คอร์ดเพลง ลืมว่าเธอเคยรัก Uefa Hari

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | A E | D | A E | D |

A 
  นับจากนี้ไป 
 
 
D 
A 
  ฉันจะไม่ได้เจอเธออีก 
 
 
D 
A 
  ในเมื่อเธอเลือกแ
D 
ล้ว
 
  เลือกจะไปกับเ
A 
ขา 
 
 
D 

Bm 
  ไม่โ
C#m 
กรธเธอเ
D 
ลยจริงจริ
E 
งที่เธอไป
Bm 
  แค่
C#m 
ยังไม่
E 
รู้ว่าควรทำอย่างไร

A 
  แต่อีกไม่นานที่
D 
ฉันจะยื
E 
นไหว
A 
  อีกไม่นานที่ใ
D 
จจะเข้
E 
มแข็ง
F#m 
  พอที่
 
ใจจะ
E 
ลืมว่าเคยรักเ
D 
ธอ

A 
  แม้วันนี้เ
D 
รา
A 
  ไม่มีทางกลับมาเหมือนเ
D 
ดิม
A 
  แต่อย่างน้อยก็เ
D 
คย
 
  เคยได้ใช้เว
A 
ลา..ที่ดีร่วม
D 
กัน

Bm 
  ไม่โ
C#m 
กรธเธอเ
D 
ลยจริงจริ
E 
งที่เธอไป
Bm 
  แค่
C#m 
ยังไม่
E 
รู้ว่าควรทำอย่างไร

A 
  แต่อีกไม่นานที่
D 
ฉันจะยื
E 
นไหว
A 
  อีกไม่นานที่ใ
D 
จจะเข้
E 
มแข็ง
F#m 
  พอที่
 
ใจจะ
E 
ลืมว่าเคยรักเ
D 
ธอ
 
  และลืมว่าเ
E 
ธอเคยรักกัน

INSTRU | F#m E | D | F#m E | D |
INSTRU | F#m E | D | Bm | C#m | D | E |

A 
  แต่อีกไม่นานที่
D 
ฉันจะยื
E 
นไหว
A 
  อีกไม่นานที่ใ
D 
จจะเข้
E 
มแข็ง
F#m 
  พอที่
 
ใจจะ
E 
ลืมว่าเคยรักเ
D 
ธอ
 
  และลืมว่าเ
E 
ธอเคยรักกัน

INTRO | A E | D | A E | D |


นับจากนี้ไป ฉันจะไม่ได้เจอเธออีก
ในเมื่อเธอเลือกแล้ว เลือกจะไปกับเขา

ไม่โกรธเธอเลยจริงจริงที่เธอไป
แค่ยังไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร

แต่อีกไม่นานที่ฉันจะยืนไหว
อีกไม่นานที่ใจจะเข้มแข็ง
พอที่ใจจะลืมว่าเคยรักเธอ

แม้วันนี้เรา
ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิม
แต่อย่างน้อยก็เคย
เคยได้ใช้เวลาที่ดีร่วมกัน

ไม่โกรธเธอเลยจริงจริงที่เธอไป
แค่ยังไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร

แต่อีกไม่นานที่ฉันจะยืนไหว
อีกไม่นานที่ใจจะเข้มแข็ง
พอที่ใจจะลืมว่าเคยรักเธอ
และลืมว่าเธอเคยรักกัน

ดนตรี

แต่อีกไม่นานที่ฉันจะยืนไหว
อีกไม่นานที่ใจจะเข้มแข็ง
พอที่ใจจะลืมว่าเคยรักเธอ
ลืมว่าเธอเคยรักกัน

มิวสิควิดีโอ ลืมว่าเธอเคยรัก Uefa Hari

เพลง : ลืมว่าเธอเคยรัก
ศิลปิน : Uefa Hari
เนื้อร้อง/ทำนอง : Uefa Hari
เรียบเรียง : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
IG: @uefa_hari
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend