คอร์ดเพลง อย่าเป็นฉันเลย Uncle Ben

  
Text   


INTRO | Emaj7 | Amaj7 |
INTRO | G#m7 | F#m7 |
INTRO | Emaj7 | Amaj7 |
INTRO | G#m7 | F#m7 |

 
อย่าเป็น
Amaj7 
ฉันเลย
 
คนที่เธอจะใช้
Emaj7 
เวลา
 
อย่าให้เป็น
Amaj7 
ฉันเลย
 
คนที่เธอจะวาดชี
Emaj7 
วิต..ด้วยกัน

 
อย่าคาด
Amaj7 
หวังใดๆ จากคนๆ นี้
 
คนที่ไม่
G#m 
มีหัวใจให้ใครจะเหลือ
 
เขาถูก
F#m 
ทำร้าย
 
และไม่อ
B 
ยากจะเป็นอย่างนั้นต่อไป

 
เพราะเมื่อใด
Amaj7 
ที่มีความรัก
 
ฉันจะต้องเป็นคนที่
G#m 
เสียใจ
 
ไม่ว่าใครก็ทำกับฉันอย่า
F#m 
งนี้เสมอไป
 
เมื่อได้
Emaj7 
สิ่งที่เขาต้อง
E7 
การ

 
ฉันไม่อาจจะ
Amaj7 
มีความรัก
 
ไม่มีเหลืออีกแล้วสิ่ง
G#m 
นั้นกับใคร
 
อย่าเป็นคนที่ทำร้ายฉัน
F#m 
คนต่อไป
 
อย่าเป็น
Emaj7 
ฉันเลย.. 
 
 
E7 

INSTRU | Amaj7 | G#m |
INSTRU | F#m | Emaj7 |
INSTRU | Amaj7 | G#m |
INSTRU | F#m | Emaj7 |

 
อย่าเป็น
Amaj7 
ฉันเลย..
 
อย่าเป็น
G#m 
ฉันเลย..
 
อย่าเป็น
F#m 
ฉันเลย..
 
อย่าเป็น
Emaj7 
ฉันเลย..

 
เพราะเมื่อใด
Amaj7 
ที่มีความรัก
 
ฉันจะต้องเป็นคนที่
G#m 
เสียใจ
 
ไม่ว่าใครก็ทำกับฉันอย่า
F#m 
งนี้เสมอไป
 
เมื่อได้
Emaj7 
สิ่งที่เขาต้อง
E7 
การ

 
ฉันไม่อาจจะ
Amaj7 
มีความรัก
 
ไม่มีเหลืออีกแล้วสิ่ง
G#m 
นั้นกับใคร
 
อย่าเป็นคนที่ทำร้ายฉัน
F#m 
คนต่อไป
 
อย่าเป็น
Emaj7 
ฉันเลย.. 
 
 
E7 

INSTRU | Amaj7 | G#m |
INSTRU | F#m | Emaj7 |

 
ฉันไม่อาจจะ
Amaj7 
มีความรัก
 
ไม่มีเหลืออีกแล้วสิ่ง
G#m 
นั้นกับใคร
 
อย่าเป็นคนที่ทำร้ายฉัน
F#m 
คนต่อไป
 
อย่าเป็น
Emaj7 
ฉันเลย.. 
 
 
E7 

OUTRO | Amaj7 | G#m |
OUTRO | F#m | Emaj7 |
OUTRO | Amaj7 | G#m |
OUTRO | F#m | Emaj7 |


อย่าเป็นฉันเลย
คนที่เธอจะใช้เวลา
อย่าให้เป็นฉันเลย
คนที่เธอจะวาดชีวิต..ด้วยกัน

อย่าคาดหวังใดๆ จากคนๆ นี้
คนที่ไม่มีหัวใจให้ใครจะเหลือ
เขาถูกทำร้าย
และไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นต่อไป

เพราะเมื่อใดที่มีความรัก
ฉันจะต้องเป็นคนที่เสียใจ
ไม่ว่าใครก็ทำกับฉันอย่างนี้เสมอไป
เมื่อได้สิ่งที่เขาต้องการ

ฉันไม่อาจจะมีความรัก
ไม่มีเหลืออีกแล้วสิ่งนั้นกับใคร
อย่าเป็นคนที่ทำร้ายฉันคนต่อไป
อย่าเป็นฉันเลย..

( ดนตรี )

อย่าเป็นฉันเลย..
อย่าเป็นฉันเลย..
อย่าเป็นฉันเลย..
อย่าเป็นฉันเลย..

เพราะเมื่อใดที่มีความรัก
ฉันจะต้องเป็นคนที่เสียใจ
ไม่ว่าใครก็ทำกับฉันอย่างนี้เสมอไป
เมื่อได้สิ่งที่เขาต้องการ

ฉันไม่อาจจะมีความรัก
ไม่มีเหลืออีกแล้วสิ่งนั้นกับใคร
อย่าเป็นคนที่ทำร้ายฉันคนต่อไป
อย่าเป็นฉันเลย..

( ดนตรี )

ฉันไม่อาจจะมีความรัก
ไม่มีเหลืออีกแล้วสิ่งนั้นกับใคร
อย่าเป็นคนที่ทำร้ายฉันคนต่อไป
อย่าเป็นฉันเลย..

มิวสิควิดีโอ อย่าเป็นฉันเลย Uncle Ben

เพลง : อย่าเป็นฉันเลย
ศิลปิน : Uncle Ben
เนื้อร้อง/ทำนอง : Nupp Raksanawes
เรียบเรียง : Uncle Ben
ติดต่องานแสดง : 0818750572
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend