คอร์ดเพลง อ้ายกินเหล้า เจ้ากินดอง ศร สินชัย

  
Text   


INTRO | Cm | Bb | Gm | Cm |

 
วันเจ้
Cm 
ากินดอง 
 
อ้ายนั่งหมองอยู่ในว
Eb 
งเหล้า
 
มื้อนี้หนอคนฮัก
Fm 
เฮา 
 
เจ้าสิเ
F 
ป็นของเขา
Gm 
คนดี
 
บากหน้าม
Bb 
างาน 
 
เพื่อยืนยันร่วมเป็น
Cm 
สักขี
 
อวยพรให้เธอโช
Eb 
คดี 
 
ทั้งที่ต้อง
Fm 
ฝืนแทบยืน
Bb 
บ่ไหว

 
โทษเด้อ
Cm 
คนงาม 
 
ถ้ายามผูกแขนอ้ายมี
Eb 
น้ำตา
 
หยดลงเปื้อนมือน้อ
Fm 
งยา 
 
อย่าถือ
F 
สาน้อง
Gm 
จงอภัย
 
ถึงจบทาง
Bb 
ฝัน 
 
อ้ายขอร่วมงานผูกแขน
Cm 
ป้อนไข่
 
บ่ได้เป็นเจ้าบ่าวนั่งใ
Eb 
กล้ 
 
มาเพื่ออวย
Bb 
ชัยฮักตาม
Cm 
เป็นเงา

 
เจ้า
Fm 
กินดอง 
 
ทั้งสองแต่อ้าย
Cm 
กินเหล้า
 
เสียงเอิ้นเอาขวัญบ่า
Ab 
วสาว 
 
โตเ
Bb 
ฮาสิขาดใ
Eb 
จตาย
 
เขาหยด
Cm 
น้ำสังข์ 
 
อ้าย
C7 
นั่งกินเหล้า
Fm 
ย้อมใจ
 
เขาโจมผูกแขนป้อนไข่ อ้ายเตรียมถอนใ
Bb 
จจากลา

 
วันเจ้า
Cm 
วิวาห์ 
 
อ้ายกลืนน้ำตาแกล้
Eb 
มเหล้า
 
จบลงละหนอ
Fm 
ฮักเฮา 
 
จากนี้เ
F 
จ้าเป็นของ
Gm 
ผู้ใหม่
 
ส่วนอ้ายข
Bb 
อลา 
 
ไปเช็ดน้ำต
Cm 
าไกลๆ
 
ขอผูกแขนแล้วอ้าย
Fm 
จะไป
 
ขอเอิ้นส่ง
Bb 
ท้าย 
 
มาเ
Eb 
ด้อ..ขวัญเอย

INSTRU | Cm | Eb | Fm | Gm |
INSTRU | Bb | Cm | Fm Bb | Cm |

 
เจ้า
Fm 
กินดอง 
 
ทั้งสองแต่อ้าย
Cm 
กินเหล้า
 
เสียงเอิ้นเอาขวัญบ่า
Ab 
วสาว 
 
โตเ
Bb 
ฮาสิขาดใ
Eb 
จตาย
 
เขาหยด
Cm 
น้ำสังข์ 
 
อ้าย
C7 
นั่งกินเหล้า
Fm 
ย้อมใจ
 
เขาโจมผูกแขนป้อนไข่ อ้ายเตรียมถอนใ
Bb 
จจากลา

 
วันเจ้า
Cm 
วิวาห์ 
 
อ้ายกลืนน้ำตาแกล้
Eb 
มเหล้า
 
จบลงละหนอ
Fm 
ฮักเฮา 
 
จากนี้เ
F 
จ้าเป็นของ
Gm 
ผู้ใหม่
 
ส่วนอ้ายข
Bb 
อลา 
 
ไปเช็ดน้ำต
Cm 
าไกลๆ
 
ขอผูกแขนแล้วอ้าย
Fm 
จะไป
 
ขอเอิ้นส่ง
Bb 
ท้าย 
 
มาเ
Eb 
ด้อขวัญเอย

 
ขอผูกแขนแล้วอ้าย
Fm 
จะไป
 
ขอเอิ้นส่ง
Bb 
ท้าย.. 
 
มาเด้อขวัญเอย..

INSTRU | Cm | Bb | Gm | Cm |


วันเจ้ากินดอง อ้ายนั่งหมองอยู่ในวงเหล้า
มื้อนี้หนอคนฮักเฮา เจ้าสิเป็นของเขาคนดี
บากหน้ามางาน เพื่อยืนยันร่วมเป็นสักขี
อวยพรให้เธอโชคดี ทั้งที่ต้องฝืนแทบยืนบ่ไหว

โทษเด้อคนงาม ถ้ายามผูกแขนอ้ายมีน้ำตา
หยดลงเปื้อนมือน้องยา อย่าถือสาน้องจงอภัย
ถึงจบทางฝัน อ้ายขอร่วมงานผูกแขนป้อนไข่
บ่ได้เป็นเจ้าบ่าวนั่งใกล้ มาเพื่ออวยชัยฮักตามเป็นเงา

เจ้ากินดอง ทั้งสองแต่อ้ายกินเหล้า
เสียงเอิ้นเอาขวัญบ่าวสาว โตเฮาสิขาดใจตาย
เขาหยดน้ำสังข์ อ้ายนั่งกินเหล้าย้อมใจ
เขาโจมผูกแขนป้อนไข่ อ้ายเตรียมถอนใจจากลา

วันเจ้าวิวาห์ อ้ายกลืนน้ำตาแกล้มเหล้า
จบลงละหนอฮักเฮา จากนี้เจ้าเป็นของผู้ใหม่
ส่วนอ้ายขอลา ไปเช็ดน้ำตาไกลๆ
ขอผูกแขนแล้วอ้ายจะไป
ขอเอิ้นส่งท้าย มาเด้อขวัญเอย

ดนตรี

เจ้ากินดอง ทั้งสองแต่อ้ายกินเหล้า
เสียงเอิ้นเอาขวัญบ่าวสาว โตเฮาสิขาดใจตาย
เขาหยดน้ำสังข์ อ้ายนั่งกินเหล้าย้อมใจ
เขาโจมผูกแขนป้อนไข่ อ้ายเตรียมถอนใจจากลา

วันเจ้าวิวาห์ อ้ายกลืนน้ำตาแกล้มเหล้า
จบลงละหนอฮักเฮา จากนี้เจ้าเป็นของผู้ใหม่
ส่วนอ้ายขอลา ไปเช็ดน้ำตาไกลๆ
ขอผูกแขนแล้วอ้ายจะไป
ขอเอิ้นส่งท้าย มาเด้อขวัญเอย

ขอผูกแขนแล้วอ้ายจะไป
ขอเอิ้นส่งท้าย.. มาเด้อขวัญเอย..

มิวสิควิดีโอ อ้ายกินเหล้า เจ้ากินดอง ศร สินชัย

เพลง : อ้ายกินเหล้า เจ้ากินดอง
ศิลปิน : ศร สินชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภู ศรีวิไล
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา
ติดต่องานแสดง :
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend