คอร์ดเพลง ธรรมดาที่พิเศษ หนามเตย ไทดอลมิวสิค

  
Text   


INTRO | Fmaj7 | Em | Dm | G |
INTRO | Fmaj7 | Em | Dm G | C Dm Em G |
INTRO | Fmaj7 | Em Am | Dm G | C |

Am 
  มีใครต่อใครมาก
Em 
มาย
 
  แต่ฉัน
F 
ยัง..หลงใ
G 
หลแค่เพียงเ
C 
ธอ
Am 
  ที่เข้ามาทำให้ใ
Em 
จได้เพ้อ
 
  
Dm 
คิดละเมอถึงเ
G 
ธอ..เรื่อ
C 
ยไป

Fmaj7 
  หากว่าเจ้านั้นยังบ่ทันมีไ
Em 
 
  อยากให้ลองเปิดใจให้เฮาไ
Dm 
ด้บ้อ..
 
  ได้บ่
G 
น้อล่ะเ
C 
ธอ..

Fmaj7 
  จะแม่นตาซังคนอิ
Em 
หยังตะฮักคักแท้
 
  มี
Dm 
คนดูแลหัวใ
G 
จแล้วไ
C 
ป่หนอคนดี
Fmaj7 
  จากธรรมดา 
 
กลายเป็นพิ
Em 
เศษเลยค
Am 
นนี้
 
  อยาก
Dm 
ถามคนดี 
 
C
G 
an you be  
C 
my 
 
mine

Am 
  หยุดคิดไม่ได้สั
Em 
กที
 
  เพราะเธอคน
Dm 
นี้มาทำให้ใ
G 
จวุ่นว
C 
าย
Am 
  มองไปทางไหนก็เจอแต่
Em 
เธอรอบกาย
 
  ที่มา
Dm 
เฮ็ดให้ใจละล
G 
ายอยู่อย่า
C 
งนี้

Fmaj7 
  บ่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นแบ
Em 
บนี้
 
  จากที่เคยไม่ชอบใคร ก็มาชอบแบ
Dm 
บนี้
 
  
G 
ธรรมดาที่
C 
พิเศษ

Fmaj7 
  จะแม่นตาซังคนอิ
Em 
หยังตะฮักคักแท้
 
  มี
Dm 
คนดูแลหัวใ
G 
จแล้วไ
C 
ป่หนอคนดี
Fmaj7 
  จากธรรมดา 
 
กลายเป็นพิ
Em 
เศษเลยค
Am 
นนี้
 
  อยาก
Dm 
ถามคนดี 
 
C
G 
an you be  
C 
my 
 
mine

INSTRU | Fmaj7 | Em | Dm | G |
INSTRU | Fmaj7 | Em | Fmaj7 | Em |
INSTRU | Fmaj7 | Em | Dm G | C |

Fmaj7 
  หากว่าเจ้านั้นยังบ่ทันมีไ
Em 
 
  อยากให้ลองเปิดใจให้เฮาไ
Dm 
ด้บ้อ..
 
  ได้บ่
G 
น้อล่ะเ
C 
ธอ..

Fmaj7 
  จะแม่นตาซังคนอิ
Em 
หยังตะฮักคักแท้
 
  มี
Dm 
คนดูแลหัวใ
G 
จแล้วไ
C 
ป่หนอคนดี
Fmaj7 
  จากธรรมดา 
 
กลายเป็นพิ
Em 
เศษเลยค
Am 
นนี้
 
  อยาก
Dm 
ถามคนดี 
 
C
G 
an you be  
C 
my 
 
mine

Fmaj7 
  จะแม่นตาซังคนอิ
Em 
หยังตะฮักคักแท้
 
  มี
Dm 
คนดูแลหัวใ
G 
จแล้วไ
C 
ป่หนอคนดี
Fmaj7 
  จากธรรมดา 
 
กลายเป็นพิ
Em 
เศษเลยค
Am 
นนี้
 
  อยาก
Dm 
ถามคนดี 
 
C
G 
an you be  
C 
my 
 
mine

 
  อยาก
Dm 
ถามคนดี 
 
C
G 
an you be  
C 
my 
 
mine

OUTRO | Fmaj7 | Em | Dm G | C Dm Em G |
OUTRO | Fmaj7 | Em Am | Dm G | C | Cmaj7 |


มีใครต่อใครมากมาย
แต่ฉันยัง..หลงใหลแค่เพียงเธอ
ที่เข้ามาทำให้ใจได้เพ้อ
คิดละเมอถึงเธอ..เรื่อยไป

หากว่าเจ้านั้นยังบ่ทันมีไผ
อยากให้ลองเปิดใจให้เฮาได้บ้อ..
ได้บ่น้อล่ะเธอ..

จะแม่นตาซังคนอิหยังตะฮักคักแท้
มีคนดูแลหัวใจแล้วไป่หนอคนดี
จากธรรมดา กลายเป็นพิเศษเลยคนนี้
อยากถามคนดี Can you be my mine

หยุดคิดไม่ได้สักที
เพราะเธอคนนี้มาทำให้ใจวุ่นวาย
มองไปทางไหนก็เจอแต่เธอรอบกาย
ที่มาเฮ็ดให้ใจละลายอยู่อย่างนี้

บ่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบนี้
จากที่เคยไม่ชอบใคร ก็มาชอบแบบนี้
ธรรมดาที่พิเศษ

จะแม่นตาซังคนอิหยังตะฮักคักแท้
มีคนดูแลหัวใจแล้วไป่หนอคนดี
จากธรรมดา กลายเป็นพิเศษเลยคนนี้
อยากถามคนดี Can you be my mine

( ดนตรี )

หากว่าเจ้านั้นยังบ่ทันมีไผ
อยากให้ลองเปิดใจให้เฮาได้บ้อ..
ได้บ่น้อล่ะเธอ..

จะแม่นตาซังคนอิหยังตะฮักคักแท้
มีคนดูแลหัวใจแล้วไป่หนอคนดี
จากธรรมดา กลายเป็นพิเศษเลยคนนี้
อยากถามคนดี Can you be my mine

จะแม่นตาซังคนอิหยังตะฮักคักแท้
มีคนดูแลหัวใจแล้วไป่หนอคนดี
จากธรรมดา กลายเป็นพิเศษเลยคนนี้
อยากถามคนดี Can you be my mine

อยากถามคนดี Can you be my mine

มิวสิควิดีโอ ธรรมดาที่พิเศษ หนามเตย ไทดอลมิวสิค

เพลง : ธรรมดาที่พิเศษ
ศิลปิน : หนามเตย ไทดอลมิวสิค
เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกหนาม
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend