักดิ์ศรี ทำแชเชือน
ชอบเลียนแบบเหมือนดาราฝรั่ง
หูฟังไม่รู้ หรือตาถั่ว
ไม่ยอมรักตัว หัวใจช่างแข็ง

ผัวเดียว ไม่รัก ไม่เป็นไร
ผัวดีไฉน ไม่เป็นแหล่ง
ไหนทำปากแข็ง แต่ใจอ่อน
เปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่หน

เมียพี่มีชู้.. คนรู้กันทั่ว..
โถ่ตาพี่ถั่วเหลือทน
รักละลาย เมื่อปลายหน้าฝน
ต้องหนาวกมล ยอมทนหายห่วง..

เมียพี่มีชู้.. คนรู้กันเกร่อ..
ซื่อจนเซ่อเลยช้ำทรวง
อกเอ๋ยพ่อม่าย ไม่ใช่ประท้วง
ห่วงแต่ไม่หวง แม่ไก่งวงตัวงอ

มิวสิควิดีโอ เมียพี่มีชู้ ฟลุ๊ค ไอน้ำ (Fluke)

เพลง : เมียพี่มีชู้
ศิลปิน : ฟลุ๊ค ไอน้ำ (Fluke)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชาย เมืองสิงห์
เรียบเรียง : โป๋ง สุรกิต
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend